Snart skal politikerne stemme over dine menneskerettigheter

Funksjonshemmedes organisasjoner følger nøye med når Stortinget snart skal stemme over et forslag fra SV om at også denne gruppas menneskerettigheter deres skal bli en del av norsk lov.