Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En stor mengde elektriske sparkesykler står parkert.
MOTORVOGN HERETTER: Regjeringen varsler skjerpede regler for elektriske sparkesykler. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Strammer inn for elsparkesykler – utreder forbud på fortau

Regjeringen innfører promillegrense og hjelmpåbud unge. Kravet fra Handikapforbundet om å forby elektriske sparkesykler på fortau skal utredes.

Handikapnytt
Publisert 23.01.2022 11:30

(NTB-Peter Tálos og Handikapnytt:) Etter høye skadetall og økt konflikt mellom sparkesykler og andre trafikanter skjerper regjeringen reglene for bruk av elsparkesykler på en rekke områder.

– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på dagen 100 dager etter at han tiltrådte som statsråd i den nye regjeringen.

Heretter vil elsparkesykler bli klassifisert som motorvogn og ikke sykkel. Promillegrense, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år er blant endringene som blir innført fra våren 2022, skriver Samferdselsdepartementet, uten at noen spesifikk dato er angitt.

Utreder fortauforbud

I tillegg til de skjerpede reglene vil samferdselsministeren utrede om det skal innføres forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelstier. I den sammenheng vil det også bli utredet om aldersgrensen for bruk skal være høyere.

Funksjonshemmedes organisasjoner har lenge krevd at elsparkesyklene må bort fra fortauet. Bakgrunnen er en rekke hendelser der synshemmede og bevegelseshemmede blir fortrengt, settes i fare og også kommer til skade på grunn av disse elektriske kjøretøyene.

I et høringssvar i fjor skrev Norges Handikapforbund at feilparkerte elsparkesykler utenfor inngangsdører bokstavelig talt har sperret rullestolbrukere inne i deres egne hjem, og at fortauene blir uframkommelige.

«Det er for oss åpenbart en situasjon som ikke kan aksepteres og som reduserer både eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne sine muligheter til å delta i samfunnet på like vilkår», skriver NHF.

Les mer: SAMLET KRAV TIL MYNDIGHETENE: SPARKESYKLENE MÅ VEKK FRA FORTAUET

Vedvarende konfliktnivå

Det er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk, medgir samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Fortauene er særlig etablert for de gående, våre mest sårbare trafikanter, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet, understreker han.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for adferdsendring. Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort, sier Nygård.

Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort.

Mange rusrelaterte ulykker

– Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Et forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven vil også bli vurdert.

Det skal også bli vurdert formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, skriver Samferdselsdepartementet.

Oppfordrer alle til å bruke hjelm

Samferdselsministeren vil spesielt verne barna som bruker elsparkesykler mot hodeskader, og innfører derfor påbud om hjelm for alle under 15 år. Han oppfordrer likevel alle til å beskytte hodet når man bruker elsparkesykkel.

– Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

Aktør: Kjærkomment

Etter at regjeringens varsel om endringer ble kjent lørdag kveld, gikk Norden-sjef Christina Moe Gjerde i utleiefirmaet Voi ut og kommenterte tiltaket om promillegrense.

– At regjeringen vil innføre promillegrense er et kjærkomment og etterspurt tiltak, som vi håper vil gjøre det lettere for myndighetene å håndheve regelverket. Det vil også ha en god preventiv effekt, sier Moe Gjerde.

Som en følge av de reglene ber hun nå de kommunene som har innført nattestengning på utleie av elsparkesykler om å oppheve dette tiltaket.

– Nå forventer alle som bruker elsparkesykler edru om natten at kommunene opphever regelen om nattestengt, sier Moe Gjerde.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.