Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Mer midler til likestilling og antirasisme

NTB: Regjeringen vil øke støtten til arbeid for likestilling og antirasisme i revidert nasjonalbudsjett.

– Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikke ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medier, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt bygge ned barrierer og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når flere har like vilkår, får vi et bedre samfunn for alle, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil øke støtten til tilskuddsordningen «Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytinger med to millioner kroner».

I tillegg foreslår regjeringen 1,2 millioner kroner til Diskrimineringsnemnda, som skal brukes til en prosjektstilling i tilsynet for universell utforming av IKT. Jaffery mener det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem for de som blir utsatt for denne typen diskriminering.

– Diskrimineringsnemnda skal kunne behandle saker om universell utforming av IKT innenfor rimelig tid. Dette er et viktig lavterskeltilbud, sier Jaffery.

(©NTB)

21.05.2024 kl. 09:05

Kravet i trygdeoppgjøret er overlevert

NTB: Økt kjøpekraft er blant kravene i årets trygdeoppgjør. Oppgjøret må tette gapet mellom pensjonister og lønnsmottakere, mener fagorganisasjonene.

Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) leverte torsdag felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør.

De krever et kronetillegg som øremerkes de med lav og middels inntekt, i tillegg til ordinær regulering.

– Det vil bidra til å redusere fattigdom og sosial ulikhet blant pensjonistene, sier leder Jan Davidsen.

Oppreguleringen for personer med lavlønnstillegg i frontfagsoppgjøret tilsvarer 20.475 kroner i året.

Pensjonister bør få minst to tredeler av dette, mener Davidsen. Det gir en minsteøkning på 13.650 kroner i økt årlig pensjon.

– Vi krever at de som har minst, må løftes opp til et inntektsnivå over fattigdomsgrensen. Minste alderspensjonsnivå i Norge ligger nå om lag 33.000 kroner under fattigdomsgrensen for enslige og 30.000 kroner for samboende, sier han.

Forbundet krever også lavere skatt for pensjonister.

Regjeringen legger fram sitt tilbud i årets trygdeoppgjør torsdag 23. mai. Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren.

(©NTB)

21.05.2024 kl. 09:00

Lyd- og blindeskriftbibliotek fornyer seg

NTB: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek endrer navn og utforming for å gjenspeile at man favner flere brukere.

Det nye navnet er Tibi, som er en forkorting for Biblioteket for tilrettelagt litteratur, og møtte brukerne fra og med torsdag.

– I starten var vi kun et tilbud til mennesker med synshemming. I dag har vi også lånere med andre leseutfordringer som dysleksi, fysiske funksjonsnedsettelser og kognitive vansker, sier Øyvind Engh, avdelingsdirektør for tilrettelagt litteratur ved Nasjonalbiblioteket.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble i fjor en tjeneste ved Nasjonalbiblioteket etter å ha vært en egen virksomhet fra 1989.

Avdelingsdirektøren mener det var på tide med en fornyelse, siden både språk, teknologi, tilbud og brukergrupper har endret seg. Flere hundre tusen mennesker i Norge har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker.

– Tibi skal ivareta og inkludere alle, sier avdelingsdirektør Engh ifølge pressemeldingen fra Nasjonalbiblioteket.

(©NTB)

07.05.2024 kl. 09:14

Gratis for funksjonshemmede i Venezia

NTB-Reuters: I forbindelse med en nasjonal høytidsdag begynner Venezia torsdag å teste den lenge varslede innkrevingen av inngangspenger fra dagsturister til byen. Det blir gratis inngang for funksjonshemmede samt ledsager, for lokalbefolkningen og barn under 14 år.

Byen med lagunen og de mange kanalene blir den første som prøver ut en slik betalingsordning i et forsøk på å redusere mengden av turister som fyller Venezia til trengsel i høysesongen.

Torsdag er den første av 29 dager fram til midten av juli , inkludert de fleste helger, der de som ikke skal overnatte, må betale 5 euro – snaut 60 kroner – for å komme inn i byen.

Det blir riktignok ingen sperringer å forsere, men inspektører vil ta stikkprøver for å sjekke om folk har registrert seg og betalt. De som ikke har orden i sysakene, kan få mellom 50 og 300 euro i bot.

