Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av mann som kommer gående mot en elsparkesykkel som ligger slengt på fortauet.
SNUBLER OG FALLER: Elsparkesykler skaper utrygghet for funksjonshemmede, viser ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Mange funksjonshemmede er blitt påkjørt av elsparkesykler

Nær hver femte bevegelseshemmede oppgir i en fersk undersøkelse å ha blitt påkjørt av elsparkesykkel. Mange dropper byturen fordi de føler seg utrygge.

Handikapnytt
Publisert 01.02.2023 09:51

(NTB og Handikapnytt:) Både parkerte elsparkesykler og elsparkesyklister i fart forverrer tilgjengeligheten for personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne.

Det kommer fram i en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser blant medlemmer i Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Rapporten undersøker hvordan elsparkesykler påvirker tilgjengeligheten til, og trygghetsfølelse for, personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelsesevne i bymiljø.

Dropper byturen

17 prosent av de med nedsatt bevegelsesevne som er spurt i TØIs undersøkelse, har opplevd å bli påkjørt av elsparkesykkel.

Mellom 13 og 16 prosent har opplevd å falle over en parkert elsparkesykkel.

Rapporten viser at elsparkesykler i stor grad oppleves som en hindring i bymiljø, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og at flere unngår områder eller dropper turer i bymiljø på grunn av elsparkesykler.

I studien forteller to av tre at de føler seg utrygge i møte med elsparkesyklister. Til sammenligning er det rundt halvparten som føler seg utrygg i møte med syklister.

Fungerer dårlig

Det er første gang siden elsparkesyklene ble en del av bybildet i 2019 at det forskes på hvordan disse allerede utsatte gruppene opplever hindringer og fremkommelighet på grunn av elsparkesykler.

Norge er et av veldig få land der det er tillatt å bruke sykler og elsparkesykler på gåendes areal, som fortau, gangveg og gangfelt.

Flertallet i studien mener at det fungerer dårlig at syklister og elsparkesyklister deler område med gående.

Det er også lov å parkere elsparkesykler på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe for andre trafikanter. Men denne definisjonen er ikke tydelig på hva som utgjør en hindring, mener Transportøkonomisk institutt.

Tidligere forskning har vist at folk som bruker elsparkesykler i mindre grad opplever de som en hindring enn folk som ikke bruker dem.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.