Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Rullestolbruker nektes på bussen – kommer ikke på jobb

Siden 29. april er Benedicte Vik fra Gjøvik blitt nektet å reise med buss fra Gjøvik til Lillehammer for å komme seg på jobb, med mindre hun reiser med ledsager.

Årsaken er at sjåførene skal holde avstand til passasjerene på grunn av korona-smittefare og ikke får stroppe fast rullestolen hennes om bord.

– Det skjønner jeg ikke noe av. De er jo ikke oppi ansiktet mitt i det hele tatt. Det er bare snakk om å feste to stropper foran og bak, helt nederst på rullestolen, sier Benedicte Vik til avisen Oppland Arbeiderblad.

Fagleder for salg og marked i Innlandstrafikk, Stine Fredriksen, bekrefter at smittevernreglene tilsier at rullestolbrukere selv må ha med en ledsager som kan sikre stolen, slik at sjåføren unngår nærkontakten.

– Dette er ingen ønskesituasjon, men det er nasjonale retningslinjer for smittevern som tilsier at sjåføren ikke kan sikre rullestolbrukere på bussen, sier hun til avisen.

Handikapnytt har tidligere skrevet at ulike aktører i kollektivtransportsektoren er uenige om sjåførene fortsatt skal bistå rullestolbrukere eller ikke.

Mens NHO Transport mener sjåførene uansett må holde avstand, understreker Kollektivtransportforeningen at alle har krav på transport. Og Fagforbundet, som organiserer mange sjåfører, er tydelige på at man ikke kan gjennomføre smitteverndugnaden gjennom å diskriminere funksjonshemmede.

Les mer: BUSSJÅFØRER FRARÅDES Å GI ASSISTANSE TIL FUNKSJONSHEMMEDE

22.05.2020 kl. 09:04

Åpner havfiske for rullestolbrukere

Reiselivsbedriften Ankeret Brygge på Fosen i Trøndelag er i gang med å bygge om og tilpasse en båt som gjør at også rullestolbrukere får mulighet til å delta på havfiske og opplevelsesturer langs kysten.

– Vi ønsker å gjøre en spesiell opplevelse som havfiske tilgjengelig for alle, sier Richard Leikvang ved Ankeret Brygge til avisen Fosna-Folket.

Båten blir utstyrt med rampe, samt sikringsutstyr for to rullestoler. Målet er at den skal bli ferdig nå på forsommeren.

Nyheten fra opplevelsessenteret i Ørland kommune får tommelen opp hos forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund. 

– Det er utrolig kjekt at reiselivsaktører tilrettelegger sine produkt slik at alle kan benytte disse. Dette er fremtidsrettet utvikling av det lokale reiselivet, sier hun til Fosna-Folket.

15.05.2020 kl. 09:25

Unge funksjonshemmede frykter for kommuneøkonomien

Unge funksjonshemmede mener regjeringen gjør for lite i revidert nasjonalbudsjett for å dekke kommunenes økte utgifter og bortfall av inntekter under koronakrisen.

– Dette er svært alvorlig. Vi frykter kommunene vil bli tvunget til å kutte i grunnleggende tjenester på kryss og tvers av Norge. Det kommer i så fall til særlig å ramme ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, uttaler generalsekretær Leif-Ove Hansen på organisasjonens nettsider.

Unge funksjonshemmede mener tiltakspakken på 400 millioner kroner til sårbare barn og unge er gledelig. Men organsiasjonen mener den er langt fra tilstrekkelig. Hansen minner om at mange har opplevd at det spesialpedagogiske tilbudet har sviktet fullstendig i koronakrisen.

Regjeringen foreslår å styrke Nav med 700 millioner kroner. Unge funksjonhemmede mener Nav særlig må prioritere ungdom og funksjonshemmede i koronakrisen.

– Vi er oppriktig bekymret for at denne krisen kommer til å skyve dem som allerede står utenfor enda lenger bort fra arbeidslivet. Regjeringen må komme med tydeligere tiltak for å unngå et varig utenforskap blant ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier Hansen.

14.05.2020 kl. 09:20

Nå kan du søke støtte til kultur, idrett og fritid

Stiftelsen Sophies Minde skal bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Nå utlyser stiftelsen økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak.

Dette er blant stiftelsens prioriterte formål, og man kan søke både om generell støtte og individuell støtte.

Generell støtte: Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger og liknende som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.

Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte: Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker mulighetene til deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet.

Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Søknadsfrist er 6.juni. Svar på søknadene vil bli gitt innen 1. november.

Det må benyttes egne søknadsskjema for enkeltpersoner og for organisasjoner. Søknadsskjema fylles ut på nettsiden www.ssm.no.

Eventuelle spørsmål kan du rette til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post: ssm@ssm.no. 

