Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Lysende kontrollpult i forgrunnen. Brandvik lyssatt i bakgrunnen.
«LANDSMØTESALEN»: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik snakker fra en digital talerstol. (Foto: Ivar Kvistum)

Udramatisk landsmøte mot et dramatisk bakteppe

På et digitalt landsmøte i en pandemi, og med store økonomiske problemer og et fallende medlemstall, klarte Handikapforbundet å bevare roen og mobilisere begeistring for egen sak.

Ivar Kvistum
Publisert 06.06.2021 17:29

Tolv minutter på overtid logget delegater og presidentskapet av etter det aller første digitale landsmøtet i Norges Handikapforbunds 90 år lange historie.

Hovedoppgaven for landsmøtet var å finne fram til hvordan Handikapforbundet kan sikres økonomisk og politisk bærekraft for fremtiden.

Dette skjer i en situasjon der man har tapt store forutsigbare inntekter, der medlemstallet synker, og der selve driften de siste par årene har gått med over seks millioner kroner i minus hvert år.

– Målet med endringsprosessen er at NHF skal bli enda bedre til å vinne funksjonshemmedes likestillingskamp, sa nestleder Magnhild Sørbotten.

Hun konstaterte at NHF har vært på vei til å miste det økonomiske fundamentet som trengs for å løse organisasjonens samfunnsoppdrag.

Les også: TRUET AV NEDLEGGELSE: DYSTER TIDSFRIST FOR HANDIKAPFORBUNDETS LANDSMØTE

Snuoperasjon

Generalsekretær Sunniva Ørstavik pekte samtidig på at det er lagt et løp for en økonomisk snuoperasjon som det er mulig å realisere, selv om det er krevende. Mange steiner er snudd og kostnader er kuttet, men handlingsrommet er samtidig begrenset, fordi:

– De største kostnadene våre er faste, i form av kloke hoder, sa Ørstavik.

Hun pekte på at det er i ferd med å løsne når det gjelder å skaffe midler gjennom prosjekter som skal endre samfunnets holdninger.

Grunnfinansiering til alle

Landsmøtets største enkeltsak handlet om NHFs interne husholdning. Forbundet bruker stadig mer penger på å finansiere sin egen organisasjonsstruktur med ni regioner.

Regionene er juridisk selvstendige og skal i utgangspunktet finansiere seg selv. Men stadig flere trenger overføringer for å holde driften oppe.

Det nye sentralstyret får med seg en marsjordre fra landsmøtet om straks å starte arbeidet med å endre modellen for hvordan regionene skal finansieres.

Den 18 år gamle «minimumsmodellen» skal vike for en ny løsning: En grunnfinansiering som innebærer at alle regioner vil få samme beløp, enten de går med overskudd eller underskudd. Samtidig skal det samlede beløpet på overføringene gå ned.

Og de rikeste forventes å dele med fellesskapet i organisasjonen gjennom et solidaritetsfond.

NHF Oslo er den rikeste regionen. Og delegat Øyvind Gerhardsen erklærte derfor under debatten:

– Grunnfinansieringen til Oslo kommer til å gå inn i solidaritetsfondet, for vi klarer oss ganske godt.

Brandvik sitter lyssatt foran kameraet. Ørstavik, med munnbind, lener seg fram mot henne.

LEDERDUO: Generalsekretær Sunniva Ørstavik (til høyre) gir en beskjed til forbundsleder Tove Linnea Brandvik under landsmøtet. (Foto: Ivar Kvistum)

Ville flytte ansatte ut

Selv om landsmøtet endte med å gi bred støtte til å innføre en grunnfinansieringsmodell med virkning fra 1. januar 2023, var det også dem som ønsket å gå enda lenger – og også noen som mente det går for fort. NHF Trøndelag ønsket at modellen trer i kraft fra 2024, altså et år senere.

NHF Sørvest – regionen som favner Rogaland og det tidligere Hordaland – hadde foreslått å flytte 80 prosent av de ansatte i forbundet ut i regionene, mens bare 20 prosent blir igjen sentralt.

Regionstyrets nestleder Arne Olav Hope pekte på at Handikapforbundet, som arbeider for å sikre funksjonshemmedes likestilling i samfunnet, også har en uløst likestillingsoppgave internt – og den handler om økonomisk fordeling.

– Det er en hemsko for oss at regioner går med underskudd. Det er på tide at vi gjør noe med den økonomiske modellen. Og vi må fordele årsverk mellom organisasjonsleddene på en måte som sikrer likebehandling, sa han.

NHF Agder ønsket også en bedre samordning av ansatteressurser i organisasjonen, slik at de i større grad følger oppgavene.

Elefanten i rommet

Finansieringsmodellen skulle endres, men selve organisasjonsstrukturen lå ikke i potten. Den ligger derimot fast – noe Håvard Ravn Ottesen, delegat for Trøndelag, kommenterte slik:

– Elefanten i rommet, som ingen snakker om, er den indre organisasjonen og hvordan vi skal organisere oss. Også landsforeningenes tilknytning til regionene er uklar. Vi snakker om et stort vi, men vi må også bygge et nasjonalt jeg. Da må vi snu hver stein, også se på hvor folk har sitt ansettelsesforhold. Om det kan innebære en million ekstra i året, så skal vi virkeliggjøre det, sa Ottesen.

Landsmøtet tok noen av disse poengene inn i vedtak om at sentralstyret utreder videre hvor det lønner seg å plassere stillinger i budsjettet, og å vurdere om det er mulig at nyansatte i får arbeidssted ved regionkontorene.

Maren med pc i fanget, i en hotellobby.

DIGITAL TALERSTOL: Maren Huseby holder et innlegg på landsmøtet fra Scandic Hotel i Asker, der delegasjonen fra NHF Øst var samlet. (Foto: Ivar Kvistum)

Utrede navnebytte

NHF Øst – regionen som omfatter de tidligere fylkene Østfold og Akershus –  fikk gjennomslag for at NHF «forplikter seg til å gjennomføre en organisatorisk endringsprosess med formål om å skape et nytt NHF, et NHF for fremtiden».

Regionen ønsket også å finne et nytt navn. Også dette endte med å bli vedtatt som en oppgave det nye sentralstyret skal ta fatt på.

De aller fleste som hadde ordet på landsmøtet, la vekt på at de har stor tro både på saken Handikapforbundet kjemper for, og at det vil være mulig å skape en god fremtid for organisasjonen.

– Vi fikk slutt på vanføreomsorgen i Norge. Nå skaper vi likestilling! erklærte en av NHFs nestorer, Sverre Bergenholdt fra NHF Øst.

Nye i sentralstyret

Magnhild Sørbotten ble gjenvalgt som nestleder, mens følgende sentralstyremedlemmer ble valgt:
Karl Haakon Sævold (gjenvalgt)
Inger K. Svenning (ny)
Guri Anne Egge (gjenvalgt)

1.vara: Sadia Jabeen Iqbal
2.vara: Lena Iren Horie
3.vara: Henriette Nielsen
4.vara: Barbro Holmstad

På landsmøtet ble tidligere forbundsleder Arne Lein hedret med NHFs gullnål.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.