Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av person i sykehusseng.
FANGES IKKE OPP: I 61 prosent av sakene der det er gitt erstatning for svikt i sykehusbehandling, ble det ikke registrert i sykehusenes egne avvikssystem. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB)

Seks av ti feilbehandlinger på sykehus ble ikke fanget opp

Norsk pasientskadeerstatning har sjekket 1.216 saker der det er gitt erstatning for svikt i sykehusbehandling. 61 prosent av sakene ble ikke registrert i sykehusenes egne avvikssystem.

Mette Estep, NTB
Publisert 20.04.2023 07:31

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom saker fra årene 2018 til 2022 der sykehuspasienter fikk medhold i erstatning for svikt i behandlingen. De regionale helseforetakene ble bedt om å svare på om sakene var oppdaget og registrert hos sykehusene i forkant av erstatningen.

Resultatet viser at bare 39 prosent av sakene ble fanget opp av sykehusenes egne avvikssystem, mens 61 prosent ikke ble registrert.

Ledelsens ansvar

Undersøkelsen sier ingenting om feilbehandlingene rett og slett ikke ble oppdaget, eller om de ble feid under teppet.

– Vi har ikke undersøkt bakgrunnen for at sakene der vi har konstatert svikt, ikke alltid er meldt inn hos sykehusene, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i NPE til NTB.

Hun påpeker at uansett er det ledelsens ansvar at sykehusene har gode avvikssystemer, slik at det ikke blir for tidkrevende og komplisert å melde fra. Ikke minst må det være en god kultur for å melde, slik at de ansatte føler at det er trygt å melde fra.

– Dette er personell som tidvis løper fort fra en oppgave til den neste. Da er det ekstra viktig å legge til rette for å kunne melde fra, sier hun.

Mer åpenhet

Sammenlignet med forrige tilsvarende undersøkelse, fra 2018, er det en forbedring på 6 prosentpoeng, men NPE påpeker at 39 prosent ikke er nok.

Fagsjef for pasientsikkerhet i NPE, Ida Bukholm, sier det må være en vekker at nesten seks av ti saker fortsatt ikke meldes inn som feilbehandling,

– Hvis få pasientskader blir meldt, blir det også vanskelig å oppnå forbedringer på sykehusene og dermed redusere pasientskader, sier hun.

– Feil kan føre til at voksne og barn får forlenget sykehusopphold og i verste fall får varige mén eller dør på grunn av skaden. Det er ikke vanskelig forstå den fysiske og psykiske belastningen det er å ha blitt feilbehandlet. God meldekultur bidrar til bedre pasientsikkerhet og kan redde liv, sier Cordt-Hansen.

Vestre Viken best

Vestre Viken har det mest positive resultatet. Der ble 75 prosent av feilbehandlingene registrert på sykehuset. På Sørlandet sykehus meldte sykepleiere og leger ifra om 54 prosent av feilbehandlingene. De andre sykehusene havner under 50 prosent.

Det største medisinske området er ortopedi. Det er også det området der færrest avvik registreres.

Av sakene fra 2018 til 2021 der pasienten ble gitt erstatning for feilbehandling innen ortopedi, ble bare 18 prosent fanget opp på sykehuset. Det var likevel en bedring fra 13 prosent samsvar ved forrige undersøkelse.

Både denne gangen og sist havner psykiatri i den andre enden av skalaen. Her er andelen samsvar økt fra 67 prosent til hele 88 prosent. Det er imidlertid få saker i denne kategorien.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.