Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av uniformert politi med hjelmer, gassmasker og annet verneutstyr på gaten i Oslo.
ALLE TYPER POLITIARBEID: Det er helt avgjørende for å sikre landets innbyggere at ferdig utdannede studenter er kvalifisert til å patruljere, sikre, forebygge, pågripe og utføre omfattende fysiske oppgaver der det er nødvendig, skriver Politidirektoratet. Bildet er tatt i forbindelse med en demonstrasjonen i Oslo sentrum nylig. (Foto: Ivar Kvistum)

Utelukker funksjonshemmede «for å sikre landets innbyggere»

Alle som uteksamineres fra Politihøgskolen, skal kunne gå inn i enhver stilling i politiet, skriver Politidirektoratet i tilsvaret der de avviser anklagen om diskriminering.

Av Ivar Kvistum
Publisert 09.09.2020 10:26

Helt siden 19. mars har Diskrimineringsnemnda ventet på at Politidirektoratet skulle skrive en redegjørelse til klagen som Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har reist mot Politihøgskolen om diskriminering av funksjonshemmede, siden fysiske opptakskrav utelukker dem fra studiet.

Først i går, 8. september, postla direktoratet sitt svar.

Det skjedde etter at Diskrimineringsnemnda 3. september sendte et formelt pålegg til direktoratet.

Les mer: SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN – NEMNDA KREVER SVAR OM POLITI-DISKRIMINERING

Beklager på det sterkeste

«Vi beklager på det sterkeste oversittelsen av fristen», skriver Politidirektoratet innledningsvis i redegjørelsen, som Handikapnytt har fått tilgang til.

De viser til at «omstendighetene med pandemien» har ført til at fristen ble utsatt flere ganger.

I svaret argumenterer Politidirektoratet for at Politihøgskolen har lovlig adgang til å fastsette spesielle opptakskrav som er begrunnet i studiets karakter, og at dette også har støtte i internasjonal rett.

«I Norge er bachelorutdanningen ved Politihøgskolen en såkalt «generalist utdannelse» der alle uteksaminerte i prinsippet kan bekle enhver stilling i Politiet etter endt studium», skriver direktoratet i redegjørelsen.

Teori og praksis

Utdanningen består derfor både av teori og praksis. Blant de praktiske fagene er «arrestasjonsteknikk, bruk av maktmidler herunder skyting, utrykningskjøring og førstehjelp».

«De spesielle opptakskrav som utelukker søkere med enkelte funksjonsnedsettelser er således fastsatt med tanke på søkerens mulighet til å gjennomføre studiet og skaffe seg de kunnskaper og ferdigheter som kreves. Det følger av ovennevnte at de fysiske opptakskravene dermed er saklige», heter det i redegjørelsen.

Ikke bare diagnose

Direktoratet påpeker også at hver enkelt søker blir individuelt vurdert når det gjelder om funksjonsnedsettelser eller andre begrensninger medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte.

«Ovennevnte bestemmelse sikrer at ingen utelukkes fra utdanningen kun på grunnlag av diagnose», påpeker direktoratet.

Sikre landets innbyggere

Politidirektoratet avviser også NHFUs argumentasjon om at Politihøgskolen kan endre oppbyggingen av studiet og legge til rette, for eksempel ved at studenter med funksjonsnedsettelse kan ha praksisåret sitt ved Kripos eller jobbe med datakriminalitet, i stedet for ved et politidistrikt.

Igjen viser direktoratet til politisk vedtatte grunnprinsipper for norsk politi om at «politimannen skal være en generalist».

«Det er helt avgjørende for å sikre landets innbyggere at ferdig utdannede studenter er kvalifisert til å patruljere, sikre, forebygge, pågripe og utføre omfattende fysiske oppgaver der det er nødvendig. For å oppfylle ovennevnte politiske føringer er det derfor nødvendig å fastsette fysiske opptakskrav slik at alle som tas opp til bachelorutdannelsen har mulighet til å fullføre utdannelsen som generalist», skriver direktoratet.

Det er helt avgjørende for å sikre landets innbyggere at ferdig utdannede studenter er kvalifisert til å patruljere, sikre, forebygge, pågripe og utføre omfattende fysiske oppgaver der det er nødvendig.

Du kan likevel få jobbe i politiet

Direktoratet avviser at det er åpning for å endre rammeplanen ved studiet. Men man avviser samtidig ikke at personer med nedsatt funksjonsevne kan jobbe i politiet.

«Dersom en person ønsker å jobbe med datakriminalitet på Kripos – slik NHFU har brukt som eksempel – er dette mulig å oppnå gjennom andre alternative studieløp.  Politiet har behov for etterforskere med bred bakgrunn og kompetanse, også innen IT», skriver direktoratet og konkluderer:

«Det er følgelig vid adgang til å jobbe i Politiet for å sikre trygghet, lov og orden, uten å bli tatt opp til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.»

Kjære leser 🙂
Vil du hjelpe Handikapnytt med å lage flere saker som den du leser nå? Da kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt.
Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.