Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sal full av politistudenter i uniform fotografert ovenfra.
DISKRIMINERENDE? I et halvt år har Diskrimineringsnemnda ventet på et svar fra Politidirektoratet for å kunne behandle spørsmålet om opptakskravene ved Politihøgskolen er ulovlig diskriminerende overfor funksjonshemmede. Bildet er fra vitnemålutdelingen ved studiet i Oslo rådhus i 2015. (Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)

Slutt på tålmodigheten – nemnda krever svar om politi-diskriminering

Politidirektoratet risikerer straffansvar om de nå ikke svarer på klagen mot opptaksreglene ved Politihøgskolen som utelukker funksjonshemmede fra studiet.

Ivar Kvistum
Publisert 08.09.2020 11:10

Oppdatering, 9. september 2020: Politidirektoratet postla sitt svar til Diskrimineringsnemnda 8. september.

Les mer: UTELUKKER FUNKSJONSHEMMEDE «FOR Å SIKRE LANDETS INNBYGGERE

***

Diskrimineringsnemnda har mistet tålmodigheten med Politidirektoratet, som igjen har brutt en tidsfrist for å svare på klagesaken som Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har reist mot opptaksreglene ved Politihøgskolen.

NHFU mener Politihøgskolen diskriminerer funksjonshemmede ved å stille ufravikelige fysiske opptakskrav til alle som vil inn på studiet.

Nå har nemnda skjerpet tonen og sendt et formelt pålegg om redegjørelse til direktoratet.

Frist etter frist er brutt

For at nemnda skal kunne behandle klagen, må tilsvar innhentes. 27. februar sendte Diskrimineringsnemnda den første anmodningen om en redegjørelse fra Politidirektoratet, med svarfrist 19. mars.

Denne svarfristen ble brutt, og siden er det gitt flere utsettelser.

Den siste beskjeden fra direktoratet var at redegjørelsen skulle leveres innen utgangen av august, men heller ikke den fristen ble overholdt

Les mer: POLITIET HAR BRUTT GJENTATTE FRISTER I DISKRIMINERINGSSAK

Risikerer straffansvar

Diskrimineringsnemnda har derfor sendt et formelt pålegg om redegjørelse til direktoratet, der man viser til opplysningsplikten som offentlige myndigheter har i henhold til diskrimineringsombudsloven.

«Forsettlig eller uaktsomt brudd på opplysningsplikten kan medføre straffansvar», skriver Diskrimineringsnemnda i pålegget til Politidirektoratet.

Hører med til sjeldenhetene

– Det hører med til sjeldenhetene at vi gir et pålegg om å komme med en redegjørelse. Generelt begynner vi med anmodninger, og da kommer innklagede vanligvis med det vi spør om, sier direktør for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, til Handikapnytt.

Han forklarer at det ligger sanksjonsmuligheter i et pålegg, dersom det ikke etterkommes.

Nemnda kan kreve bevisopptak for en domstol, og det kan også være straffbart å ikke etterkomme pålegget.

Portrettfoto av Ashan Nishantha.

KREVER SVAR: – Vi synes dette er en viktig sak, sier direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, om klagesaken som NHFU har reist. (Foto: Diskrimineringsnemnda)

En viktig sak

Det har vært gitt flere frister til Politidirektoratet som ikke er overholdt, begrunnet i koronasituasjonen. Den siste var utgangen av august.

– Vi må se tidsbruken i lys av koronapandemien. Men nå mener vi at de har fått tilstrekkelig frist. Vi har kommet dit at vi gir et pålegg fordi vi ønsker å få denne saken behandlet, sier han.

– Hvordan vil du vurdere selve saken som NHFU har innklaget Politihøgskolen for?

– Vi synes dette er en viktig sak. Fordi det gjelder en stor gruppe mennesker, er det viktig å få avklart om disse opptakskravene er diskriminerende mot mennesker med funksjonsnedsettelse eller ikke. Mange påvirkes av regelverket.

Fordi det gjelder en stor gruppe mennesker, er det viktig å få avklart om disse opptakskravene er diskriminerende mot mennesker med funksjonsnedsettelse eller ikke.

Nødvendige avklaringer

Når nemnda etterlyser Politidirektoratets svar, handler det ikke bare om å få fram argumentasjonen til støtte for dagens opptaksregler ved politiutdanningen.

nemnda er det også viktig å få avklart hvem det er rett å innklage av Politihøgskolen, Politidirektoratet eller Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi ønsker direktoratets svar for å kunne vurdere dette endelig, og vi forventer nå at direktoratet svarer oss på de spørsmål vi har stilt i vårt pålegg, sier Nishantha.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.