Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Ottesen innfelt på et bilde av tomme kinoseter.
PÅ LIK LINJE: – For den som skal kino der og da, og må vente 20 minutter i telefonen, er ikke dette bagatellmessig, sier Håvard Ravn Ottesen (innfelt) om Diskrimineringsnemndas henleggelse. (Foto: Ivar Kvistum og Shutterstock, NTB)

Nemnda: En bagatell at ledsagerbilletter ikke kan kjøpes på nett

«For bagatellmessig», mener Diskrimineringsnemnda om at du ikke kan bestille kinobilletter på nett hvis du må ha med ledsager. Dermed ble saken henlagt. Klageren hadde ventet 20 minutter i telefonen hos kinoens kundeservice.

Ivar Kvistum
Publisert 08.11.2023 21:40

Når jenta vil på kino, kan hun ikke bestille billett på kinoens nettsider.

Det er fordi denne løsningen ikke er mulig å bruke dersom du trenger å ha med deg ledsager.

I stedet må kunder som trenger ledsager, kjøpe billett på andre måter, blant annet ved å ringe til kundeservice. Men der måtte hun vente i 20 minutter før hun fikk svar.

En av foreldrene til jenta klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda tidligere i år. Den foresatte mente at kinoens løsning innebærer diskriminering av funksjonshemmede, siden det ikke er mulig å bruke nettløsningen for å bestille billett med ledsager.

Noe mer tungvint

Men i Diskrimineringsnemnda stoppet saken før det i det hele tatt hadde begynt.

– Forholdet er av bagatellmessig art, skriver nemndleder Bjørnar Borvik og henlegger klagen.

Nemndlederen skriver videre:

– Slik nemndlederen vurderer saken innebærer ikke ulempene som beskrives i saken at forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er brutt. Du fikk bestilt billetter, selv om du opplever at dette var noe mer tungvint enn normalt. Informasjon på nettsidene til kinoen tilsier ellers at det ved behov for ledsager er flere måter å bestille billetter på; telefon til kundeservice er bare én av dem.

På lik linje med andre

Håvard Ravn Ottesen er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Han har engasjert seg i å utvikle enklere, digitale løsninger for ledsagerbevis, og han reagerer kraftig på at Diskrimineringsnemnda ikke vil behandle saken om kinoens billettsalg på nett.

– For den som skal kino der og da, og må vente 20 minutter i telefonen, er ikke dette bagatellmessig. Det handler om å delta på lik linje med andre, sier Ottesen.

Den gangen nemndleder gikk på kino, var det kanskje vanlig å gå innom billettluka.

– Samfunnet utvikler seg. Den gangen nemndleder gikk på kino, var det kanskje vanlig å gå innom billettluka. Men jeg vil påstå at hovedregelen i dag er digital bestilling av billetter gjennom nettløsninger, fortsetter han.

Hovedløsningen er på nett

Det betyr ikke bare at billettsalg på nett må betraktes som hovedløsningen, men også at utviklingen går i retning av at andre måter å kjøpe billetter på vil bli dårligere eller fases helt ut.

– Og dermed innebærer dette at du får et dårligere tilbud enn befolkningen ellers om du trenger ledsager på kino, sier Ottesen.

Håvard Ravn Ottesen mener derfor at Diskrimineringsnemnda bør tenke seg om, ta saken på det alvor den egentlig fortjener og ta den opp igjen.

– Dette bør definitivt prøves for nemnda. For også mennesker med ledsagerbehov må få den samme muligheten til å handle som andre, sier han til Handikapnytt.

Klageren har ikke kommentert

Handikapnytt har forelagt Håvard Ravn Ottesens kritikk av henleggelsen for Diskrimineringsnemndas pressekontakt Ingelin Gammersvik. Hun viser til begrunnelsen som ligger til grunn for avgjørelsen i saken.

– Men generelt kan jeg si at vi alltid sender forhåndsvarsel til klager dersom vi vurderer å henlegge en sak, og at klager da får anledning til å gi ytterligere opplysninger eller korrigere oss dersom vi har misforstått saken, skriver hun i e-posten.

Det har også skjedd i dette tilfellet. Klageren fik forhåndsvarsel om mulig henleggelse 6. juli, men svarte ikke. Dermed ble saken besluttet henlagt 20. september.

Kan klage igjen

Gammersvik viser til at det er mulig å klage behandlingen inn for Sivilombudet. Det er også mulig å kreve saken gjenåpnet på bestemte vilkår.

– At denne konkrete saken er avgjort, står derimot ikke i veien for at klager, eller andre som har hatt lignende opplevelser, kan klage inn nye saker. En eventuell ny klage om lignende forhold, vil bli vurdert konkret. Også interesseorganisasjoner kan klage inn saker, på vegne av personer og interesser som de representerer, skriver Ingelin Gammersvik.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.