Rapport: Dårlig veivedlikehold skaper barrierer for rullestolbrukere

Manglende vedlikehold på gang- og sykkelveier fører til at rullestolbrukere i verste fall ikke kommer seg ut, særlig vinterstid. Det kommer fram i en ny studie fra Transportøkonomisk institutt.