Kommunen skal spare – vil flytte avlastning fra helger til hverdager

Halden kommune vil kutte i helgeavlastningstilbudet til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og legge avlastning til hverdagene i stedet. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) frykter konsekvensene og mener forslaget bryter med loven. Kommunedirektøren avviser beskyldningen.