FHI: Ikke alle personlige assistenter blir prioritert i vaksinekøen

Brukerstyrte personlige assistenter er nå med på Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for koronavaksine, men de må oppfylle helt bestemte betingelser.