Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Om Handikapnytt

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF). Papirmagasinet har seks utgaver i året og sendes til alle medlemmer i Handikapforbundet. Vi leses også av fagmiljøer, politikere, media og andre interesserte.

Handikapnytt tar opp temaer som berører ulike sider av funksjonshemmedes liv og levekår. Sentrale emner er lover og rettigheter, forskning, hjelpemidler, assistanseordninger, fritid, samt hvordan utforming av offentlig transport, uteområder, bygg, IKT og infrastruktur påvirker funksjonshemmedes mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse.

Vår redaksjonelle linje skal bygge opp under NHFs arbeid for et samfunn for alle, der ingen utestenges eller diskrimineres.

Handikapnytt er medlem av Fagpressen og redigeres i tråd med Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat. I 2016 hadde vi et offisielt opplag på 16360 eksemplarer.

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.