Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Håvard Ravn Ottesen innfelt på et bilde av to barn som sitter med pinner og griller på et bål.
INKLUDERENDE: Det er ofte ressursene og ikke lokalene det står på når leirskolene ikke klarer å inkludere alle barn, skriver Håvard Ravn Ottesen (innfelt). (Foto: Ivar Kvistum og Shutterstock, NTB)

Når leirskolen diskriminerer

MENINGER: Det er vårt felles ansvar å sikre barn og unges rett til inkludering i alle arenaer. Leirskole er ikke noe unntak, skriver Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening.

Håvard Ravn Ottesen, HBF
Publisert 05.07.2023 16:29

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I fjor vår var det sjette klasses tur. Leirskole og sola skinner på værmeldingen. I den digitale meldeboka kom melding om at foreldre måtte huske rikelig med solkrem.

Elevene gledet seg, men en elev kunne ikke delta.

Hans funksjonshindring var for omfattende. Det fordi kommunen av økonomiske årsaker ikke ville bytte leirskolested. Stedet de hadde tegnet avtale med, var ikke tilrettelagt for eleven.

Da ble han stående igjen – uten å delta.

Leirskole er en del av opplæringen og er lovfestet. Det betyr at kommunen har et sørge for ansvar for at elevene skal ha leirskole som en del av skolen. Dette har også vært en viktig del av Handikappede Barns Foreldreforenings politikk, gjennom blant annet høringer på endringer i lovverket.

Det er ikke uvanlig at det er utfordrende å få til leirskole for elever med ulike funksjonshindringer. Å legge til rette for et godt tilbud til elever som trenger ekstra utover den ordinære skoletiden er utfordrende og mange leirskolesteder krever ekstra ressurser for at elevene skal få et godt tilbud.

Leirskoler er ofte drevet av ildsjeler, frivillige og ideelle organisasjoner med begrensede ressurser og har lokaler og plassering som avviker fra standarden elevene ellers vant til i skolehverdagen.

Når barna trenger til dels omfattende tilrettelegging, er det ofte ikke lokalene som er utfordringen, men at det er for få ressurser til å tilrettelegge for elevens funksjonshindring. Gjerne med at det er for få hender med og ikke uvanlig er det at deltagelsen begrenses av dette.

Handikappede Barns Foreldreforening har mange medlemmer som ikke har tatt del i fullverdig leirskole av slike årsaker.

Når barna trenger til dels omfattende tilrettelegging, er det ofte ikke lokalene som er utfordringen, men at det er for få ressurser til å tilrettelegge for elevens funksjonshindring.

De fleste norske leirskoler er organisert gjennom Norsk Leirskoleforening hvor leder Trond Setlo bekrefter at leirskolene ønsker å gi et optimalt tilbud til alle elever. Selv om ikke alle leirskolene er like godt tilrettelagt, er det oftest ikke det fysiske det stopper på. Det viktigste er at det er ressurser i form av nok bemanning fra skolene til å tilrettelegge for elevene med særskilte behov.

Setlo understreker at det er viktig med en god dialog mellom skolen og leirskolen i forkant av oppholdet. Det er avgjørende for å klarlegge behov og planlegge nødvendige tilpasninger. Noen ganger kan det være greit å ha tatt turen innom leirskolestedet i forkant.

Lederen av leirskoleforeningen fortsetter: Leirskolene erfarer ofte at når barn med ulike utfordringer først kommer seg på leirskole, viser det seg at veldig mye er mulig. Leirskolene er genuint opptatt av å gi et fullverdig tilbud til alle elever, uansett funksjonshindring.

Leirskolene erfarer ofte at når barn med ulike utfordringer først kommer seg på leirskole, viser det seg at veldig mye er mulig. Leirskolene er genuint opptatt av å gi et fullverdig tilbud til alle elever, uansett funksjonshindring.

Blant leirskolene som er med i foreningen er det også leirskoler som er særskilt tilrettelagt for personer med store funksjonshemminger og viser til blant annet Fjellheimen Leirskole i Engerdal. Skolen er kommunalt drevet og er særskilt tilrettelagt for personer med utviklingshemming.

Barn opplever utenforskapet når de ekskluderes fra de alminnelige aktivitetene andre elever gis mulighet til å ta del i. Dette er også et tema i Redd Barnas rapport: «Du kan heller gå tur med mattelæreren» (2023), som beskriver at utenforskapet ikke bare gjelder leirskole, men kroppsøving og aktivitetsdager mm. Dette kan også være utflukter i regi av skole og foreldre.

Redd Barna er bekymret for at barn og unge systematisk utestenges. Denne utestengingen er brudd på barnas rettigheter, sier Ane Aamot, kampanjeleder i Redd Barna.

De understreker at det er behov for økt kompetanse blant ansatte i skole og at det må settes av tilstrekkelig med ressurser for å sikre inkludering. Aamot understreker at dette også fremgår av Redd Barnas råd til beslutningstakere og politikere om hva de kan gjøre.

Det er vårt felles ansvar å sikre barn og unges rett til inkludering i alle arenaer heter det i rapporten.

Leirskole er ikke noe unntak!

Håvard Ravn Ottesen
Styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

***

Denne teksten er opprinnelig publisert på HBFs nettsider og gjengis med artikkelforfatterens tillatelse.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.