Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av funksjonshemmet jente i rulllestol, i samtale med en voksen.
AVLASTNING I HELGENE: Halden kommune kommer til å beholde muligheten for avlastning gjennom en hel helg. Det er klart etter at politikerne satte en stopper for kommunedirektørens forsalg. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Tverrpolitisk enighet: Halden gir likevel avlastning i helgene

Kommunaldirektørens forslag om at avlastningstilbudet for familier med funksjonshemmede i hovedsak skal gis på hverdager, overlevde ikke politikernes budsjettbehandling.

Ivar Kvistum
Publisert 06.01.2020 06:00

– Dette var ingen stor diskusjon. Vi var alle enige om at vi ikke kunne akseptere kommunaldirektørens forslag, sier Haldens ordfører Anne-Kari Holm (Sp) til Handikapnytt.

– Det er tungt nok for de pårørende allerede. Derfor er det så viktig at vi bevarer tilbudet om avlastning i helgene, legger hun til.

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ordningen skal hindre overbelastning og gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

I november i fjor skrev Handikapnytt at kommunedirektøren hadde foreslått at avlastning for personer fra 14 til 30 år, som får avlastning gjennom institusjoner, i hovedsak skal tas ut på hverdager eller på lørdager før klokken 18.

Det ville bety at muligheten til å få avlastning gjennom en hel helg, praktisk talt ville bli borte.

Les mer her: KOMMUNEN SKAL SPARE – VIL FLYTTE AVLASTNING FRA HELGER TIL HVERDAGER

Det er tungt nok for de pårørende allerede. Derfor er det så viktig at vi bevarer tilbudet om avlastning i helgene

Tverrpolitisk enighet

Men politikerne ville det annerledes enn den administrative ledelsen i kommunen.

Flertallskoalisjonen i Halden består av Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og Rødt. Disse seks partiene gikk inn for å reversere kommunedirektørens forslag.

Det samme gjorde Høyre og KrF i sitt felles budsjettforslag, og Fremskrittspartiet i sitt.

Dermed var det klart at det var et massivt flertall for å bevare avlastningstilbudet i Halden som i dag.

«Et avlastningstilbud også i helgene er viktig for pårørende. Et slikt tilbud kan være avgjørende for at pårørende skal kunne ha barn med stort behov for oppfølging og pleien boende hjemme», heter det i flertallsforslaget.

Kommunalt eller privat?

Samtidig ønsker politikerne å få utredet mulighet for at avlastningstjenesten gjennomføres i kommunal regi, som et alternativ til dagens drift der private aktører står for tilbudet.

– Men uansett om vi velger å satse på et kommunalt tilbud eller fortsetter med private er det en klar forutsetning at skal være tilbud i helgene, understreker ordfører Anne-Kari Holm.

Flertallet forutsetter også at kvaliteten opprettholdes og at brukerrepresentanter er involvert i prosessen.

Ekstremt gledelig

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er blant dem som har protestert mot kommunedirektørens forslag i Halden. Leder Elin J. Langdahl er lettet og glad for at politikerne i Halden satte foten ned.

– Det er ekstremt gledelig at de fortsetter med avlastningstilbudet slik det har vært. Avlastning må tilbys når familien har behov og ikke når det passer kommunen. Dette er svært viktig for at familiene skal ha mulighet til å hente seg inn igjen, at de skal kunne reise bort og å ha overskudd til å gi oppmerksomhet til andre søsken, sier Langdahl.

Avlastning må tilbys når familien har behov og ikke når det passer kommunen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Har for lite penger

Å reversere kommunedirektørens foreslåtte kuttforslag er beregnet til å koste 1,5 millioner kroner. Utfordringen, ifølge ordfører Holm, var å finne pengene et annet sted.

– Forsalget var ment som et sparetiltak. Rammeoverføringene våre rekker ikke til alle oppgavene vi som kommune er pålagt, sier hun til Handikapnytt.

Løsningen ble i dette tilfellet å justere anslaget for renteutgifter. Men Halden-ordføreren mener det blir stadig vanskeligere å finansiere kommunale tjenester.

– Det kommunale velferdsnivået blir skadelidende av at vi har for lite penger. Vi må spare hele tiden, men skal samtidig gi et godt tjenestetilbud for funksjonshemmede, eldre, syke og andre grupper. Og vi har ikke mye å rutte med, sier hun.

Kommunen må se framover

HBF-leder Elin J. Langdahl mener det er viktig at kommunene ser framover når de planlegger tjenestetilbudet for funksjonshemmede, ikke minst behovet for avlastning.

– Avlastningsbehovet må ta tas med når kommunene gjør sine framskrivinger. De må se på hvor mange barn med nedsatt funksjonsevne som bor i kommunen og vurdere hvilke avlastningsbehov de kan ha i årene som kommer. Noen ganger vil dette øke etter hvert som barna blir større, forklarer hun.

Langdahl mener kommunene også må se framover for å ta høyde for hvilke boligbehov disse barna vil få når de blir voksne og skal flytte hjemmefra.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.