Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Audun Brunes.
ALVORLIGE FUNN: Forsker Audun Brunes ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har avdekket at synshemmede er svært utsatt for depresjon, og at det har sammenheng med utenforskapet som mange opplever. (Foto: NKVTS)

Synshemmede blir deprimerte av diskriminering og isolasjon

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers, viser ny forskning. Inkludering og tilrettelegging er et viktig mottiltak.

Handikapnytt
Publisert 09.10.2020 16:14

To grupper er særlig utsatt for depresjon, ifølge undersøkelsen: De som mister synet i voksen alder og de som har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til synshemningen.

Det forklarer Audun Brunes, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Han har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.

Isolasjon og diskriminering

Undersøkelsen peker på at blinde og svaksynte utgjør en minoritet i samfunnet som opplever isolasjon, diskriminering og stigmatisering.

– Gjentagende opplevelser av ekskludering eller negative livshendelser gjør ofte mennesker passive og maktesløse. Denne maktesløsheten leder mange inn i en negativ spiral, og resulterer i mer isolasjon, ensomhet og depresjon, uttale Audun Brunes i en pressemelding fra NKVTS.

Tilrettelegging fremmer helse

Han understreker at bedre tilrettelegging og integrering av blinde og svaksynte i samfunnet bør være en sentral del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

– Det er særlig i de yngste aldersgruppene man finner dem som er mest utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes.

Ensomhet

Undersøkelsen avdekket et stort og udekket behov for helsehjelp. Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager, deriblant plager knyttet til depresjon, at de ønsket henvisning til psykolog.

– Ensomhet, liten sosial støtte og det å ha vært utsatt for mobbing, vold eller overgrep, øker sannsynligheten for depresjoner. Våre forskningsresultater viser at disse risikofaktorene er mye vanligere blant blinde og svaksynte enn seende, sier Brunes.

Ensomhet, liten sosial støtte og det å ha vært utsatt for mobbing, vold eller overgrep, øker sannsynligheten for depresjoner.

Overraskende mange deltakere svarte nemlig at de synes det var vanskelig å komme i kontakt med andre mennesker. 60 prosent savner nære relasjoner og 40 prosent følte seg ekskludert fra sosiale nettverk.

Mobbet

De som stod utenfor arbeidslivet eller hadde andre funksjonstap i tillegg til synstapet var særlig rammet av ensomhet. Opplevelsen av mobbing var også langt vanligere. Det samme var vold og overgrep hvor synshemmede var utsatt dobbelt så ofte som seende.

Et flertall av de som var blitt mobbet mente mobbingen hadde sammenheng med synshemningen.

Halvparten av deltakerne i studien var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.