Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Knut Arild Hareide.
GRATIS LEDSAGER? Det er ingen regler som hindrer flyselskapene i å la ledsagere for bevegelseshemmede reise gratis, påpeker samferdselsminister Knut Arild Hareide. (Foto: Torbjørn Tandberg, Samferdselsdepartementet)

Hareide: – La ledsagere fly gratis

Flyselskap som krever at bevegelseshemmede må ha med egen ledsager, kan la ledsageren reise gratis. Oppfordringen kommer fra samferdselsminister Knut Arild Hareide – med støtte fra EU-kommisjonen.

Ivar Kvistum
Publisert 21.03.2021 09:00

Fredag skrev Handikapnytt om rullestolbruker Tobias Mitterschifftaler, som ikke har råd til å reise fra Trondheim og hjem til familien i Lofoten etter at faren hans døde

Grunnen er at han også må betale for å en egen ledsager om bord i Widerøes fly. Uten ledsager får han ikke komme om bord.

Internasjonale regler i luftfarten krever at man må ha med en ledsager om man ikke kan evakuere seg selv.

Les mer: TOBIAS (23) KREVER Å FÅ SLIPPE LEDSAGER PÅ FLYET – VIL TA RISIKOEN SELV

Opp i Stortinget

SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås tok opp saken i et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Hun spør på vegne av Tobias Mitterschifftaler:

«Hvorfor blir man nektet ombordstigning dersom man ikke har med seg ledsager, om man selv tar på seg ansvaret om noe skulle skje under en flyvning, og hvorfor må jeg som privatperson betale dobbelt opp for en ledsager jeg ikke har bruk for; hvorfor får ikke ledsager gå gratis?»

Kan ikke gjøre unntak

Samferdselsminister Hareide viser i sitt svar til at internasjonale regler for luftfart sier at flyselskapene må være i stand til å evakuere et fly i løpet av 90 sekunder.

Dette kan de ikke gjøre unntak fra, heller ikke om en passasjer selv ønsker å frita flyselskapet fra ansvaret.

«EU-forordningen åpner i artikkel 4 nr. 2 for at flyselskapene krever at en bevegelseshemmet har med seg ledsager dersom dette gjør det mulig å tilfredsstille kravene til evakueringstid i sikkerhetsreglene. Her er alternativet med andre ord at ombordstigning må nektes», skriver Hareide i svaret til Fagerås.

Gratispassasjerer?

Men så fortsetter han med dette:

«Regelverket sier derimot ikke noe om betaling for ledsager. På den ene siden er det ikke en rett for den bevegelseshemmede å ha med seg gratis ledsager. På den annen side er det selvsagt mulig for flyselskapet å følge en slik praksis.»

Hareide viser til at Europakommisjonen anbefaler at ledsager skal kunne reise gratis eller til sterkt redusert pris.

«Men dette er altså ikke et krav/en rett. Det er med andre ord opp til flyselskapets kommersielle vurdering hvilken praksis det ønsker å følge», skriver Hareide.

Han understreker også at målet for regjeringen alltid vil være at bevegelseshemmede skal kunne bruke offentlige transportmidler på samme måte som andre passasjerer.

Har ikke råd

Men Hareides oppfordring faller ikke i god jord hos Widerøe, som er det flyselskapet som har krevd at Tobias Mitterschifftaler må stille med egen ledsager for at de vil fly ham hjem.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli skriver i en e-post til Handikapnytt:

– Alle som er kjent med flyselskapenes økonomiske situasjon, forstår at det å subsidiere flybilletter vil falle på sin egen urimelighet. Om flybilletter til ledsagere skal subsidieres bør dette i så fall være en offentlig oppgave.

Hun understreker at hun har forståelse for og sympati med passasjerer som havner i Mitterschifftalers situasjon.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.