Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En stor samling elsparkesykler parkert på Sørenga i Oslo.
UAKSEPTABELT: Med 8000 ståmopeder er Oslo på topp i forhold til folketallet. Rødt-politikere krever at et fortausforbud straks må komme på plass. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ståmopedene må bort fra fortauene

MENINGER: Byens fortau og gågater må gjøres til steder hvor gående kan ferdes trygt uten å snuble eller bli påkjørt., skriver Rødt-politikerne Siavash Mobasheri, Rina Wesenberg og Andreas Lindrupsen i dette innlegget.


  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

Transportøkonomisk institutt (TØI) harlevert en rapport om hvordan byens svaksynte, blinde og rullestolbrukere opplever elsparkesykler, eller rettere sagt ståmopeder.

Konklusjonene bør vekke ettertanke hos nasjonale myndigheter og flertallet i Oslo bystyre.

Rapporten bekrefter fortellingene som har kommet frem i media de siste årene: Fremkommeligheten i byen er blitt dårligere, byen vår oppleves som mer utrygg, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og mange benytter bysentrum mindre enn før utleieselskapene etablerte seg.

Med 8000 ståmopeder er Oslo på topp i Europa i forhold til innbyggertallet. Dette i en by som tillater kjøring på fortau og gangveier.

At Oslo bystyre ikke for lengst har vedtatt faste parkeringsplasser er ubegripelig og uakseptabelt.

At Oslo bystyre ikke for lengst har vedtatt faste parkeringsplasser er ubegripelig og uakseptabelt. Rapporten fra TØI er nok et slag i ansiktet på politikere fra Frp, Venstre og Høyre til Ap og MDG i Oslo som ønsker at ståmopeder fortsatt skal kunne brukes på fortau og gangveier, og for at de skal kunne parkeres der.

Forretningsmodellen til private selskaper som Tier, Bolt og Voi er at du skal kunne finne en ståmoped hvor som helst, og kunne sette den fra deg omtrent hvor som helst. Dette strider mot Oslos mål om at hovedstaden skal bli universelt utformet innen 2030 slik at alle har like muligheter.

Christina Moe Gjerde, Norden-sjef i Voi sier nå at de kan godta et fortausforbud, men ønsker at det offentlige skal bygge sykkelinfrastruktur først. Det vil ta mange år før den nødvendige sykkelinfrastrukturen er på plass.

Utspillet fra VOI-sjefen blir mer absurd når Voi i andre land retter seg etter forbud mot kjøring på fortau og gangveier. Det er ikke fordi disse landene har en fantastisk sykkelinfrastruktur. De har bare lover som forbyr bruk av fortau og gangveier som kjørebaner.

Når skal Voi og Christina Moe Gjerde forstå at fortau og gangveier er gåendes frisone? Tar Voi og de andre utleieselskapene på alvor viktigheten med universell utforming? Og hva de av oss som er eldre, synshemmede eller bevegelseshemmede sliter med når vi skal orientere oss på fortauene?

Når skal Voi og Christina Moe Gjerde forstå at fortau og gangveier er gåendes frisone? Tar Voi og de andre utleieselskapene på alvor viktigheten med universell utforming?

Voi har krevd at de skal få leie ut om natten, selv om legevakten er mot, og VOI insisterer på dør-til-dør parkering, selv om dette gjør fortau og gangveier om til hinderløyper for gående. Vi mener at VOI og de andre utleieselskapene ikke tar samfunnsansvar, og fokuserer ene og alene på mest mulig profitt.

Ståmopeder er ingen positiv innovasjon og ei heller et grønt reisealternativ. Når vi i tillegg veit hvor store problemer ståmopeder skaper for byens befolkning, så er det pinlig at Ruter, som et av de få offentlige selskapene i Europa, tilbyr ståmopeder i sin egen app og bidrar til å gjøre byen vår utrygg og utilgjengelig.

All erfaring viser at byens fortau og gågater må gjøres til steder hvor gående kan ferdes trygt uten å snuble eller bli påkjørt. Derfor bør Oslos forskrift om utleie av ståmopeder endres slik at utleierne er ansvarlige for at de ikke benyttes på disse områdene og at de må parkeres på faste plasser. Dette kan utleierne enkelt styre via geogjerde (geofencing). Ikke minst må kommunen innføre gategrunnleie for ståmopedene.

Vi kan ikke fortsette å lage hinderløyper av våre fortau og gangveier. Det er på høy tid å avslutte dette menneskefiendtlige eksperimentet.

Flertallet av hovedstadens politiske partier må slutte å gjøre byen vår til et forsøkslaboratorium med tusenvis av ståmopeder slengt rundt i byens gater og elver. Vi kan ikke fortsette å lage hinderløyper av våre fortau og gangveier. Det er på høy tid å avslutte dette menneskefiendtlige eksperimentet. Bare da kan vi tro på politikerne når de sier at de ønsker å “sikre lik samfunnsdeltagelse” og at “Oslo blir en varm og inkluderende by for alle innbyggere”.

Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe i Oslo
Rina Wesenberg, rullestolbruker, leder av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne, medlem i Rødt
Andreas Lindrupsen, svaksynt og vara til BU Bjerke for Rødt


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.