Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vil ha utvidet støtte for å bosette funksjonshemmede flyktninger

Staten bør fordoble perioden som kommunen mottar kompensasjon fra staten for å bosette flyktninger med funksjonsnedsettelser, fra fem år til ti år.

Det foreslår direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet, i en kronikk som er publisert i Dagbladet og på Imdis nettsider.

Bakgrunnen er at flyktninger med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller blir boende svært lenge i mottak etter at de har fått oppholdstillatelse, uten å bli bosatt i en kommune.

Årsaken er at kommunene vegrer seg mot å pådra seg kostnadene. Statens støtte til å dekke disse kostnadene er tidsbegrenset.

I fjor var det 30 mottaksbeboere i denne gruppen. Noen av dem har ventet opptil sju–åtte år på å bli bosatt, ifølge de to direktørene.

«Dette er flyktninger som i de fleste tilfeller aldri vil bli selvhjulpne, og som mest sannsynlig vil ha behov for omfattende helsehjelp livet ut. Kommuner som bosetter disse, tar derfor på seg et stort ansvar. Så lenge det er frivillig for kommunene å bosette, er det krevende å finne noen som er villige til å gjøre dette», skriver de to direktorat-direktørene.

Les også: JA TIL MORIA – NEI TIL FUNKSJONSHEMMEDE FLYKTNINGER

Avisen Vårt Land har i flere artikler rettet søkelyset på kommunenes vegring mot å bosette funksjonshemmede flyktninger. Dette har ført til at storbykommunene Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand har fattet vedtak om at de vil utrede muligheten for å ta imot to eller flere av flyktningene som ingen andre vil bosette.

22.11.2020 kl. 21:20
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.