– Vi stenger ikke byen, vi prøver bare å gjøre den levelig, bedyrer ordfører Luigi Brugnaro og legger til at «ingen har prøvd dette før».

Betalingskravet gjelder mellom klokken 8.30 og 16, så de som kommer for en middag eller en kveldskonsert, trenger ikke betale.

I fjor besøkte rundt 20 millioner mennesker Venezia. Rundt halvparten overnattet på hotell eller i ferieleiligheter i byen, som har rundt 49.000 fastboende, men over dobbelt så mange hotellsenger.

I tillegg til å kreve inngangspenger, har Venezia varslet en maksstørrelse på turistgrupper, og store cruiseskip får ikke lenger seile inn i lagunen. I fjor unngikk byen så vidt å bli satt på Unescos liste over «verdensarv i fare», til dels fordi FN-organet ser at byen tar tak i bekymringene for at masseturismen skal ta knekken på det skjøre økosystemet.

– Masseturismen er en utfordring for alle Europas turistbyer, men å være liten og sårbar gjør oss enda mer utsatt. Derfor tar vi grep tidligere enn andre, i håp om å finne løsninger, sier byråd Simone Venturini, som har ansvar for turisme og sosiale forhold i byen innerst i Adriaterhavet.

(©NTB)

25.04.2024 kl. 10:21

Seks av ti førerhundbrukere har hatt problemer med syklister

NTB: Mange med førerhund har opplevd ubehagelige hendelser med sykler eller sparkesykler, ifølge en undersøkelse. 43 prosent har blitt sneiet av en sparkesykkel.

– Undersøkelsen viser at sykler og elsparkesykler er et stort problem for førerhundbrukerne våre, sier daglig leder Tommy Henriksen ved Norges Blindeforbunds førerhundskole.

Han mener det er urovekkende at halvparten unngår å bevege seg i gitte områder på grunn av frykt for syklister. Én av tre går ikke ut deler av dagen, og mer enn én av fire gruer seg for å gå ut på grunn av dette.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse for Norges Blindeforbund i mars.

– En del førerhunder blir også preget og må i verste fall tas ut av tjeneste, sier Henriksen i en pressemelding.

Problemet er størst i de store byene.

Det er rundt 300 førerhundbrukere i Norge, og Blindeforbundet markerer Førerhundens dag onsdag 24. april.

(©NTB)

24.04.2024 kl. 11:08

Frp-topp bruker parkeringsbevis for funksjonshemmede ulovlig

NTB: Leder for Fremskrittspartiet (Frp) i Fredrikstad, Leif Willy Eriksen, har ved flere anledninger brukt konas handikapbevis ulovlig når han parkerer.

– Jeg har ikke noe behov for å misbruke dette kortet økonomisk, men jeg innrømmer at dette skulle jeg ikke gjort, sier Eriksen til
Dagbladet.

Ifølge avisens opplysninger har Eriksen i flere år benyttet seg av et bevis for handikapparkering som tilhører kona. Dagbladet har sett dokumentasjon på at Eriksen har brukt handikapparkeringen utenfor rådhuset i Fredrikstad så sent som denne uken.

Beviset gir rett til å parkere gratis der andre må betale.

«Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte den», skriver Statens vegvesen om parkeringsbeviset.

Frp-politikeren forteller til Dagbladet at han ikke har benyttet beviset i stort omfang, og at kona som regel er med når han har brukt det.

(©NTB)

22.04.2024 kl. 08:00

Kvinne siktet for hatbrev i Valdres

NTB: Politiet har fredag siktet og avhørt en kvinne som er mistenkt for å stå bak sjikanerende brev som anonymt er sendt til flere personer i Valdres.

Politiet opplyser at kvinnen, som selv er fra Valdres, har nektet straffskyld i avhør. Hun er siktet for hensynsløs atferd,
straffeloven paragraf 266. Kvinnen har ikke fått oppnevnt forsvarer og hun er ikke pågrepet og ble løslatt etter avhør.

– Politiet har gjenåpnet åtte saker. De resterende sakene er trolig foreldet, sier politiadvokat Trine Hanssen til
Oppland Arbeiderblad.

Foreldelsesfristen er fem år. Dermed er kvinnen kun siktet for halvparten av sakene politiet mener hun skal ha vært involvert i.

– Hun stiller seg uforstående til siktelsen og nekter enhver befatning med disse brevene, sier politiadvokat Trine Hanssen til OA.

