Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Seks av ti førerhundbrukere har hatt problemer med syklister

NTB: Mange med førerhund har opplevd ubehagelige hendelser med sykler eller sparkesykler, ifølge en undersøkelse. 43 prosent har blitt sneiet av en sparkesykkel.

– Undersøkelsen viser at sykler og elsparkesykler er et stort problem for førerhundbrukerne våre, sier daglig leder Tommy Henriksen ved Norges Blindeforbunds førerhundskole.

Han mener det er urovekkende at halvparten unngår å bevege seg i gitte områder på grunn av frykt for syklister. Én av tre går ikke ut deler av dagen, og mer enn én av fire gruer seg for å gå ut på grunn av dette.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse for Norges Blindeforbund i mars.

– En del førerhunder blir også preget og må i verste fall tas ut av tjeneste, sier Henriksen i en pressemelding.

Problemet er størst i de store byene.

Det er rundt 300 førerhundbrukere i Norge, og Blindeforbundet markerer Førerhundens dag onsdag 24. april.

(©NTB)

24.04.2024 kl. 11:08

Frp-topp bruker parkeringsbevis for funksjonshemmede ulovlig

NTB: Leder for Fremskrittspartiet (Frp) i Fredrikstad, Leif Willy Eriksen, har ved flere anledninger brukt konas handikapbevis ulovlig når han parkerer.

– Jeg har ikke noe behov for å misbruke dette kortet økonomisk, men jeg innrømmer at dette skulle jeg ikke gjort, sier Eriksen til
Dagbladet.

Ifølge avisens opplysninger har Eriksen i flere år benyttet seg av et bevis for handikapparkering som tilhører kona. Dagbladet har sett dokumentasjon på at Eriksen har brukt handikapparkeringen utenfor rådhuset i Fredrikstad så sent som denne uken.

Beviset gir rett til å parkere gratis der andre må betale.

«Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte den», skriver Statens vegvesen om parkeringsbeviset.

Frp-politikeren forteller til Dagbladet at han ikke har benyttet beviset i stort omfang, og at kona som regel er med når han har brukt det.

(©NTB)

22.04.2024 kl. 08:00

Kvinne siktet for hatbrev i Valdres

NTB: Politiet har fredag siktet og avhørt en kvinne som er mistenkt for å stå bak sjikanerende brev som anonymt er sendt til flere personer i Valdres.

Politiet opplyser at kvinnen, som selv er fra Valdres, har nektet straffskyld i avhør. Hun er siktet for hensynsløs atferd,
straffeloven paragraf 266. Kvinnen har ikke fått oppnevnt forsvarer og hun er ikke pågrepet og ble løslatt etter avhør.

– Politiet har gjenåpnet åtte saker. De resterende sakene er trolig foreldet, sier politiadvokat Trine Hanssen til
Oppland Arbeiderblad.

Foreldelsesfristen er fem år. Dermed er kvinnen kun siktet for halvparten av sakene politiet mener hun skal ha vært involvert i.

– Hun stiller seg uforstående til siktelsen og nekter enhver befatning med disse brevene, sier politiadvokat Trine Hanssen til OA.

Hatbrevene med sjikanerende og trakasserende innhold er sendt til folk i Valdres gjennom flere år. Brevene har handlet om utseende til mottakerne, familieforhold, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Ekteparet Karoline og Tina Granum i Nord-Aurdal i Valdres, som fikk et håndskrevet hatbrev valgte i 2022 å gå offentlig ut med det anonyme brevet. Da var det allerede kjent i Valdres at flere andre hadde mottatt lignende brev. Politiet tok opp etterforskningen senere ble også Kripos koblet på. Saken ble etter hvert henlagt, men da Åsted Norge tok opp saken nylig kunne det pekes ut en person som nå er siktet.

(©NTB)

25.03.2024 kl. 09:09

Den Nationale Scene skal bli bedre tilgjengelig

NTB: Fra mai neste år stenger dørene til Den Nationale Scene i Bergen i ett år fordi bygget skal pusses opp og oppgraderes.

