Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Egil Hope i elektrisk rullestol på gaten i Bergen sentrum.
HENSYN: Du skal ta hensyn på gangveier og fortau, men du har ikke fått de samme innstramningene som den som kjører elsparkesykkel. Egil Hope googlet seg frem til trafikkregelsvarene, men noen er usikre etter sparkesykkelendringene. (Foto: Georg Mathisen)

Trafikkregler for deg med elektrisk rullestol: Rullende er fremdeles gående

Økt fartsgrense for elektriske rullestoler og skjerpede regler for elsparkesykler har skapt usikkerhet om trafikkreglene blant mange rullestolbrukere. Men du skal fremdeles regnes som gående.

Georg Mathisen
Publisert 06.02.2023 15:22

Først fikk elektriske rullestoler lov til å øke farten til 15 kilometer i timen.

De første stolene med høyere toppfart er ventet i Navs nye rammeavtale for elektriske rullestoler som nå er like om hjørnet.

Så ble reglene for elsparkesykler strammet inn. Promillegrense for alle og hjelmpåbud for unge ble innført i fjor sommer.

Redde for å gjøre feil

Resultatet er usikre rullestolbrukere, og flere har henvendt seg til Handikapnytt med spørsmål om hva som gjelder. Folk er redde for å gjøre feil etter at fartsgrensen for rullestol er økt samtidig som elsparkesykkelen er blitt omdefinert til motorkjøretøy.

– Det går an å finne svaret, men du må gjerne lete litt, sier Egil Hope.

Han bor i Bergen og har merket hvordan elsparkesyklene laget litt rot og forvirring da de kom til byen.

– Jeg har ikke hatt episoder med elsparkesykler selv, men du føler deg litt usikker. Det er som å møte en stor løshund: Du vet ikke helt hva som kan skje, sier han.

Les også: MANGE FUNSKJONSHEMMEDE ER BLITT PÅKJØRT AV ELSPARKESYKLER

Som gående

Hope brukte Google for å bli sikker på at reglene fremdeles var de samme for rullestolbrukere.

– Jeg fikk frem promillegrensene i Norge og hva som gjelder bil, båt og andre farkoster. Det sto også at rullestolbrukere er å betrakte som gående, sier Hope.

I Samferdselsdepartementet bekrefter seniorrådgiver Kjell Brataas at trafikkreglene regner føreren av en rullestol som en gående.

– Den sentrale regelen for førere av rullestol er grunnregelen for trafikk: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret», skriver Brataas i en e-post til Handikapnytt.

Hvis du har elektrisk rullestol, blir du ikke påvirket av de samme innstramningene i trafikkreglene som den som bruker elektrisk sparkesykkel.

Ingen promillegrense

Når du passerer gående på fortauet, på en gangvei eller i et gangfelt, skal du holde god avstand og tilnærmet gangfart.

Siden du er som gående å regne, er det ingen spesielle regler for ruspåvirket kjøring som gjelder deg. Den som gjør noe dumt med promille, rammes i tilfelle av selve grunnregelen om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende.

Du skal altså være hensynsfull og varsom, men du trenger ikke å bruke hjelm, kjøre i gangfart eller være totalavholdende.

Regler for rullestoler i trafikken
  • Kort oppsummert for deg som bruker elektrisk rullestol:
  • Du har lov til å kjøre i 15 kilometer i timen (men de færreste har stoler i dag som går så fort).
  • De nye innstramningene for elsparkesykkel gjelder ikke deg.
  • Det er ingen promillegrense på rullestol.
  • Men:
  • Når du passerer gående på gangveien, på fortauet eller i gangfeltet, må du holde god avstand og tilnærmet gangfart.
  • Du skal ta hensyn og være aktpågivende og varsom.

Fart fint for noen

Mulighet for økt fart til tross: Egl Hope har ingen planer om å kjøre i 15 kilometer i timen med den elektriske rullestolen sin:

– For et par år siden fikk jeg bråstopp. Jeg gikk på trynet i asfalten. Heldigvis skjedde det like ved et legekontor der legen satt inne med kontorarbeid, så jeg fikk komme rett inn og bli sydd. Men for meg er det nok med 10 kilometer i timen, sier han.

– Kanskje ungdom har behov for å kjøre raskere. Hvis du kjører samme strekk hver dag, skjønner jeg det godt, og kanskje spesielt langs landeveiene. Men her i byen er det ikke behov for å suse rundt i 15, sier Hope.

Ta hensyn!

Han sier det samme som trafikkreglene: Det er viktig å ta hensyn, og rullestolbrukeren har også et ansvar.

– Vi vet jo at noen ytterst få er fratatt scooteren eller rullestolen sin fordi de ikke mestrer den. Når du får et hjelpemiddel, skal du også få opplæring for å kunne bruke det. Det er jo også noen som har rullestol, men som får endringer i styrke eller motorikk som gjør at de plutselig ikke mestrer den lenger, sier han.

Hope peker også på at det er viktig å ha periodisk ettersyn for å være sikker på at rullestolen fungerer rent teknisk.

***

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet Handikapnytt, utgave 04/22.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.