13.05.2020 kl. 10:30

Minnefond støtter Atlas-alliansen

Styret for stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond gir en gave på 100 000 kroner til Atlas-alliansens arbeid i land der funksjonshemmedes situasjon er ekstra vanskelig under koronapandemien.

 Styret for stiftelsen oppfordrer samtidig alle funksjonshemmedes organisasjoner itl å gi et ekstra bidrag til dette arbeidet.

Det opplyser Uloba Independent Living på sine nettsider.

Bente Skansgård var en av grunnleggerne av Uloba og en svært sentral forkjemper for funksjonshemmedes likestilling.

12.05.2020 kl. 08:37

Sunnaas i gang med korona-rehabilitering

Sunnaas sykehus på Nesodden har fått inn den første pasienten som er til rehabilitering etter et alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Det bekrefter klinikkoverlege Frank Becker i et intervju med Akershus Amtstidende. Becker sier han forventer at det vil komme flere pasienter som trenger rehablitering som følge av koronasykdom.

Som kjent vil mange bare få lette symptomer på covid-19. Andre blir hardt angrepet. Etterpå kan de ha svekket muskelkraft, problemer med å svelge og problemer med kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet. Noen får også angst og depresjon.

– For noen vil det bli et rehabiliteringsforløp her på Sunnaas som fort vil vare et par måneder, sier Becker til avisen.

Enkelte, ifølge Becker, vil trolig komme ut av koronasykdommen med varige funksjonsnedsettelser.

Sunnaas har gjort Helse Sør-Øst oppmerksom på at de forventer mange ekstra rehabiliteringspasienter på grunn av koronapandemien.

Les også. SUNNAAS SYKEHUS ÅPNER GRADVIS FOR MER NORMAL DRIFT

12.05.2020 kl. 08:18

Rådsleder hører ingenting fra kommunen

Siden koronakrisen slo til har ikke rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Herøy kommune blitt involvert i noen saker.

– Dette finner vi oss ikke i, sier Eilin Reinaas, leder i rådet, til avisen Vestlandsnytt.

Hun har ikke hørt fra kommunen før hun selv tok kontakt. Reinaas, som tidligere har vært forbundsleder i Norges Handikapforbund, minner om at det ikke er frivillig for kommunen om rådet skal involveres eller ikke.

– Det er ikke blitt lagt tilrette for at vi kan få assistere i saksbehandlingen slik vi har rett til etter loven, sier hun til avisen.

Ordfører Bjørn Prytz (Ap) beklager overfor Veslandsnytt:

– Demokratiet har vært under press den siste tiden. Dessverre har vi ikke greid å gi enkelte råd og utvalg den politiske medvirkningen som det er forventet at de skal ha, sier han.

Prytz er derimot ikke enig i at kommunen har brutt loven ved å ikke involvere rådet.

05.05.2020 kl. 09:31

Trosset protestene – går videre med avlastningsplaner

Høyre og Kristelig Folkeparti ville utsette planene om å det nye avlastningstilbudet for barn og unge med funksjonsnedsettelser på Furutun, men ble nedstemt i Formannskapet i Fredrikstad mandag.

Dermed går saken til endelig avgjørelse i bystyret, skriver Fredriksstad Blad.

Det nye avlastningstilbudet har 39 rom, og både Handikappede Barns Foreldreforening, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og kommunens eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne protesterer.

De mener det nye tilbudet i praksis blir en institusjon.

– Det er blitt klart for os den siste tiden at vi åpenbart ikke i tilstreikkelig grad har hatt berørte parter med i samtaler om hvordan dette skal bli, sa Høyres Truld Velgaard i Formannskapet, ifølge avisen.

Politikere fra flere andre partier mente derimot at saken var godt nok belyst og at alle har hatt mulighet til å uttale seg. Flere argumenterte også for at den samlede avlastningen på Furutun er en god løsning.

Les også: PROTESTERER MOT NY «INSTITUSJON» I FREDRIKSTAD

05.05.2020 kl. 09:12

Vil isolere utviklingshemmede i egen hytte

Horten kommune har opprettet et eget isolat i en hytte for personer med utviklingshemning dersom de blir smittet av koronavirkuset.

Det er avisen Gjengangeren som skriver dette.

Løsningen er ifølge kommuneoverlege Niels Kirkhus godkjent av Helsedirektoratet. Hvor hytta ligger, ønsker han ikke opplyse. Men den skal befinne seg «litt utenfor allfarvei».

– Vi har tenkt spesielt på smittede som ikke er så syke at de trenger sykehusinnleggelse, men som heller ikke kan forventes å forstå bestemmelser om smittevern, sier Kirkhus til avisen.

Han mener hytteoppholdet vil oppleves som en mindre inngripende og skremmende opplevelse enn å bli isolert i sitt eget hjem.

Foreløpig er det ingen i Horten som har behov for å være i isolat på hytta.