Behovet for oppgradering har vært der lenge, og i 2021 fikk teateret 664 millioner kroner fra Kulturdepartementet for å løse problemet, melder
Bergensavisen.

Planen er å åpne igjen – i forbedret tilstand – i juni 2026.

Mens arbeidet pågår, skal DNS finne seg andre scener i byen. Men hvor det blir, vil ikke teatersjef Solrun Toft Iversen røpe.

Det verneverdige teaterbygget ble reist i 1909 og fredet i 1993. Det er Vestland fylkeskommunes seksjon for kulturarv som må godkjenne dispensasjonssøknadene fra DNS.

Bygget må legge til rette for universell utforming, altså blant annet gjøre det lettere for personer i rullestol å besøke teateret.

(©NTB)

22.03.2024 kl. 15:06

Krisesentrene må styrkes, mener stortingsorgan

NTB: Det er påvist store mangler i dagens krisesentertilbud, advarer Norges institusjon for menneskerettigheter. De ber Stortinget følge opp.

Vold og overgrep – og særlig vold i nære relasjoner – er både et samfunnsproblem og et menneskerettighetsproblem, heter det i årsmeldingen, som ble lagt fram torsdag.

– Dette året har det vært svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Mangelfullt krise-tilbud

I fjor ble 17 personer drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste, skriver NIM. Inngangen til året 2024 ble også preget av unormalt mange drap. I flere av sakene er den siktede partner eller tidligere partner.

Kommunene er lovpålagt å sørge for et tilbud som voldsutsatte kan benytte. Men Norge har fått kritikk blant annet fra FNs kvinnekomité fordi tilbudet er utilstrekkelig.

Det gjelder blant annet:

* Den samiske befolkningen – et eget tilbud mangler.

* Kvinner med innvandrerbakgrunn – tilbudet har mangler

* Kvinner med funksjonsnedsettelser – tilbudet har mangler

* Kvinner i aktiv rus – tilbudet er svært begrenset

Ser på regelverket i år

Stortinget må sikre at de som tilhører utsatte grupper, får et tilstrekkelig, tilgjengelig og likeverdig krisesentertilbud, lyder anbefalingen fra NIM til Stortinget.

– Flere av anbefalingene knytter seg til sårbare grupper som ikke får rettighetene sine realisert godt nok. Det er alvorlig, sier styreleder Trine Skei Grande.

Regelverket skal revideres i år. Det er viktig at myndighetene da iverksetter tiltak både lovmessig og økonomisk for å sikre et tilstrekkelig og likeverdig tilbud, mener NIM.

I årsmeldingen trekker de også fram Partnerdrapsutvalgets funn, som viste at mange drapssaker var en «varslet» hendelse fordi det var registrert vold i forkant. Utvalget understreket at krisesentre er et av de viktigste tilbudene for voldsutsatte, og at de kan være et effektivt virkemiddel med å forebygge drap.

Flere anbefalinger

NIMs årsrapport tar også for seg anbefaling på fire andre områder.

* Tvangsbruk i eldreomsorgen

* Psykisk syke innsatte i fengsel

* Klima og urfolk

* Menneskerettigheter og ny teknologi

I fjor ble det avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsbruk overfor sårbare eldre på sykehjem. Situasjonen ser ikke ut til å ha bedret seg de siste årene, skriver NIM i årsmeldingen.

– Dagens praktisering av tvungen helsehjelp i eldreomsorgen er mangelfull, og oppfyller i mange tilfeller ikke menneskerettslige krav til vurdering av pasientens samtykkekompetanse, sier Mestad.

Videre påpeker hun at det ikke alltid fattes vedtak når det brukes tvang, noe som i ytterste konsekvens går ut over den enkeltes rettssikkerhet.

