Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Styrker innsats mot overgrep

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til et system som skal bidra til å avdekke og hindre overgrep mot voksne med nedsatt funksjonsevne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Modellen, som har fått navnet TryggEst – vern av risikoutsatte voksne, inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune.

Alle kommuner som har innført TryggEst, har et eget telefonnummer for både ansatte og innbyggere. Det er egne team i kommunene som kan kontaktes dersom man er bekymret for en risikoutsatt person, eller selv har opplevd vold eller overgrep.

– Denne regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelser, religion og etnisk bakgrunn. En øket innsats må bygge på et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

De tre millionene inngår i en pakke på totalt 17 millioner i forsalget til statsbudsjett som skal brukes til en rekke ulike tiltak mot diskriminering.

12.10.2021 kl. 15:06
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.