Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av hånden til en eldre kvinne som holder en rullator.
HØYERE FUNKSJONSEVNE: Eldre over 70 som mottar helsetjenester, har mye høyere funksjonsnivå nå enn før, viser studie. Men likevel vil antallet eldre med behov for hjemmebaserte tjenester, øke betydelig. (Illustrasjonsfoto: Stutterstock, NTB)

Eldre har høyere funksjonsnivå – men tjenestebehovet vil likevel dobles

Selv om levealderen i Norge har økt, har behovet for tjenester i hjemmet blant eldre vært stabilt, viser studie. Men de neste tiårene vil behovet trolig dobles.

Marius Helge Larsen, NTB
Publisert 12.04.2023 10:32

– Våre data viser at menn kan forvente å leve til 85 år og kvinner til 87 år, og i gjennomsnitt har man de siste 1–2 leveårene praktisk bistand eller helsetjenester i hjemmet.

Det sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet.

Han har ledet en studie som har anslått behovet for hjemmebaserte tjenester fram mot 2050. Et av funnene er at debuten for bistand i hjemmet utsettes til stadig høyere alder.

Hva er årsaken?

Siden 1990-tallet har forventet levealder for en typisk 70-åring økt med 2–3 år. Men til tross for økning i forventet levealder, har ikke antall år med helsetjenester i hjemmet økt i betydelig grad.

– Dette kan skyldes at eldre er friskere og trenger mindre hjelp i hjemmet enn tidligere, og/eller at terskelen for å motta slike tjenester har blitt høyere, sier Strand.

Han mener mye kan på at det førstnevnte er tilfellet. Analyser de har gjort tidligere, viser nemlig at eldre er i bedre funksjon enn forrige generasjon eldre.

– Vi finner også støtte for dette i vår studie: Blant folk over 70 som mottok helsetjenester, var det en klar bedring i funksjonsnivået. Om lag halvparten i denne gruppen hadde alvorlig funksjonsnedsettelse i 1995/96 mot kun en av fem i 2017/2019.

Trolig dobling framover

De neste årene vil antall eldre i Norge øke kraftig. Selv om studien kan tyde på at eldre nå er mer selvhjulpne, vil behovet for hjemmebaserte tjenester øke kraftig, ifølge studien.

– Til tross for bedring i funksjonsnivået anslår vi en betydelig økning i antall eldre som vil ha behov for hjemmebaserte tjenester, påpeker Strand.

Antall personer med bistand i hjemmet er det forventet at blir mer enn doblet fra om lag 64.000 i 2020 til 160.000 i 2050.

Studien har brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag fra 1995-2019, koblet sammen med nasjonale befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Deltakerne var 70 år eller eldre og bodde hjemme.

Forskere fra FHI, NTNU, UiT og Nasjonalt senter for aldring og helse har samarbeidet om studien, som er støttet av Helsedirektoratet.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.