Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Fikk ikke tilrettelegging fordi hun skaffet seg jobb selv

Sosionom Kristin Berg søkte og fikk ny jobb. Men hun måtte kjempe en lang kamp mot Nav for å få den tilretteleggingen hun trenger som blind arbeidstaker.

Årsaken var at Navs tilretteleggingstilskudd forutsetter nemlig at arbeidstakeren har fått jobben gjennom Nav eller gjennom et arbeidsmarked. Men Kristin Berg hadde søkt og fått jobben selv, uten hjelp fra Nav.

 – Det har nærmet vært en heltidsjobb å finne ut av dette, og jeg har lurt på om jeg bare skal gi fra meg jobben til nestemann på søkerlisten, sier Kristin Berg til Dagsavisen

Hennes kamp for tilrettelegging ble fanget opp på Stortinget, der Høyres medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen inviterte henne og Norges Blindeforbund til et møte.

– Kristin Berg er jo et veldig godt eksempel på hva slags fremragende arbeidstakere norsk næringsliv kan gå glipp av dersom barrieren for tilrettelegging blir for høy eller komplisert, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen.

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien hos Nav forklarer i en e-post til avisen at inkluderingstilkskudd er å anse som et arbeidsmarkedstiltak. Rammene er lagt for å hindre misbruk.

– Det betyr at de som ikke er under oppfølging fra Nav, men som har behov for arbeidsmarkedstiltak, må inngå en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale slik at Nav kan vurdere arbeidsgivers behov for inkluderingstilkskudd i hvert enkelt tilfelle, skriver han.

Grundtjernlien viser til at Nav jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle ordningene. Målet er at de skal være lette å forstå og forvalte.

Les også: NAV LOVER RASKERE TILRETTELEGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN

26.04.2021 kl. 10:58

Jørgen Foss: – Ap skriver likestillingshistorie

– På dette landsmøtet skriver vi likestillingshistorie, sa Jørgen Foss da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag om funksjonshemmedes rettigheter.

Foss snakket i sin tale om betydningen av programforslaget om å gå innfor å ta FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven.

Se talen til Jørgen Foss her:

Jørgen Foss er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo. Han er medlem i partiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. Og han er regionkontorleder for Norges Handikapforbund i Oslo.

Foss viste til at de største likestillingspolitiske grepene som har endret Norge, er blitt vedtatt i Arbeiderpartiets landsmøtesal.

– Arbeiderpartiet har gått i spissen for kvinnekampen og homokampen. Og endelig skal vi vedta et knallbra program som gjør at Arbeiderpartiet skal lede an i kampen for likestilling av landets største minoritet, de funksjonshemmede, sa Foss.

Han trakk fram erfaringene fra jobben i Handikapforbundet da han forklarte hvilke utfordringer funksjonshemmede i Norge opplever i sin hverdag, enten det gjelder kampen for å få gå på nærskolen sin eller kampen for å finne en bolig som er tilgjengelig.

16.04.2021 kl. 09:35

Ivar Johansen blir tillitsvalgt for utviklingshemmede

Den kjente SV-politikeren, bloggeren og aktivisten Ivar Johansen går inn i styret i Osloavdelingen til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Det skriver Johansen på sin egen blogg i dag.

«I mine mange år i folkevalgt atbeid har jeg hatt særlig engasjement i forhold til funksjonshemmedes situasjon. Et samfunn tilpasset funksjonshemmede vil være et godt samfunn for oss alle, og egentlig er det ofte storsamfunnet som skaper begrensninger for en del menneskers muligheter til å leve et fullverdig liv», skriver Johansen.

Johansen har vært representant for SV i Oslos bystyre siden 1987.

12.04.2021 kl. 11:13

Annette Jensen ny leder i HBF

Annette Jensen (43) fra Kristiansand er valgt til ny leder for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) på foreningens digitale årsmøte søndag.

Hun overtar vervet etter Elin J. Langdahl, som har ledet foreningen de siste fire årene.

Økonomiutdannede Annette Jensen har vært lokallagsleder i HBF i Agder i flere år, og hun har dessuten et engasjement ved Norges Handikapforbunds regionkontor på Sørlandet. Hun er mamma til Maximilian (13).

– Alle barn, også våre, har en plass i samfunnet og det er vi som voksne som må gi dem denne muligheten. Vi voksne må bane vei for inkludering og gå foran å si at våre barn skal med! Det er vi som må fortelle samfunnet at nærskolen skal være for alle, at alle har rett på en meningsfull fritid, venner som banker på døren og mulighet til å en best mulig fremtid, sa Annette Jensen i hilsningstalen sin til årsmøtet.

HBF er en landsforening inn under Norges Handikapforbund som i 30 år har arbeidet for barnets og familienes beste, uavhengig av diagnoser.

