Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Brosteinsdekke fotografert ovenfra.
I BALL PÅ BROSTEIN: Ujevnt dekke, som gammel brostein, kan være vanskelig og sågar smertefullt å ta seg fram på for rullestolbrukere. det er et av momentene som kommer fram i den nye rapporten. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Rapport: Dårlig veivedlikehold skaper barrierer for rullestolbrukere

Manglende vedlikehold på gang- og sykkelveier fører til at rullestolbrukere i verste fall ikke kommer seg ut, særlig vinterstid. Det kommer fram i en ny studie fra Transportøkonomisk institutt.

Ivar Kvistum
Publisert 16.09.2020 09:15

Transportøkonomisk institutt (TØI) har publisert en ny rapport om hvordan syklister, fotgjengere og rullestolbrukere vurderer drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier.

Undersøkelsen bygger på gruppeintervjuer med innbyggere i Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Konklusjonen er at drift og vedlikehold påvirker både framkommelighet og reisevalg, særlig for eldre og rullestolbrukere.

Verst om vinteren

De største problemene oppstår vinterstid. Manglende brøyting kan medføre at man ikke kommer seg ut med rullestol.

Det gjelder også om man kjører bil, fordi dårlig brøyting på parkeringsplasser gjør det vanskelig å bruke rullestolheisen på bilen.

«På spørsmål om hva som skal til for at de skal bevege seg mer ute vinterstid sa rullestolbrukerne at myndighetene må bli flinkere til å skrape og fjerne snøen – og helst endre minimumsgrensa for når det skal gjøres noe. Det må tilrettelegges for at alle skal kunne ferdes ute. Det at det er vanskelig å ferdes ute gjør en allerede utfordrende hverdag enda vanskeligere», heter det i TØI-rapporten.

Les også: RULLESTOLBRUKERE BLIR SPERRET INNE AV SNØ

Slaps er et stort problem for rullestolbrukerne, ifølge rapporten, fordi rullestolen spinner eller man sklir. De små hjulene på rullestolen synker nedi, og man må bruke mye krefter på å holde jevn kurs, forteller informantene i undersøkelsen.

Rullestolbrukerne peker også på overvann som et problem fordi det er fare for å sette seg fast i hull man ikke ser. Elektriske rullestoler kan dessuten kortslutte på grunn av vannet, påpeker de.

person i elektrisk rullestol på snødekt gate.

VANSKELIG VINTER: Snødekke er vanskelig for rullestolbrukere, særlig når vintervedlikeholdet svikter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ubehagelige ujevnheter

Om sommeren er det først og fremst ujevnt dekke og hull i asfalten som skaper problemer.

Ujevnheter som sprukken asfalt, hull, helninger og ujevn belegningsstein gjør at rullestolen rister mye, noe som kan gi ubehag og smerter.

Det er også frykt for at rullestolen kan sette seg fast eller velte i hull eller helninger.

Trenger mer kunnskap

I intervjuene har bare to rullestolbrukere deltatt, begge fra Kristiansand. De forteller om egne erfaringer, men har også gitt forskerne del i andre rullestolbrukeres erfaringer. Forskerne bak undersøkelsen mener de to gir viktig informasjon, men at det er behov for mer kunnskap.

Maja Karoline Rynning er en av forskerne bak rapporten. Hun forklarer at dette er en kvalitativ undersøkelse med gruppeintervjuer, der hensikten er å gå i dybden og tegne et mer detaljert bilde enn man gjør gjennom brede spørreundersøkelser.

– Vi sier ikke at det de to fortalte, gjelder for alle rullestolbrukere, presiserer Rynning.

Men likevel skulle hun ønske at det hadde vært med flere rullestolbrukere i undersøkelsen.

Hvilke brukergrupper som skulle intervjues i de fire byene, ble bestemt i samråd med oppdragsgiver Statens vegvesen. Fordelingen ble da slik at forskerne intervjuet seniorer og rullestolbrukere i Kristiansand, sammen med andre gående og syklister.

– Å rekruttere deltakere til spørreundersøkelser og intervjuer er alltid en utfordring. Denne gangen gikk vi gjennom seniorrådet og rådet for funksjonshemmede i Kristiansand kommune. Det var bare to som meldte seg, og vi skulle veldig gjerne hatt med flere, sier hun.

Gode innspill

Likevel mener hun at de to ga gode innspill, ikke minst fordi de to trakk inn andre rullestolbrukeres erfaringer i det de delte med forskerne. Det ble tydelig at dette er et felt som det er viktig å kartlegge ytterligere.

– Det er derfor vi tok med anbefalinger om å gjøre videre undersøkelser om rullestolbrukeres erfaringer. Og det bør gjøres i sommerhalvåret, når det er enklere å delta, sier Rynning.

Hun oppfordrer sterkt folk til å stille opp når forskere samler kunnskap.

– Vi vet at det er tid- og ressurskrevende for folk. Men vi er helt avhengige av at folk stiller opp for at vi sak få den kunnskapen vi trenger, sier hun.

Undersøkelsen er en del av Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprosjekt «Bevegelse».

***

Denne saken ble oppdatert med uttalelsene om utvalget av rullestolbrukere i undersøkelsen onsdag 16.09.2020 kl. 15.55.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.