Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Trenger konstant tilsyn – får 12 timer BPA

Legene på Ullevål sykehus sier to år gamle Saana trenger tilsyn og avlastning 24 timer i døgnet. Bydel Gamle Oslo innvilget 16 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i døgnet.

Familien klagde. Da ble tilbudet redusert til 12 timer BPA, samt tilbud om en barnehageplass som Saana ikke kan bruke på grunn av infeksjonsfare.

Det er Dagsavisen som skriver dette i dag.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran skriver dette i en e-post til Dagsavisen:

«Spesialisthelsetjenesten, sykehus og fastleger har ofte et divergerende syn på omfanget av familiers behov for tjenester. Det er bydelen som har forvaltningsansvaret, og som derfor er den som både skal vurdere behov for bistand og utmåle omfanget av tjenestene.»

Han viser også til at «vedtak om lovpålagte tjenester blir vurdert ot fra behov og ikke økonomiske hensn, men bydelen skal også  ha et ansvar for likhetsvurdering og rettferdig fordeling av tjenestene».

To-åringen Sanaa er født med en misdannelse i kjeve og hals som gjør at hun må bruke et kunstig luftrør. Medisinene hun bruker, gjør henne ekstra utsatt for infeksjoner. Hun må ha intravenøs næring, og hun må overvåkes konstant fordi slimdannelser kan tette luftveiene hennes slik at hun blir kvalt.

Familien til Saanaa sitter med en opplevelse av å ha blitt straffet av bydelen fordi de klagde.

Norsk pasientforening bistår familien. Generalsekretær tove Hanche-Olsen mener saken er i særklasse og framstår som nærmest grotesk.

– Gang på gang neglisjeres vurderingene til spesialisthelsetjenesten fordi kommunene har en selvråderett, sier hun til Dagsavisen.

20.02.2020 kl. 09:27
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.