(©NTB)

21.03.2024 kl. 14:27

Tenåring erkjenner delvis straffskyld i grov voldssak på Karmøy

NTB: Den 16 år gamle gutten som er tiltalt for grov vold mot en funksjonshemmet 59-åring på Karmøy i fjor sommer, erkjenner delvis straffskyld.

Rettssaken startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag. Der svarte 16-åringen at han erkjenner delvis straffskyld, skriver
TV 2.

Det var i fjor sommer at gutten slo ned utviklingshemmede Tor Inge Dahl på Karmøy, ifølge tiltalen. Etter overfallet trenger 59-åringen hjelp til alt.

Ifølge tiltalen ble 59-åringen slått i bakken med knyttet neve av den mindreårige gutten. Han ble påført flere brudd i ansiktet og i hodeskallen og fikk en blødning i hjernen. Ifølge tiltalen er Dahls medisinske invaliditet anslått til 75 til 100 prosent.

Voldsepisoden ble filmet, og videoen ble delt i sosiale medier.

(©NTB)

 

14.03.2024 kl. 10:44

Mindreårig gutt tiltalt for vold mot utviklingshemmet mann

NTB: En mindreårig gutt er tiltalt for å ha slått ned utviklingshemmede Tor Inge Dahl på Karmøy i fjor sommer. Etter overfallet trenger 59-åringen hjelp til alt.

– Han har ikke noe liv lenger. Det er totalt forandret. Han kan ikke spise selv eller bruke hendene eller kroppen til noe. Han er avhengig av hjelp døgnet rundt, sier mannens bror, Martin Dahl, til NRK.

Ifølge tiltalen ble 59-åringen slått i bakken med knyttet neve av den mindreårige gutten. Han ble påført flere brudd i ansiktet og i hodeskallen og fikk en blødning i hjernen. Ifølge tiltalen er Dahls medisinske invaliditet anslått til 75 til 100 prosent.

Voldsepisoden ble filmet, og videoen ble delt i sosiale medier.

Guttens forsvarer, advokat Christina Winsor, ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalen.

Rettssaken mot gutten starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett 13. mars, og det er satt av tre dager til saken.

(©NTB)

26.02.2024 kl. 07:44

Riksrevisjonen: Seks av sju kommuner mangler kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene

(NTB) Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet. Seks av sju kommuner mangler lovpålagt kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene.

– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

I en spørreundersøkelse utført av Riksrevisjonen svarer over 60 prosent av kommunene at det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliteringstjenester. De rapporterer om store nasjonale forskjeller både mellom kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

– Nesten ingenting har blitt bedre i rehabilitering, det er fortsatt et av helsevesenets svakeste områder, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Forsømt

Nå får regjeringen kritikk fra flere hold. Medlemsorganisasjonen LHL og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) krever handling fra politikerne.

– God rehabilitering er helt avgjørende for å få et godt liv etter sykdom og akutte hendelser. Dette har vært et forsømt område i altfor lang tid og Riksrevisjonens rapport i dag bekrefter dette. Nå krever LHL at politikerne slutter å bare snakke om viktigheten av rehabilitering, men begynner å handle, sier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

FFO-leder Lilly Ann Elvestad mener det trengs en ny og samlet organisering av rehabiliteringsansvaret i Norge.

– Rehabilitering må inn som en etablert del av pasient- og pakkeforløpene, slik at man også kan unngå det postkodelotteriet det er i dag, sier hun til NTB.

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, synes rapporten er alarmerende lesning.

– I stedet for å bruke de private tilbudene som finnes, er man mer opptatt av å ta tilbake helsetilbud til kommunene og staten. Rapporten slår fast at den oppgaven klarer de ikke. Det går utover pasientenes mulighet til å komme tilbake i arbeid og få god livskvalitet. Jeg forventer statsråden tar anbefalingene til Riksrevisjonen på alvor og reverserer nedbyggingen av private rehabiliteringstilbud, sier han.

Flaks og tilfeldigheter

Sist gang Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene var i 2012.