04.05.2020 kl. 10:50

Protesterer mot ny «institusjon» i Fredrikstad

Fredrikstad kommune planlegger å samle hele avlastningstjenesten på ett sted. Både det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og funksjonshemmedes organisasjoner raser mot løsningen som de mener i virkeligheten vil bli en ny institusjon.

– Jeg tror kanskje de her ser penger i stedet for hvert enkelt barn. Det er viktig for våre barn å ha normale liv og ikke bli satt bort i en slik stor enhet, sier Fredrik Fjeld Johansen, nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening i Østfold, til Fredriksstad Blad.

Den nye avlastningstjenesten som er planlagt på Furutun vil kunne få hele 39 rom. Anne Berit Løland, lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Fredrikstad, mener dette innebærer å at man bygger en ny institusjon, 30 år etter at HVPU-reformen ble avviklet.

– Hensikten med avviklingen av HVPU-reformen var å bygge ned institusjonene og integrere mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet i langt større grad. Det Fredrikstad kommune gjør nå, er å gjeninnføre en avlastningsinstitusjon med 39 beboere plassert ved skogen utenfor sentrum, slik man gjorde før i tiden, sier Løland til avisen.

Saken er omstridt også i det politiske miljøet i kommunen. Et flertall har krevd mer involvering fra brukerorganisasjoner før beslutningen tas. Etter planen skal bystyret fatte sitt vedtak 7. mai.

29.04.2020 kl. 10:04

Her er neste års skihelter

Nå er det klart hvem som er tatt ut til landslaget i paralangrenn elite neste sesong. Følgende utøvere er klare, ifølge nettsidene til Norges Skiforbund:

Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
Birgit Skarstein, Frol IL
Trygve Toskedal Larsen, IL Trysilgutten
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL. (Ledsager: Ole-Martin Lid, Tomrefjord IL)

Birgit Skarstein er tatt ut, men har foreløpig ikke signert med Skiforbundet for kommende sesong for å prioritere satsingen på roing til Paralympics i Tokyo, som er koronautsatt til 2021.

Vilde Nilsen vant verdenscupen sammenlagt i sin klasse forrige sesong.

29.04.2020 kl. 10:01

Dyrere tysk feilparkering

Å parkere ureglementert på en handikapplass i Tyskland skal heretter svi mer på pungen enn før. Botens størrelse økes nemlig fra 35 til 55 euro, noe som tilsvarer 620 norske kroner.

Dette har sammenheng med en generell økning av prisen for alle typer trafikkforseelser i Tyskland. Landet har til nå holdt seg med svært lave bøter sammenliknet med Norge og mange andre land.

Det er nettstedet Samferdsel, utgitt av Trafikkøkonomisk Institutt, som melder dette.

29.04.2020 kl. 09:58

Sjåføren tiltalt etter rullestolulykke

En passasjer ble påført livstruende skade da en rullestol veltet under kjøring med en minibuss. Nå er sjåføren tiltalt for brudd på veitrafikkloven, skriver avisen Fremover.

Ifølge tiltalen har ikke sjåføren forsikret seg om at rullestolen var tilstrekkelig sikret før kjøreturen startet.

Ulykken skjedde under en utflukt fra eldreinstitusjonen Ellas Minne i Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland.

Fremover skriver at passasjeren i rullestol senere døde på sykehuset i Narvik.

29.04.2020 kl. 09:56

– Foreldre sykmelder seg for å ta vare på voksne barn

Lederen Håvard Ravn Ottesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Trondheim kjenner til flere foreldre som har måttet sykmelde seg for å ivareta omsorgen for egne, voksne barn.

I et intervju med avisen Nidaros retter han sterk kritikk mot Trondheim kommune for å ha sviktet de mellom 500 og 600 innbyggerne med utviklingshemning under koronakrisen.

Dagtilbud på videregående skole er stengt ned. Dermed har mange blitt sittende hjemme uten noe tilbud. Det har ifølge Ottesen ført til at mange er ensomme og engstelige.

Kommunalsjef Anders Stenvig avviser overfor Nidaros at det er manglende tilbud til utviklingshemmede i Trondheim kommune.

28.04.2020 kl. 08:39

Kirkerampe i Ålesund er straks klar

Om kort tid er  den klar, den nye rampa som gjør hovedinngangen til Ålesund kirke trinnfri. Dermed blir det slutt på at rullestolbrukere må bruke sideinngangen.

Det er i tillegg bygget en ny kirketrapp i stein ved siden av rampen.

Det skal også anlegges ny adkomst til kirkegården som også er tilpasset rullestolbrukere, melder Sunnmørsposten.

Ålesund kirke er en langkirke i stein fra fra 1909 og en av byens mest kjente bygninger. Det har på forhånd vært mye diskusjon om det skulle gis tillatelse til å bygge rampa.

28.04.2020 kl. 08:24
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.