Kommuneansatt hevdet hun får lavere lønn fordi hun er funksjonshemmet

Diskrimineringsnemnda har avvist en klage fra en kvinne som hevdet hun fikk mindre i lønn enn sin mannlige kollega fordi hun er kvinne og har en funksjonsnedsettelse.