Riksrevisoren sier at flaks og tilfeldigheter i flere tilfeller kan avgjøre hva slags rehabiliteringstjenester man får tilbud om.

Schjøtt-Pedersen viser til at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for de som trenger rehabilitering.

Han forteller at 85 prosent av kommunene mangler en eller flere av disse. Det er særlig stor mangel på psykologer.

NTB har bedt om kommentar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), men har ikke fått svar enda.

(©NTB)

 

19.02.2024 kl. 10:29

Biskopene er kritiske til å utvide grensen for selvbestemt abort

NTB: Biskopene i Den norske kirke er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

– Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha så få aborter som mulig, og at de aborter som skjer, bør gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Biskopene i Den norske kirke har denne uken sendt inn høringssvar på abortutvalgets rapport «Abort i Norge», som ble levert til helseministeren i desember.

– Dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, bortfaller ordningen med nemnd i denne perioden. Da mener vi at en obligatorisk veiledningsordning, slik nemnda har utredet, er et godt alternativ, sier Møre-biskop Ingeborg Midttømme.

Preses understreker at biskopene støtter en generell forståelse av at mors menneskeverd må ha forrang, men at abortloven og øvrig politikk må sees i sammenheng – både lovverk og utforming av sosialpolitikk.

– Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrede premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold og like rettigheter for alle, sier Fykse Tveit.

Biskopene mener derfor at en ny abortlov bør inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap. Det sikrer respekten for det ufødte liv, mener de.

(©NTB)

19.02.2024 kl. 10:07

Store biler får tredobbel parkeringsavgift i Paris

(NTB-AFP:) I en folkeavstemning har innbyggerne i Paris gitt grønt lys til myndighetenes plan om å gjøre det rådyrt å parkere store og tunge biler i byen.

55 prosent stemte ja, ifølge Le Parisien (lenke).

Forslaget innebærer å tredoble parkeringsavgiftene for personbiler som er tyngre enn 1,6 tonn, eller 2 tonn for elbiler. Nå kommer det til å koste 18 euro i timen, rundt 206 kroner, å parkere slike biler i bykjernen. Utenfor bykjernen blir prisen 137 kroner timen.

Innbyggere med parkeringsbevis, taxier, butikkeiere, helsearbeidere og funksjonshemmede vil få unntak. Motstandere av forslaget hevder at det også vil ramme store familiebiler, mens andre hevder at store og moderne biler faktisk forurenser mindre enn eldre dieselbiler.

Ifølge kontoret til Paris-ordfører Anne Hidalgo vil 10 prosent av bilparken i Paris rammes og gi byen 400 millioner kroner mer i avgift årlig.

(©NTB)

05.02.2024 kl. 12:10

Israel bombet kontorene til organisasjon for funksjonshemmede

(NTB-AFP:) Israel har bombet kontorene til en Paris-basert hjelpeorganisasjon for funksjonshemmede på Gazastripen.

Bygningen i Gaza by der Humanity & Inclusion (HI) har sine kontorer ble bombet og helt ødelagt onsdag, opplyser organisasjonen. De ansatte ble evakuert tidlig i krigen, og ingen var til stede i lokalene.

– Det ble ikke gitt noen advarsel til HI, selv om koordinatene til bygningen som avtalt var rapportert til israelske styrker via FNs system for å hindre angrep mot humanitære mål, opplyser organisasjonen, som tidligere het Handicap International.

– Vi er dypt bekymret over de siste måneders mønster der sivile bygninger hvor organisasjoner har sine kontorer, skoler eller boliger blir ødelagt, sier Federico Dessi, som leder HIs virksomhet i Midtøsten.

Humanity & Inclusion har drøyt 3500 ansatte og driver hjelpearbeid blant funksjonshemmede i over 60 land.

Fredag ble Israels ambassadør i Belgia kalt inn på teppet i Brussel for å motta en formell protest på bombingen av kontorene til den statlige belgiske hjelpeorganisasjonen Enabel i Gaza by.

