Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Slutt på driftskontoer i Stange

Stange kommune i Innlandet er kjent for å være en av de kommunene i Norge med flest innbyggere med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i forhold til innbyggertallet.

Nå har kommunestyret vedtatt å fjerne ordningen med driftskonto knyttet til BPA-ordningene.

Det var med 18 mot 17 stemmer at kommunestyret gikk inn for å avvikle ordningen med driftskonto, skriver Stangeavisa

Inntil nå har 11 BPA-andelseiere i kommunen hatt driftskonto. De øvrige 23 har ikke hatt ordningen.

Bakgrunnen for forskjellsbehandlingen er ifølge sakspapirene til kommunestyret at de 11 personene tidligere hadde BPA-avtale hos Uloba. Da kommunen selv overtok tilretteleggingen av tjenesten i 2010, ble ordningene med driftskontoer videreført for disse 11 – men ikke for noen andre med BPA i Stange kommune.

«En slik forskjellsbehandling kan sees på som usaklig og utfordrer det grunnleggende prinsipp om likebehandling», skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Rådmannen påpeker at driftskonto ikke er en del av den lovpålagte tjenesten. «Dette kan forstås slik at kommunen står fritt til å ikke videreføre den beskrevne ordningen med driftskonto», heter det i sakspapirene.

Driftskontoen brukes til å dekke utgifter knyttet til å ha med seg en assistent, for eksempel på reiser, arrangementer eller møter. I Ulobas ordninger settes 5 prosent av timeprisen av til dette formålet.

17.04.2020 kl. 16:07
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.