Hatbrevene med sjikanerende og trakasserende innhold er sendt til folk i Valdres gjennom flere år. Brevene har handlet om utseende til mottakerne, familieforhold, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Ekteparet Karoline og Tina Granum i Nord-Aurdal i Valdres, som fikk et håndskrevet hatbrev valgte i 2022 å gå offentlig ut med det anonyme brevet. Da var det allerede kjent i Valdres at flere andre hadde mottatt lignende brev. Politiet tok opp etterforskningen senere ble også Kripos koblet på. Saken ble etter hvert henlagt, men da Åsted Norge tok opp saken nylig kunne det pekes ut en person som nå er siktet.

(©NTB)

25.03.2024 kl. 09:09

Den Nationale Scene skal bli bedre tilgjengelig

NTB: Fra mai neste år stenger dørene til Den Nationale Scene i Bergen i ett år fordi bygget skal pusses opp og oppgraderes.

Behovet for oppgradering har vært der lenge, og i 2021 fikk teateret 664 millioner kroner fra Kulturdepartementet for å løse problemet, melder
Bergensavisen.

Planen er å åpne igjen – i forbedret tilstand – i juni 2026.

Mens arbeidet pågår, skal DNS finne seg andre scener i byen. Men hvor det blir, vil ikke teatersjef Solrun Toft Iversen røpe.

Det verneverdige teaterbygget ble reist i 1909 og fredet i 1993. Det er Vestland fylkeskommunes seksjon for kulturarv som må godkjenne dispensasjonssøknadene fra DNS.

Bygget må legge til rette for universell utforming, altså blant annet gjøre det lettere for personer i rullestol å besøke teateret.

(©NTB)

22.03.2024 kl. 15:06

Krisesentrene må styrkes, mener stortingsorgan

NTB: Det er påvist store mangler i dagens krisesentertilbud, advarer Norges institusjon for menneskerettigheter. De ber Stortinget følge opp.

Vold og overgrep – og særlig vold i nære relasjoner – er både et samfunnsproblem og et menneskerettighetsproblem, heter det i årsmeldingen, som ble lagt fram torsdag.

– Dette året har det vært svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Mangelfullt krise-tilbud

I fjor ble 17 personer drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste, skriver NIM. Inngangen til året 2024 ble også preget av unormalt mange drap. I flere av sakene er den siktede partner eller tidligere partner.

Kommunene er lovpålagt å sørge for et tilbud som voldsutsatte kan benytte. Men Norge har fått kritikk blant annet fra FNs kvinnekomité fordi tilbudet er utilstrekkelig.

Det gjelder blant annet:

* Den samiske befolkningen – et eget tilbud mangler.

* Kvinner med innvandrerbakgrunn – tilbudet har mangler

* Kvinner med funksjonsnedsettelser – tilbudet har mangler

* Kvinner i aktiv rus – tilbudet er svært begrenset

Ser på regelverket i år

Stortinget må sikre at de som tilhører utsatte grupper, får et tilstrekkelig, tilgjengelig og likeverdig krisesentertilbud, lyder anbefalingen fra NIM til Stortinget.

– Flere av anbefalingene knytter seg til sårbare grupper som ikke får rettighetene sine realisert godt nok. Det er alvorlig, sier styreleder Trine Skei Grande.

Regelverket skal revideres i år. Det er viktig at myndighetene da iverksetter tiltak både lovmessig og økonomisk for å sikre et tilstrekkelig og likeverdig tilbud, mener NIM.

I årsmeldingen trekker de også fram Partnerdrapsutvalgets funn, som viste at mange drapssaker var en «varslet» hendelse fordi det var registrert vold i forkant. Utvalget understreket at krisesentre er et av de viktigste tilbudene for voldsutsatte, og at de kan være et effektivt virkemiddel med å forebygge drap.

Flere anbefalinger

NIMs årsrapport tar også for seg anbefaling på fire andre områder.

* Tvangsbruk i eldreomsorgen

* Psykisk syke innsatte i fengsel

* Klima og urfolk

* Menneskerettigheter og ny teknologi

I fjor ble det avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsbruk overfor sårbare eldre på sykehjem. Situasjonen ser ikke ut til å ha bedret seg de siste årene, skriver NIM i årsmeldingen.

