Fribeløp i uføretrygden kan forsvinne – taper 12 000 kroner i året

Om fribeløpet fjernes, vil Ragnhild Skovly Hartviksen vurdere å slutte som brukerrepresentant for det offentlige. Hun tror mange kan komme til å gjøre det samme, og at det blir vanskelig å fylle viktige verv.