Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Preben Aavitsland.
BETINGELSER: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet forklarer hvordan anbefalingene om vaksine av assistenter skal forstås. (Foto: Tor Erik Schröder, NTB)

FHI: Ikke alle personlige assistenter blir prioritert i vaksinekøen

Brukerstyrte personlige assistenter er nå med på Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for koronavaksine, men de må oppfylle helt bestemte betingelser.

Stine Slettås Machlar
Publisert 25.02.2021 10:58

Tidligere i februar har Handikapnytt fortalt om Marna som måtte kjempe for å bli satt i gruppe 4 på Folkehelseinstituttets prioriteringsliste, tross underliggende sykdom.

Så fortalte vi om Torstein som av sin lege ble prioritert som gruppe 1 og dermed ansett som sykehjemsbeboer og allerede har fått begge vaksinedosene.

Begge bor de hjemme, har problemer med hoste og vil trolig bli svært dårlige av å få koronaviruset. Begge har også døgnkontinuerlig brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Forgjeves bønn om å bli prioritert

Etter saken om Torstein Lerhol har mange lesere av Handikapnytt lurt på om også de kan prioriteres som gruppe 1.

Flere vi har snakket med har prøvd, men fått til svar at legen ikke har mulighet til å sette noen i gruppe 1, så lenge de ikke faktisk bor på institusjon.

FHIs prioriteringsrekkefølge av koronavaksine:
 • 1. Beboere i sykehjem
 • 2. Alder 85 år og eldre
 • 3. Alder 75-84 år
 • 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 8. Alder 55-64 år
 • 9. Alder 45-54 år
 • Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene.
 • Kilde: Folkehelseinstituttet

Mandag 22. februar kom Folkehelseinstituttet med endringer i anbefalingene slik at også personlige assistenter kan bli prioritert for koronavaksine.

Men hvordan skal dette forstås, og hvilke assistenter er i realiteten omfattet av anbefalingen? Overlege ved områdeledelsen for smittevern, miljø og helse hos Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, svarer Handikapnytt på e-post:

Må tilsvare sykehjem

– Hvordan definerer dere hos FHI en institusjon i vaksinasjonssammenheng av Covid–19?

– Vi mener sykehjem.

– Så da har legene som sier at de ikke kan vurdere hvem som skal i gruppe 1, rett i at de bare kan vurdere gruppene fra 4 og nedover?

– Vi oppfordrer kommunelegen til å ta kontakt med oss med tanke på å finne en løsning dersom det er tale om pasienter som har en situasjon som tilsvarer den som sykehjemsbeboere har.

Åpnet for personlige assistenter og andre nærstående

I oppdateringen 22. februar om hvem andre enn personer  som er i risikogruppene som kan prioriteres, står det nå:

«Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte.»

Men det er et tillegg:

«Gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) Kriteriene for prioritering av vaksinasjon av disse må sees i sammenheng med kriteriene for prioritering av helsepersonell.»

– Må ha særlig kompetanse som er vanskelig å erstatte

Handikapnytt ba FHI forklare formuleringen.

– Hva legger dere i begrepet spesialkompetanse i denne sammenhengen? Må man ha medisinsk kompetanse eller går det på kjennskap til kommunikasjon og kjennskap til rutiner osv.? Hva legger dere i «deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte»?

– Dette er knyttet til veiledningen om prioritering av personer i helse– og omsorgstjenestene i kommunene. Det dreier seg altså om personer (personlige assistenter og andre) som har særlig kompetanse i omsorgen for en eller flere brukere, og som er vanskelige å erstatte. Det er altså ikke snakk om enhver hjemmehjelper eller assistent, skriver Aavitsland i samme e–post.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.