Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Magnhild Sørbotten i en møtesal.
LIKESTILLING FOR ALLE: – Vi kan ikke forsvare prinsipielt at BPA skal være forbeholdt funksjonshemmede når også andre grupper i samfunnet kan oppleve å ha et like stort og rettmessig behov for assistanse i hverdagen, sier NHFs nestleder Magnhild Sørbotten. Nå går diskusjonen om hvilke råd forbundet skal gi til regjeringen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Vil trolig åpne BPA for flere enn bare funksjonshemmede

Barnefamilier i tidsklemma og stressede næringslivsledere må også omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det blir trolig konklusjonen i en høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund.

Ivar Kvistum
Publisert 01.04.2022 06:00

DENNE ARTIKKELEN ER ÅRETS APRILSPØK I HANDIKAPNYTT. Les mer: INGEN BORGERSTYRT PERSONLIG AU PAIR

***

Den offentlige utredningen «Selvstyrt er velstyrt», om hvordan ordningen med brukerstyrt personlig assistanse kan organiseres for bedre å fungere som et likestillingsverktøy, er sendt på høring av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vi ønsker nå en bred høring for å få innspill til dette viktige arbeidet, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun inviterte en lang rekke aktører til å si sin mening.

Prinsipiell likestillingsideologi

I Norges Handikapforbund går diskusjonen om hvilke råd man skal gi regjeringen innen høringsfristen utløper 1. juli.

Hele organisasjonen er invitert til å drøfte hvordan BPA-ordningen kan bli det likestillingsverktøyet den er ment å være.

NHF tar utgangspunkt i en prinsipielt forankret likestillingsideologi når den skal utmeisle sine standpunkter.

Noe som har ført diskusjonen i en litt uventet retning.

– Vi kan trolig ikke forsvare prinsipielt at BPA skal være forbeholdt funksjonshemmede når også andre grupper i samfunnet kan oppleve å ha et like stort og rettmessig behov for assistanse i hverdagen, sier NHFs nestleder og leder for NHF Oslo, Magnhild Sørbotten, til Handikapnytt.

Likestilling i husholdningene

Handikapnytt er kjent med at sentralstyret i et utkast til høringsutkast vil ta til orde for å åpne BPA-ordningen for flere grupper i samfunnet. Utkastet er ennå ikke endelig vedtatt.

– Du har småbarnsforeldre i tidsklemme som vil argumentere for at de har et like stort assistansebehov som mange funksjonshemmede. For ikke å snakke om aleneforsørgere, forklarer Sørbotten.

I NHFs interne debatt blir også en annen samfunnsgruppe trukket fram:

– Investorer, gründere og næringslivsledere kan ha store problemer med å få tiden til å strekke til, ikke minst på hjemmebane. Dermed svekkes likestillingen. BPA vil kunne være en kompenserende ordning for å skape likestilling også i husholdninger der den ene – oftest mannen – har svært høy arbeidsbelastning utenfor hjemmet, understreker NHF-nestlederen.

Erstatte au pair-ordningen

At regjeringen, med støtte fra et flertall på Stortinget, har besluttet å avvikle au pair-ordningen, aktualiserer ytterligere behovet for å gjøre det mulig for familier i tidsklemma å søke om BPA i stedet.

– BPA kan være et godt alternativ for mange som tidligere har hatt au pair for å få hverdagen til å gå rundt, sier Sørbotten.

BPA kan være et godt alternativ for mange som tidligere har hatt au pair for å få hverdagen til å gå rundt.

Likestilling for alle

Når NHF trolig vil gå inn for å åpne BPA-ordningen for flere, er det fordi organisasjonen ser at den må ta den fulle konsekvensen av å kalle seg en likestillingsorganisasjon.

– Likestilling er en universell verdi som må omfatte alle. Og det er jo likestilling som til syvende og sist er BPA-ordningens overordnede formål. Da blir det galt å tenke at den er forbeholdt én bestemt gruppe i samfunnet, mens mange andre kan ha stor nytte og glede av den, sier Sørbotten.

Inspirert av borgerlønn

BPA går ut på at den enkelte selv tar ansvar for å lede sine egne assistenter, slik at man får frihet til å bruke assistansen til de oppgavene man selv ønsker, innenfor et individuelt fastsatt timetall.

Hvor mange timer den enkelte får til disposisjon, er ofte en kilde til konflikt. For kommunene er det dessuten en svært ressurskrevende oppgave å forvalte. I NHFs interne debatt er det luftet et forslag om å bruke borgerlønn-modellen for å forenkle denne prosessen. Alle borgere får tildelt et gitt timetall BPA uten å måtte begrunne behovet i en omstendelig søknadsprosess. På den måten sparer velferdsstaten store ressurser som heller kan brukes direkte til mer BPA for flere.

– Mange sier at BPA skal være borgerstyrt. Da er det nærliggende å tenke på borgerlønn-modellen, sier Sørbotten.

Gi dine innspill

Foreløpig har ikke NHF landet på en endelig konklusjon. Sørbotten er spent på den videre debatten, og om andre organisasjoner vil være åpne for å tenke på samme måte som NHF.

– NHF går gjerne foran i å utvikle likestillingspolitikk for funkisfeltet, i tråd med strategien vår, sier hun.

Magnhild Sørbotten understreker at alle medlemmer i NHF og alle andre interesserte ønskes velkommen til å gi innspill til arbeidet med høringsuttalelsen.

– Vi vil også høre fra deg om du vet om noen grupper i samfunnet som bør få tilgang til BPA, men som vi ikke har tenkt på ennå, sier Sørbotten.

Hvis du vil gi ditt bidrag i debatten, kan du skrive det du har på hjertet om du klikker her (ekstern lenke).

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.