Saksbehandlere varslet statsministeren etter kurs om personlig assistanse

Helseministeren og funksjonshemmedes organisasjoner har skapt overdrevne forventninger om at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi likestilling og frihet. Det skal 100 kommunale saksbehandlere ha blitt fortalt på et kurs. Statsforvalteren i Trøndelag og kursarrangøren tilbakeviser påstandene.