– Dagens praktisering av tvungen helsehjelp i eldreomsorgen er mangelfull, og oppfyller i mange tilfeller ikke menneskerettslige krav til vurdering av pasientens samtykkekompetanse, sier Mestad.

Videre påpeker hun at det ikke alltid fattes vedtak når det brukes tvang, noe som i ytterste konsekvens går ut over den enkeltes rettssikkerhet.

(©NTB)

21.03.2024 kl. 14:27

Tenåring erkjenner delvis straffskyld i grov voldssak på Karmøy

NTB: Den 16 år gamle gutten som er tiltalt for grov vold mot en funksjonshemmet 59-åring på Karmøy i fjor sommer, erkjenner delvis straffskyld.

Rettssaken startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag. Der svarte 16-åringen at han erkjenner delvis straffskyld, skriver
TV 2.

Det var i fjor sommer at gutten slo ned utviklingshemmede Tor Inge Dahl på Karmøy, ifølge tiltalen. Etter overfallet trenger 59-åringen hjelp til alt.

Ifølge tiltalen ble 59-åringen slått i bakken med knyttet neve av den mindreårige gutten. Han ble påført flere brudd i ansiktet og i hodeskallen og fikk en blødning i hjernen. Ifølge tiltalen er Dahls medisinske invaliditet anslått til 75 til 100 prosent.

Voldsepisoden ble filmet, og videoen ble delt i sosiale medier.

(©NTB)

 

14.03.2024 kl. 10:44

Mindreårig gutt tiltalt for vold mot utviklingshemmet mann

NTB: En mindreårig gutt er tiltalt for å ha slått ned utviklingshemmede Tor Inge Dahl på Karmøy i fjor sommer. Etter overfallet trenger 59-åringen hjelp til alt.

– Han har ikke noe liv lenger. Det er totalt forandret. Han kan ikke spise selv eller bruke hendene eller kroppen til noe. Han er avhengig av hjelp døgnet rundt, sier mannens bror, Martin Dahl, til NRK.

Ifølge tiltalen ble 59-åringen slått i bakken med knyttet neve av den mindreårige gutten. Han ble påført flere brudd i ansiktet og i hodeskallen og fikk en blødning i hjernen. Ifølge tiltalen er Dahls medisinske invaliditet anslått til 75 til 100 prosent.

Voldsepisoden ble filmet, og videoen ble delt i sosiale medier.

Guttens forsvarer, advokat Christina Winsor, ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalen.

Rettssaken mot gutten starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett 13. mars, og det er satt av tre dager til saken.

(©NTB)

26.02.2024 kl. 07:44

Riksrevisjonen: Seks av sju kommuner mangler kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene

(NTB) Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet. Seks av sju kommuner mangler lovpålagt kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene.

– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

I en spørreundersøkelse utført av Riksrevisjonen svarer over 60 prosent av kommunene at det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliteringstjenester. De rapporterer om store nasjonale forskjeller både mellom kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

– Nesten ingenting har blitt bedre i rehabilitering, det er fortsatt et av helsevesenets svakeste områder, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Forsømt

Nå får regjeringen kritikk fra flere hold. Medlemsorganisasjonen LHL og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) krever handling fra politikerne.

– God rehabilitering er helt avgjørende for å få et godt liv etter sykdom og akutte hendelser. Dette har vært et forsømt område i altfor lang tid og Riksrevisjonens rapport i dag bekrefter dette. Nå krever LHL at politikerne slutter å bare snakke om viktigheten av rehabilitering, men begynner å handle, sier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

FFO-leder Lilly Ann Elvestad mener det trengs en ny og samlet organisering av rehabiliteringsansvaret i Norge.

– Rehabilitering må inn som en etablert del av pasient- og pakkeforløpene, slik at man også kan unngå det postkodelotteriet det er i dag, sier hun til NTB.

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, synes rapporten er alarmerende lesning.

– I stedet for å bruke de private tilbudene som finnes, er man mer opptatt av å ta tilbake helsetilbud til kommunene og staten. Rapporten slår fast at den oppgaven klarer de ikke. Det går utover pasientenes mulighet til å komme tilbake i arbeid og få god livskvalitet. Jeg forventer statsråden tar anbefalingene til Riksrevisjonen på alvor og reverserer nedbyggingen av private rehabiliteringstilbud, sier han.

