Vil øke egenandeler – selv om det fører til at flere ikke får råd til hjelpemidler

Regjeringen bør vurdere å øke egenandelene på aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år, for å hindre at ordningen blir for dyr. Det anbefaler konsulentselskap i ny rapport.