Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Trygdeoppgjøret: Pensjonen øker med 4,12 prosent

(NTB:) Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 4,12 prosent. Det melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet onsdag. Økningen er på 3,53 prosent fra 1. mai, men 4,12 prosent på årsbasis.

Det er samtidig klart at grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at oppgjøret er i tråd med Stortingets vedtak om at pensjonen skal reguleres som et gjennomsnitt av lønnsvekst og prisvekst. Hun understreker at pensjonssystemet må være bærekraftig over tid.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier han er skuffet, men ikke overrasket.

– Vi også er jo kjent med Stortingets vedtak. Men vi hadde trodd at vi skulle få fullt ut kompensert det etterslepet som vi hadde tilbake fra i fjor, sier Davidsen til NTB.

Det Davidsen sikter til, er et krav fra organisasjonene om at årets oppgjør må korrigere for avviket mellom de anslagene som ble lagt til grunn for fjorårets trygdeoppgjør, og det som ble den faktiske utviklingen i fjor. Avviket er beregnet til 1,1 prosent.

Det regjeringen nå tilbyr, innebærer i stedet en korrigering for halvparten av dette avviket. Det er da utviklingen i grunnbeløpet og prisveksten i 2021 som legges til grunn.

18.05.2022 kl. 21:32
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.