Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

To el-sprarkesykler på fortau
Rødt går imot forslaget om å tillate flere el-sparkesykler i Oslos ytre bydeler.

Oslo kan få flere slike

Et forslag om å oppheve maks-grensen for antall el-sparkesykler til utleie i ytre deler av Oslo, er ute på høring. Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund protesterer.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 26.04.2024 15:38

– Vil byråden ta grep for å få elsparkesyklene bort fra fortauene, eller skal det være utrygt å være funksjonshemmet utenfor ring 3, undrer Magnhild Sørbotten etter å ha hørt om forslaget til ny forskrift om elsparkesykler i Oslo.

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund og leder for samferdselsnettverket i NHF.

Ingen begrensning i ytre sone

Det er samferdselsbyråd Marit Vea fra Venstre som foreslår å oppheve grensen for hvor mange utleie-elsparkesykler det skal være utenfor Ring 3, og samtidig tillate bruk av elsparkesykkel på natta. Forslaget er på høring nå. I høringsforslaget står det blant annet:

«Den største endringen som foreslås i forhold til gjeldende forskrift er å fjerne den totale antallsbegrensningen på 8 000 kjøretøy i Oslo. I sone 1 til 3 (i hovedsak innenfor Ring 3) opprettholdes en antallsbegrensing i hovedsak som i dag, men i det som var sone 4 (i hovedsak utenfor Ring 3) vil det ikke være noen begrensning i antall kjøretøy. Muligheten til å midlertidig justere antallet i sone 1 til 3 under tillatelsesperioden opprettholdes, og det vil kunne etableres nye soner med antallsbegrensning utenfor Ring 3 som et tiltak mot eventuelle opphopninger.»

– Hvis man fjerner taket på antall sparkesykler utenfor ring 3, får man fort mange som bruker sparkesykkelen inn til sentrum og parkerer den der, sier Magnhild Sørbotten.

Hun minner om fjorårets rapport fra Transportøkonomisk institutt, som viste at både synshemmede og rullestolbrukere opplevde fortauene utrygge og problematisk å bevege seg på, på grunn av elsparkesykler.

Utrygge fortau

– Kommuner som vurderer frislipp for elsparkesykler, må spørre seg: Hvor skal de trygge arenaene for funksjonshemmede, barn og eldre være når fortauene ikke er trygge? Elsparkesyklene gir utrygge og mer ufremkommelige fortau. Og det er ikke slik at med en gang man kommer utenfor Ring 3, er problemet borte. Jeg bor så vidt innenfor Ring 3, og om sommeren opplever jeg ofte at det står elsparkesykler til hinder, sier hun.

Magnhild Sørbotten minner om at fordi fortauene er smalere i ytre by, skjer det lettere at elsparkesykler blokkerer trafikken der.

– Høyere fortauskanter gjør dessuten at vi må snu og kjøre lengre omveier for å komme rundt elsparkesykler, legger hun til.

Hun tror ikke denne bransjen kan regulere seg selv.

– Restriksjonene som vi har kjempet frem sammen med andre funksjonshemmedeorganisasjoner og Trygg Trafikk, har vært nødvendig, sier NHF-nestlederen.

Supplement til kollektivtransport

Til Aftenposten sier samferdselsbyråd Marit Vea fra Venstre at forslaget skal legge til rette for at bruken av små elektriske kjøretøyer blir bedre integrert med kollektivtrafikken.

– Vi mener elsparkesyklene er et viktig supplement til gåing, sykling og kollektivtransport. Vi tror det får flere til å la bilen stå. Men det er behov for å gjøre mikromobilitet mer tilgjengelig i ytre by, blant annet i Groruddalen, sier hun til avisa.

Rødts gruppeleder i bystyret, Siavash Mobasheri, frykter at situasjonen i Oslo vil bli som i 2019.

– På det meste lå over 27.500 elsparkesykler strødd rundt på fortauene. Til tross for reguleringen som kom på plass i 2021 med 8000 elsparkesykler, så opplevde mange funksjonshemmede at byen ikke var tilgjengelig, sier han.

– Vil det ikke gi en miljøgevinst at flere får tilgang på elsparkesykkel i ytre by?

– Nei, det er en påstand jeg ikke går med på. De som er avhengige av bilen til å hente barna eller handle, vil fortsatt kjøre bil. Elsparkesykkelen er et alternativ til å gå, så i et folkehelseperspektiv er det dårlig politikk å åpne for flere elsparkesykler. Da er det bedre å utvide kollektivtilbudet i ytre by og investere i mer universelt utformet kollektivtilbud.

Tror at flere parkerer bilen

Når Handikapnytt spør Marit Vea om hvorfor hun vil tillate flere el-sparkesykler i ytre by, presiserer hun at dette er et forslag til forskrift som er på høring.

– Det betyr at vi ønsker innspill, slik at den endelige forskriften blir best mulig. Innspill fra handikappedes organisasjoner er viktige, og byrådet har ikke konkludert om hvordan dette blir til slutt, skriver hun i en epost via kommunikasjonsavdelingen til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

– Jeg mener det er behov for streng regulering av elsparkesykler, nettopp for å sikre at de aller mykeste trafikantene; barn, gående og handikappede har det trygt på fortau og gater i Oslo. Samtidig er elsparkesykler veldig populært blant Oslofolk, og i dag finnes det knapt noe tilbud i deler av ytre by. I ytre by er avstandene større, og det er mer plass. Vi tror elsparkesykler kan bidra til at flere lar bilen stå, også der. Det er bra, både for å redusere forurensing, støy og utslipp.

– Hvordan vil dere forhindre at dette også fører til flere elsparkesykler i sentrum?

– Vi foreslår å beholde antallsbegrensninger i indre by. Leverandørene vil måtte forholde seg til et strengt regime. Sentrum skal ikke bli en opphopningsplass.

Holdningsarbeid

– Funksjonshemmede frykter redusert tilgjengelighet på grunn av parkerte elsparkesykler. Hva er din kommentar?

– Det er et helt reelt problem, og vi vil stille strenge krav til utleierne om at syklene må parkeres og håndteres slik at de ikke står i veien eller skaper farlige situasjoner. Jeg mener også vi må fortsette å jobbe med holdningene, og er glad for at politiet gjør en jobb med å sanksjonere uvettig og ulovlig bruk av elsparkesykler.

– Vil det bli mindre trygt å ferdes på fortau i ytre by?

– Vi må regulere dette på en måte som tar best mulig hensyn til alle myke trafikanter. Vi må også holde farten oppe i utbyggingen av sykkelveier og sykkeltfelt, siden også elsparkesykler trenger denne infrastrukturen. Jeg synes også det er viktig å ha med seg at elsparkesykler og elsykler kan redusere biltrafikken, og på den måten gjøre det tryggere og bedre for andre myke trafikanter, skriver samferdselsbyråd Marit Vea.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.