Dette er det nye styret i HBF:
Leder: Annette Jensen
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Fowzia Hassan Finstad
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen
Styremedlem: Celina Sjøberg
Styremedlem: Trine Sumstad Wigtil
Varamedlem: Ragnar Skaug
Varamedlem: Tine Lillemoen Asklund
Varamedlem: Shahram Ariafar

11.04.2021 kl. 19:45

Leif Sylling er død

Leif Sylling – en av gründerne og den første daglige lederen i Uloba – er død, 75 år gammel. Det melder organsiasjonen på sine nettsider i dag.

Sylling var blant de første i Norge til å lansere tankene om at funksjonshemmede skulle administrere sin egen assistanse gjennom brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

«Han har vært sentral i utviklingen av BPA, som har gitt flere tusen et friere liv. Allerede før Uloba ble etablert, var han med i arbeidet for denne likestillingsreformen. Han ble Ulobas første daglige leder, og har siden vært sentral i alt Uloba har drevet med. Dette arbeidet vil vi minnes i ærbødighet og med respekt.», skriver Ulobas daglige leder Vikebe Marøy Melstrøm.

09.04.2021 kl. 22:47

Torstein Lerhol går til Medvind Assistanse

Torstein Lerhol (34) er ansatt som avdelingsleder i Medvind Assistanse, med ansvar for region øst. Han kommer fra en stilling som avdelingsleder Stendi Assistanse.

Portrettfoto av Torstein Lerhol.

Torstein Lerhol.

– Dette er en spennende mulighet til å bygge opp region øst, og noe jeg ikke kunne si nei til. Nå ser jeg frem til å suse videre sammen med Medvind Assistanse, som består av en uformell og faglig kompetent gjeng, sier Lerhol i en pressemelding.

Medieprofilerte Torstein Lerhol er utdannet lektor med mastergrad i historie. Han har har i en årrekke vært kommune- og fylkestingspolitiker for Senterpartiet.

Medvind Assistanse AS er et norskeid selskap som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med funksjonsnedsettelse. Lerhol begynner i den nye jobben 1. juni.

Les også: SE TORSTEIN PUSHE EGNE GRENSER I CANADAS VILLMARK

09.04.2021 kl. 16:26

Regjeringen har lagt fram likeverdsreformen

Livet skal bli lettere enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester.

Det presenteres som hovedformålet med likeverdsreformen som regjeringen la fram fredag.

Et av de viktigste tiltakene i reformen er å lovfeste retten til en barnekoordinator, som skal samordne ulike velferdstjenester. I dag er ikke denne funksjonen definert klart nok.

– Barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, møter en rekke utfordringer i hverdagen. Med likeverdsreformen skal vi jobbe for at disse familiene opplever trygghet og forutsigbarhet, uttaler statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Hovedpunkter i reformen er at familier og barn med behov for sammensatte tjenester skal:

  • motta sammenhengende og gode tjenester
  • være sjef i eget liv
  • ha en meningsfull hverdag
  • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.
27.03.2021 kl. 13:54

Frastjålet rullestolen – frykter lang ventetid

Da Ida Hauge Dignes (24) og kjæresten skulle ut på tur tirsdag kveld, oppdaget hun at ute-rullestolen hennes var stjålet. Nå frykter hun at hun må vente lenge uten hjelpemiddelet hun trenger for å komme seg ut.

Stolen var parkert i gangen utenfor studenthybelen hennes på Bjølsen i Oslo

Stolen er av typen Permobil X-850. Etterlysningen hun la ut, er delt mange tusen ganger i sosiale medier. Og både Avisa Oslo og VG skrev om saken.

Nå frykter hun at det vil ta flere måneder før hun kan få en ny stol fra Nav, hvis den ikke kommer til rette.

Ida Hauge Dignes er aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og kjent av mange fra podkasten Hemma, som hun lager sammen med Mariane Knudsen.

25.03.2021 kl. 09:46

Vaksinasjonslokaler med manglende tilgjengelighet

Talspersoner for funksjonshemmede i Narvik retter sterk kritikk mot kommunen for mangelfull tilgjengelighet i vaksinasjonslokaler, og for at det kommunale rådet for funksjonshemmede ikke ble forespurt før lokalene ble tatt i bruk.

– Jeg blir kokforbannet. Det er den samme unnskyldningen hver gang: «Vi tenkte ikke på det.» Når skal de begynne å tenke på det, da?

Det er Barbro Holmstad i Norges Handikapforbund som kommer med denne kraftsalven overfor avisen Fremover.

Ved to av lokalene måtte rådet selv be om å få komme på befaring. Ved et tredje måtte det endringer til.

Rådet i Narvik er lei av at de aldri blir konsultert av den samme kommunen som selv har oppnevnt dem.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen i Narvik avviser kritikken overfor avisen Fremover.

25.03.2021 kl. 09:28

FFO: Yngre funksjonshemmede må fram i vaksinekøen

Yngre mennesker med nedsatt funksjonshemmede og som er i risikogruppen, må lenger fram i køen for å få vaksine mot covid-19. Det krever Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– FFO mener at kriteriene for vaksine-rekkefølgen nå må vris fra «bare» høy alder til å også prioritere de med en særskilt utsatt helsetilstand og underliggende sykdommer, skriver organisasjonen på sine egne nettsider.

