Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Matsen på talerstol med riksvåpenet i bakgrunnen.
TJENESTESVIKT: Koronakommisjonens leder Egil Matsen presenterer kommisjonens rapport før overleveringen til statsministeren på en pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tirsdag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB)

Koronakommisjonen: Belastende og langvarig tjenestesvikt

Det har tatt lang tid å få tjenestene til funksjonshemmede tilbake til normalen etter pandemien, konstaterer koronakommisjonen.

Ivar Kvistum
Publisert 26.04.2022 20:17

Dårligere tjenester, dårligere livskvalitet og stor ekstrabelastning på pårørende, særlig til funksjonshemmede barn.

Dette er konsekvenser av pandemi og smitteverntiltak for funksjonshemmede som koronakommisjonen mener er godt dokumentert.

Tirsdag la kommisjonen, under ledelse av Egil Matsen, fram sin siste delrapport. Her oppsummeres blant annet kunnskapen som finnes om tjenestene til funksjonshemmede under pandemien.

For det første konkluderer rapporten med at mange mistet tjenester i den tidlige fasen av pandemien.

«Og det har tatt lang tid å få disse tjenestene tilbake til normalt», skriver kommisjonen i rapporten.

Myndighetene må lære

Her mener kommisjonen det er viktig at myndighetene lærer:

«Det er nødvendig at myndighetene ser nærmere på hvorfor det har tatt så lang tid å få tjenestene tilbake til normalen, og hvilke konsekvenser begrensninger i tjenestene har fått for brukerne og deres pårørende. Årsakene er sannsynligvis sammensatte». heter det i rapporten.

Svekket livskvalitet

Kommisjonen slår også fast at tjenestene er viktige for dem som bruker dem. Dermed ble livskvaliteten svekket.

«Relativt mange rapporterte om at de fungerte dårligere og/eller hadde dårligere livskvalitet selv etter relativt korte perioder uten tjenester. Dette gjelder også bortfall av tjenester som ikke er knyttet til grunnleggende daglig fungering, som støttekontakt, tilrettelagt arbeid, trening og annet dagtilbud» skriver kommisjonen.

Betydelig belastning for pårørende

Et tredje funn som kommisjonen mener er dokumentert, handler om hvordan pårørende har måttet legge ned en betydelig innsats for å dekke opp for tjenestene som har manglet.

«Informasjonen om hvilke konsekvenser dette har hatt for de pårørende, på kort og lengre sikt, er begrenset, men mange har utvilsomt opplevd en betydelig belastning», skriver kommisjonen.

Dette, mener de, går ikke minst fram av en undersøkels av familier med funksjonshemmede barn, som ble utført ved Velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met.

Handikapnytt skrev om denne rapporten i mai i fjor. Her går det fram at bortfall av tjenester som får hverdagen til å gå opp, har rammet familiene hardt og vært en tung belastning for dem.

Les mer: DRAMATISK SVIKT TJENESTENE FOR FAMILIER MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.