Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lars Ødegård.
RISIKOGRUPPAS STEMME: Lars Ødegård advarer mot en utvikling som fører til at funksjonshemmede og andre i risikogruppa blir sittende isolasjon mens resten av samfunnet går videre. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Vi som er i risikogruppa må bli hørt i debatten om korona-tiltak

Det er en fare for at vi funksjonshemmede og andre i risikogruppa blir gjort til syndebukker for det mange opplever som frihetsberøvelse, advarer Handikapforbundets spesialrådgiver, Lars Ødegård.

Ivar Kvistum
Publisert 25.03.2020 14:05

I en kronikk på Handikapnytt.no skriver Lars Ødegård at de solidariske verdiene som korona-dugnaden bygger på, kan bli undergravd i debatten om de alvorlige økonomiske konsekvensene.

Klikk her for å lese Ødegårds kronikk: KORONA-KRISEN SETTER SOLIDARITETEN VÅR PÅ PRØVE

– Det er svært viktig at stemmen til Handikapforbundet og andre som representerer folk i risikogruppa gir sitt bidrag inn i debatten. Ikke fordi vi har patent på de riktige svarene, men fordi vi er helt avhengige av den solidariteten som regjeringen inviterer oss til å vise i den nasjonale dugnaden, sier Ødegård.

Selv er han absolutt i risikogruppa, som rullestolbruker med en muskelsykdom, og med en kreftdiagnose.

Samtidig har han hatt flere verv knyttet til de hardeste prioriteringene av helsevesenets ressurser, blant annet som medlem i Nasjonalt prioriteringsråd for helsetjenestene.

Støtte fra 90 prosent

Flere debattanter stiller spørsmål ved om myndighetene priorterer riktig når de stenger ned samfunnet for å stanse korona-epidemien.

Til Nettavisen sa for eksempel journalist Jon Hustad at han mener tiltakene er verre enn pandemien.

I VG gikk samfunnsøkonom Steinar Juel i den liberale tankesmien Civita ut og erklærte at han «fortsatt ikke (er) overbevist om tiltak og kostnader står i forhold til problemet og hva man vil oppnå».

Korona-kampen er ikke verdt prisen, skrev pensjonert apoteker Fredrik H. Fladmark i Bergens Tidende.

Bære kostnaden alene

Regjeringen begrunner de strenge korona-tiltakene med at man skal beskytte mennesker io risikogruppa. Ødegård er svært lettet og glad for resultatene av en måling som viser at 90 prosent av befolkningen støtter tiltakene.

– Dette er veldig gledelig, for jeg var redd for at solidariteten var i ferd med å gå opp i liminga, Men samtidig er jeg realist nok til å se at limet ikke er evigvarende. Tiden kan komme til å jobbe mot oss. Derfor håper jeg at skippertaket virker, sier Ødegård.

Jeg var redd for at solidariteten var i ferd med å gå opp i liminga, Men samtidig er jeg realist nok til å se at limet ikke er evigvarende.

Han innser at landet ikke kan være nedstengt i all evighet. Om det trekker ut, blir fort svaret at mennesker i risikogruppene er de som alene må bære kostnaden ved at de blir satt i isolasjon.

– Får vi ikke kontroll, risikerer vi at vi i risikogruppene blir utsatt for en ekstrem isolasjon mens verden rundt oss går videre i full frihet. Jeg ser at dette allerede er diskusjoner som pågår, og det er dette scenarioet som bekymrer mest, sier han.

Trening i isolasjon

Selv om Lars Ødegård er svært glad for solidaritetsprosjektet, er han kritisk til at funksjonshemmede og andre i risikogruppa konsekvent omtales som «svake grupper», «sårbare» og «særlig utsatt».

– Er det noen som er godt trent på å sitte i karantene, er det mange av oss funksjonshemmede. Den isolasjonen og frihetsberøvelsen som hyttefolk og utepilsfolk klager over nå, er hverdagen til mange funksjonshemmede, bemerker han.

Er det noen som er godt trent på å sitte i karantene, er det mange av oss funksjonshemmede. Den isolasjonen og frihetsberøvelsen som hyttefolk og utepilsfolk klager over nå, er hverdagen til mange funksjonshemmede.

Ødegård minner om at funksjonshemmede fører en frigjørings- og likestillingskamp som nettopp handler om å bryte isolasjonen som denne gruppa har levd under gjennom historien.

– Det ville være ille om frykten for et virus tvinger oss tilbake i isolasjonen, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.