Den kraftige smitteøkningen og de muterte virusvariantene gir grunn til å vurdere på nytt hvem som skal prioriteres i vaksinekøen, mener organisasjonen.

– Mange funksjonshemmede og kronisk syke har en svært høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte. I tillegg lever mange i boforhold som kan sammenliknes med sykehjemsbeboere. De er avhengig av stell og pleie, og har dermed mange nærkontakter med den risikoen det innebærer,  skriver FFO.

Les også: TORSTEIN LERHOL (34) KORONAVAKSINERT: – ENDELIG KAN JEG SENKE SKULDRENE

18.03.2021 kl. 10:00

Deler ut penger til inkluderende kulturliv

Kulturdepartementet har satt av fem millioner kroner til ulike tiltak som skal gi barn og unge mulighet til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter, på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge inviterer til dialogmøte 15. april for å informere om tilskuddsordningen «Inkluderende kulturliv» og for å dele kunnskap om søknadsprosessen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres i år, den skal bidra til at flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i en pressemelding.

Årets midler på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. mai.

16.03.2021 kl. 10:04

Ærespris til Karin Andersen

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen tildelt Norsk Forbund for Utviklingshemmedes ærespris for sitt mangeårige engasjement for et samfunn med likestilling for alle.

Portrettfoto av Karin Andersen

Karin Andersen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Prisen ble delt ut på NFUs landsmøte i helgen.

– Går en gjennom Stortingets nettsider, så vil en finne at Karin Andersen er den stortingsrepresentanten som har fremmet flest saker og rettet flest spørsmål om uheldige sider ved politikken overfor mennesker med utviklingshemning, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Karin Andersen skriver på Twitter at hun er både stolt og glad for prisen, og at et er en ære å få jobbe tett med NFU.

– Dette handler om at alle skal være likestilte i samfunnet, bli respektert og kunne delta som andre. Så selvsagt, og så vanskelig. Vi må bare stå på, skriver Andersen.

16.03.2021 kl. 09:27

Tom Tvedt ny leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Tidligere president i Norges idrettsforbund Tom Tvedt (53) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Han etterfølger mangeårig forbundsleder Jens Petter Gitlesen.

Tom Tvedt har et sterkt engasjement for funksjonshemmedes interessekamp og likestilling. Det startet da han selv ble far til barn som er født blinde. Engasjementet førte ham inn i politikken, der han etter hvert ble ordfører for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Randaberg og senere fylkesordfører i Rogaland.

Det er særlig universell utforming som har vært en hjertesak.

Les mer om Tom Tvedt i Handikapnytts intervju fra 2016 da han var nyutnevnt idrettspresident: UNIVERSELL PRESIDENT

Tom Tvedt er samboer med Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng. 

16.03.2021 kl. 09:16

Vårt Land med CRPD-støtte på lederplass

Den kristne dagsavisen Vårt Land gir i dag støtte på lederplass til å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettighetsloven.

Avisen mener det har en uheldig signaleffekt at denne konvensjonen ikke er inkorporert i norsk lovgivning og dermed ikke har samme status som konvensjonene om kvinner og barns rettigheter.

Vårt Land konstaterer at det i realiteten er flertall blant partiene på Stortinget for å ta CRPD inn i loven. Bare Høyre og Frp er reelt imot. Venstre og KrF stemte med Høyre fordi de er bundet av regjeringssamarbeidet.

«Når saken kommer opp i Stortinget neste gang, tar vi det for gitt at det reelle flertallet kommer til uttrykk. At det nå er etablert er tross alt et viktig skritt framover», avslutter lederartikkelen i Vårt Land fredag 12. mars.

Les mer: CRPD-FORSLAGET NEDSTEMT, MEN NHF-SJEFEN TROR PÅ SEIER I NESTE RUNDE

12.03.2021 kl. 08:47

Stortingsrepresentant: «Vi funksjonshemmede»

– Vi må styrke rettighetene til oss som har nedsatt funksjonsevne. Det vil endre landet vårt til det bedre.

Portrettfoto av Nicholas Wilkinson.

Nicholas Wilkinson. (Arkivfoto: Linda Næsfeldt)

Slik ordla SVs Nicholas Wilkinson seg da Stortinget debatterte forslaget om å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov.

Wilkinson har afasi etter å ha blitt rammet av sykdom for et par år siden.

Han var den eneste av stortingsrepresentantene i salen som inkluderte seg selv da han ordla seg i debatten.

Wilkinson rettet en oppfordring til Venstre og KrF:

– Det står ingenting om CRPD i Granavolden-erklæringen. Vi kan få flertall hvis alle alle som støtter forslaget, stemmer for det KrF og Venstre kan gi oss som har nedsatt funksjonsevne bedre rettigheter. Det er deres ansvar i dag, sa Wilkinson i debatten.

Les mer om debatten her: SKARPE FRONTER I STORTINGSSALEN OM FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

09.03.2021 kl. 14:41
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.