Flaks og tilfeldigheter

Sist gang Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene var i 2012.

Riksrevisoren sier at flaks og tilfeldigheter i flere tilfeller kan avgjøre hva slags rehabiliteringstjenester man får tilbud om.

Schjøtt-Pedersen viser til at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for de som trenger rehabilitering.

Han forteller at 85 prosent av kommunene mangler en eller flere av disse. Det er særlig stor mangel på psykologer.

NTB har bedt om kommentar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), men har ikke fått svar enda.

(©NTB)

 

19.02.2024 kl. 10:29

Biskopene er kritiske til å utvide grensen for selvbestemt abort

NTB: Biskopene i Den norske kirke er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

– Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha så få aborter som mulig, og at de aborter som skjer, bør gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Biskopene i Den norske kirke har denne uken sendt inn høringssvar på abortutvalgets rapport «Abort i Norge», som ble levert til helseministeren i desember.

– Dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, bortfaller ordningen med nemnd i denne perioden. Da mener vi at en obligatorisk veiledningsordning, slik nemnda har utredet, er et godt alternativ, sier Møre-biskop Ingeborg Midttømme.

Preses understreker at biskopene støtter en generell forståelse av at mors menneskeverd må ha forrang, men at abortloven og øvrig politikk må sees i sammenheng – både lovverk og utforming av sosialpolitikk.

– Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrede premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold og like rettigheter for alle, sier Fykse Tveit.

Biskopene mener derfor at en ny abortlov bør inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap. Det sikrer respekten for det ufødte liv, mener de.

(©NTB)

19.02.2024 kl. 10:07

Store biler får tredobbel parkeringsavgift i Paris

(NTB-AFP:) I en folkeavstemning har innbyggerne i Paris gitt grønt lys til myndighetenes plan om å gjøre det rådyrt å parkere store og tunge biler i byen.

55 prosent stemte ja, ifølge Le Parisien (lenke).

Forslaget innebærer å tredoble parkeringsavgiftene for personbiler som er tyngre enn 1,6 tonn, eller 2 tonn for elbiler. Nå kommer det til å koste 18 euro i timen, rundt 206 kroner, å parkere slike biler i bykjernen. Utenfor bykjernen blir prisen 137 kroner timen.

Innbyggere med parkeringsbevis, taxier, butikkeiere, helsearbeidere og funksjonshemmede vil få unntak. Motstandere av forslaget hevder at det også vil ramme store familiebiler, mens andre hevder at store og moderne biler faktisk forurenser mindre enn eldre dieselbiler.

Ifølge kontoret til Paris-ordfører Anne Hidalgo vil 10 prosent av bilparken i Paris rammes og gi byen 400 millioner kroner mer i avgift årlig.

(©NTB)

05.02.2024 kl. 12:10

Israel bombet kontorene til organisasjon for funksjonshemmede

(NTB-AFP:) Israel har bombet kontorene til en Paris-basert hjelpeorganisasjon for funksjonshemmede på Gazastripen.

Bygningen i Gaza by der Humanity & Inclusion (HI) har sine kontorer ble bombet og helt ødelagt onsdag, opplyser organisasjonen. De ansatte ble evakuert tidlig i krigen, og ingen var til stede i lokalene.

– Det ble ikke gitt noen advarsel til HI, selv om koordinatene til bygningen som avtalt var rapportert til israelske styrker via FNs system for å hindre angrep mot humanitære mål, opplyser organisasjonen, som tidligere het Handicap International.

– Vi er dypt bekymret over de siste måneders mønster der sivile bygninger hvor organisasjoner har sine kontorer, skoler eller boliger blir ødelagt, sier Federico Dessi, som leder HIs virksomhet i Midtøsten.

Humanity & Inclusion har drøyt 3500 ansatte og driver hjelpearbeid blant funksjonshemmede i over 60 land.

Fredag ble Israels ambassadør i Belgia kalt inn på teppet i Brussel for å motta en formell protest på bombingen av kontorene til den statlige belgiske hjelpeorganisasjonen Enabel i Gaza by.

– Ødeleggelsen av sivil infrastruktur er absolutt uakseptabel og i strid med internasjonal lov, slo Belgias utenriksminister Hadja Lahbib fast.

(©NTB)

05.02.2024 kl. 12:07
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.