Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av assistent som snakker med jente i rullestol.
MEST PÅ HVERDAGER: Avlastningstilbud skal i hovedsak ikke lenger gis på søn- og helligdager, foreslår Halden kommune. Hensikten er å spare penger. (Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock)

Kommunen skal spare – vil flytte avlastning fra helger til hverdager

Halden kommune vil kutte i helgeavlastningstilbudet til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og legge avlastning til hverdagene i stedet. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) frykter konsekvensene og mener forslaget bryter med loven. Kommunedirektøren avviser beskyldningen.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 22.11.2019 11:35

Halden kommune skal spare penger, og kommunens administrasjon foreslår at avlastning for personer fra 14 til 30 år, som får avlastning gjennom institusjoner, i hovedsak skal tas ut på hverdager eller på lørdager før klokken 18.

«I dag er det en del familier som benytter retten til avlastning i helgene eller som samler opp slik avlastning for lengre perioder. For kommunen gir det store ekstrautgifter fordi det generer kostbare vakttillegg. Derfor vil vi legge mest mulig av avlastningen utenom søndager og helligdager», skriver kommunen om forslaget på sine hjemmesider.

Oppdatering, 6. januar 2020: Politikerne i Halden kommunestyre sørget for å stanse forslaget da de behandlet budsjettet. Les mer her: TVERRPOLITISK ENIGHET: HALDEN GIR LIKEVEL AVLASTNING I HELGENE

Mange reaksjoner

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Den skal hindre overbelastning og gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

For de aller fleste familier som har innvilget avlastning, dreier tilbudet seg om en helg i måneden.

Leder Elin Langdahl i Handikappede Barns Foreldreforening kan nesten ikke tro det hun leser i saksfremstillingen til Halden kommune. Foreningen har fått mange henvendelser fra opprørte foreldre.

– Grunnen til at foreldre og familier til barn med store omsorgsbehov trenger avlastning er at de skal ha mulighet til å ta seg inn igjen. Hvis ikke politikerne kjenner sitt ansvar og sin besøkelsestid og stemmer forslaget ned, frykter jeg for hvilke ringvirkninger dette kan gi til andre kommuner, sier HBF-lederen.

– Bryter med loven

Hun mener forslaget er urimelig og at det bryter med loven og barns beste. Hun viser til pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Der står det blant annet at «Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester» og «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven».

Hun viser også med konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

– Hensynet til oss er ikke ivaretatt, fortsetter Elin Langdahl.

Økonomisk motiv

I Halden kommunens omtale av saken på egen hjemmeside, uttaler kommunedirektør Roar Vevelstad:

– Jeg forstår at ikke alle vil like at vi fjerner noe av friheten til selv å velge når du vil ha avlastning. Samtidig er det slik at kommunen vil spare to millioner kroner i året, ved å legge denne avlastningen til mer normal arbeidstid grunnet mindre behov for helligdagstillegg. I tillegg planlegger vi endringer fra neste høst som jeg tror mange vil oppleve som positivt.

Elin Langdahl reagerer slik:

– Her trumfer kommunens behov for å spare penger foreldrenes behov for nødvendig avlastning. Hvilke andre mennesker synes det er greit å ikke ha noen frihelger? Hvor samfunnsøkonomisk er det når foreldre møter veggen og må ha heldøgnsomsorg? Det blir dyrt for kommunen.

–INGEN SKAM Å SNU: Elin Langdahl, leder i Handikappede Barns Foreldreforening, mener forslaget fra Halden kommune knapt er til å tro, og håper politikerne tar affære hvis ikke kommunen selv innser konsekvensene av forslaget. (Foto: Ivar Kvistum)

Individuell vurdering er grunnleggende

Elin Langdahl beskriver, slik hun også gjør i et innlegg om saken på foreningens hjemmesider, at de fleste som ikke jobber turnus har fri hver helg.

Foreldre til barn med store bistandsbehov jobber 48-timers vakter i helgene, nettopp fordi barnet har behov for så mye hjelp at de ikke kan overlates til seg selv. Foreldrene må være til stede døgnet rundt hele uka, hele året.

Det er forklaringen på hvorfor disse foreldrene trenger å ta seg inn igjen, trenger en helg til å lade batterier, til å ivareta de andre barna i familien, som kan få ha mamma og pappa litt for seg selv.

Kommunen skriver også at de «vil måtte gjøre unntak i særskilte tilfeller, for eksempel ved ferieavlastning over flere uker. Da vil det kunne være aktuelt med avlastning også på søndager. Det vil også måtte tas individuelle hensyn.»

Dette gir ingen mening for Langdahl.

– Alle som skal ha et vedtak ut fra loven skal ha det ut fra individuell vurdering. Det ligger i sakens natur, sier hun til Handikapnytt.

Egne ansatte foran helgebehov

Når Halden kommunes rammeavtaler med de to private institusjonene Samson og Rishaugen går ut høsten 2020, forlenges de ikke. Kommunen vil drifte avlastningen selv med egne ansatte. De vil også ha rammeavtale med en institusjon for å ivareta «noen særskilte tilfeller».

