Ulik saksbehandlingstid kan ha avgjort hjelpemiddelsøknader

604 personer fikk positivt vedtak om aktivitetshjelpemidler for voksne innen pengene for i år tok slutt. Alle andre må søke om igjen neste år. Hvor lang tid Nav har brukt på å behandle hver enkelt søknad, kan ha avgjort om du til slutt fikk ja eller nei.