– Ødeleggelsen av sivil infrastruktur er absolutt uakseptabel og i strid med internasjonal lov, slo Belgias utenriksminister Hadja Lahbib fast.

(©NTB)

05.02.2024 kl. 12:07

Velger bort natur i ferien

De færreste funksjonshemmede kjøper naturopplevelser i ferien. Det kommer frem i Nordlandsforsknings rapport «Tilgjengelig reiseliv i Norge – erfaringer og preferanser» (lenke).

Kun 15 prosent av de spurte har svart at de har kjøpt naturbaserte opplevelsesprodukter de to siste årene, størst andel blant de yngste og lavest andel blant de over 60 år, står det i rapporten.

330 funksjonshemmede deltok i undersøkelsen. De fleste har nedsatt bevegelsesevne, men personer med nedsatt syn eller hørsel og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er også representert.

Deltakerne i undersøkelsen fikk spørsmål om reisemål de synes er spesielt godt tilrettelagt. Blant norske steder er det flest som nevner Beitostølen, Oslo, Bergen og Dyreparken i Kristiansand.

 

31.01.2024 kl. 11:11

Osloskole sendte ut sensitive opplysninger om elever ved en feil

(NTB) En skole i Oslo beklager etter at de sendte ut en epost med sensitive opplysninger om elever ved skoen.

Eposten ble ved en feil sendt til foreldre på et klassetrinn på skolen. Skolen prøvde å tilbakekalle eposten, men uten hell, skriver
Dagbladet.

I et vedlegg, som ble sendt, sto det blant annet at en elev har Downs syndrom, og at en annen elev er sengevæter.

Ifølge avisen er saken meldt inn som avvik til Datatilsynet. Datatilsynet vil foreløpig ikke si noe om alvorlighetsgraden på hendelsen.

(©NTB)

29.01.2024 kl. 10:07

Bystyret forbyr gateparkering av elsparkesykler i Stavanger

(NTB) Stavanger bystyre har vedtatt at det skal opprettes faste parkeringsplasser for elsparkesykler. Når vedtaket blir iverksatt, vil blir gateparkering forbudt.

– Dette er en god start, sier en glad Pål Asle Pettersen fra Rødt til
Stavanger Aftenblad.

I forbindelse med behandlingen av «Temaplan for universell utforming» i Stavanger bystyre mandag dukket det opp et forslag fra Rødt som fikk bred oppslutning.

Planen handler om hvordan alle – også dem med funksjonsnedsettelser – kan sikres lik tilgang til bygninger, turområder, fortau og andre steder, skriver avisen.

Parkeringsplassene skal opprettes i Stavanger sentrum og ved bydelssentrene. I disse områdene vil det bli påbudt å parkere på de faste plassene.

Brukerne skal ikke kunne velge om de vil bruke parkeringsplassene. I sentrum og i nærheten av utvalgte sentre i bydelene skal det være påbudt å sette ifra seg elsparkesyklene på disse parkeringsplassene.

Også partitopp Mimir Kristiansson i Rødt jubler for forslaget.

– Et stort framskritt for alle som er glad i eller trenger ryddige fortau, skriver han på X, tidligere Twitter.

(©NTB)

26.01.2024 kl. 09:39

Jesper Saltvik Pedersen kjørte ut i super-G i Sveits

(NTB) Para-alpinisten Jesper Saltvik Pedersen måtte gi seg i super-G-konkurransen i sveitsiske Veysonnaz.

Han kjørte ut før han kom til den første mellomtiden i klassen for sittende.

Jesper Saltvik Pedersen tok sesongens første seier da han vant tirsdagens storslalåm etter å ha blitt nummer to dagen før. Onsdag ble det fjerdeplass i slalåm.

Verdenscuprennene i sveitsiske Veysonnaz ble avsluttet med super-G.

Marcus Nilsson Graasto kjørte ut etter første mellomtid i klassen for stående.

 

(©NTB)

 

25.01.2024 kl. 12:48
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.