Kommunedirektøren argumenterer med at egen drift vil gi større stabilitet i hvem som jobber med oppgavene og føre til at brukerne møter kjente ansatte på jobb. Kommunen vil satse på en driftsmodell med mindre helgejobbing enn det de private institusjonene har hatt.

– For at det skal bli gode arbeidsbetingelser for våre ansatte, kan vi ikke ha en ordning med primært behov på helg. Å redusere behovet for helgejobbing vil gi flere fulle stillinger i Halden kommune, på tidspunkt mange ønsker å jobbe. I tillegg får vi mer stabilitet for brukerne og en økonomisk gevinst for kommunen, uttaler kommunedirektør Roar Vevelstad på kommunens hjemmeside.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Forventer politisk handling

Elin Langdahl undrer seg over vurderingen Halden kommune gjør og ser ikke hvordan kommunens forslag skal gi mer stabilitet for brukerne.

– Stabilitet får man like godt til med helgejobbing der man har en tydelig turnus.

Hun minner om at ansatte i kommunens sykehjem jobber turnus, både helger og helligdager, og at dette er problemfritt ved at de ansatte har forutsigbarhet gjennom sine turnuslister.

– Men når det gjelder ansatte i avlastningsboliger, skal deres angivelige behov for «økt stabilitet og færre små stillinger» få forrang foran familienes behov, påpeker HBF-lederen.

Nå forventer HBF at politikerne skjønner alvoret, setter seg ordentlig inn i saken og ikke følger rådmannens innstilling. Aller helst håper Elin Langdahl at administrasjonen gjør helomvending.

– Jeg tror ikke de kan ha sett konsekvensene av dette. Jeg håper de innser at dette var en særdeles dårlig løsning. Det er lov å gjøre feil, så lenge man gjør noe med det.

Avlastningstilbudet til barn under 14 år, som i hovedsak får avlastning av andre familier, skal ifølge forslaget ikke endres.

– Innenfor lovens rammer

Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad, svarer slik i en e-post til Handikapnytt:

– Har dere vurdert lovligheten i forslaget opp mot pasient- og brukerrettighetsloven?

– Det har vi gjort, og vi mener at den foreslåtte endringen er innenfor lovens rammer. Selv om vi ønsker at mer av avlastningen skal skje utenom helligdager og søndager, så vil vi fortsatt ved en del tilfeller tilby avlastning på røde dager. Det kan for eksempel bli aktuelt når noen som har avlastning skal ha ferie.

– HBF mener at Halden kommune ikke kan ha sett konsekvensene av forslaget. Har dere det?

– Vi følger med på debatten og vi forstår at mange er bekymret. Med flere kjente ansikter på jobb og mer stabile rammer for dyktige ansatte, skal vi gjøre hva vi kan for å lette på disse bekymringene. Det er sikkert kommuner med bedre råd som kan tilby større fleksibilitet, men jeg er trygg på at også vi skal holde oss innenfor loven. Jeg mener vi har god forståelse for konsekvensene av en slik endring og jeg tror dette vil oppleves ulikt fra familie til familie. Vi vil hele tiden vurdere den enkeltes behov og ta hensyn til det innenfor lovens rammer, slik at også vårt tilbud vil være forsvarlig.

– Er innsparing, flere heltidsstillinger og ansattes arbeidsvilkår viktigere enn tilbudet til familier som trenger avlastning?

– Nei, men vi forsøker å ta hensyn til flere viktige ting samtidig. Vi vil at Halden kommune skal være en god arbeidsplass som tar hensyn til lovverk og forventninger fra ulike fagmiljøer. Samtidig er det innbyggerne våre vi jobber for, så vi må balansere hensynet til ansatte mot hensynet til brukere. Dette henger som regel sammen, fordi gode arbeidsvilkår sikrer dyktige folk som kan levere gode tjenester til innbyggerne våre. Selv om handlefriheten blir noe redusert for de som får avlastning fra oss, skal vi fortsatt ha et godt og forsvarlig tilbud innenfor lovens rammer. Jeg forstår godt at kommuneøkonomi ikke er det man tenker på når man står i en vanskelig hverdag. Det er min jobb å sikre en økonomi i balanse. Dette er viktig fordi det er den eneste måten vi kan klare å gi forsvarlige tjenester til alle som trenger det, både unge og gamle, over tid.

– Elin Langdahl håper kommunen vil vurdere framlegget på nytt. Vil dere det?

– Disse endringene er en del av kommunedirektørens budsjettforslag for 2020. Dette vil bli presentert som det er for formannskapet 5. desember. De politiske partiene er nå i gang med sin prosess og jobber med sine prioriteringer i forhold til 2020. Hvordan Halden kommunes endelige budsjett for neste år blir seende ut, vet vi når politikerne har gjort sine vedtak før jul.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.