Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Hjelpemiddelsentralen tilbyr videokonferanser

Hjelpemiddelsentralene har redusert aktivitet og publikumskontakt kraftig på grunn av korona-epidemien og sendt så mange som mulig av sine ansatte på hjemmekontor. Nå lanserer Nav en løsning for videokonsultasjoner med sentralene.

Nav hjelpemidler  og tilrettelegging kunngjorde dette i en artikkel på sine fagsider denne uken. Befaring, veiledning, vurdering og teknisk bistand er samtaler og avtaler som kan egne seg for videomøter, skriver de.

Det er mulig at flere parter deltar samtidig, for eksempel hjelpemiddelsentralen, kommunen og brukeren selv.

Overføringen er kryptert, og det er innført sikkerhetsprosedyrer for å sikre personvern.

Det er ikke nødvendig med pålogging. Inviterte deltakere får en link på e-post og klikker seg inn.

Her kan du lese mer om hjelpemiddelsentralenes korona-tiltak: KORONA: HJELPEMIDDELSENTRALENE STRAMMER KRAFTIG INN

20.03.2020 kl. 09:17

Åtte hatkrim-anmeldelser mot funksjonshemmede i Oslo

(NTB og Handikapnytt:) Oslo politidistrikt mottok 278 anmeldelser som ble kodet som hatkriminalitet i 2019. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

Åtte av anmeldelsene er knyttet til nedsatt funksjonsevne. Dette er det høyeste som er registrert i Oslo politidistrikt i den tiden distriktet har ført statistikk på hatkriminalitet.

Tallene kommer fram en ny rapport om hatkriminalitet.

I rapporten blir det pekt på at det kan være en stor jobb å gjøre for å avdekke mørketall når det gjelder hatkriminalitet mot funksjonshemmede.

«Flere har pekt på at saker som kunne være kodet som hatkriminalitet muligens blir etterforsket som straffbar handling mot særlig sårbare personer. Det er behov for ytterligere fokus på dette området fremover», heter det i rapporten.

Den største andelen av de anmeldte forholdene, 58 prosent, handler om etnisitet.

Deretter kommer LHBT1 (20 prosent), religion (17), nedsatt funksjonsevne (3) og antisemittisme (2).

Der hovedmotivet er religiøst, gjelder alle forhold islam, ifølge rapporten. Blant LHBT-forholdene er det flest homofile menn som rammes. De fleste forholdene gjelder hatefulle ytringer eller kroppskrenkelser.

Ser vi på statsborgerskap, var fornærmede i hatkrimsaker i 2019 primært norske statsborgere, rundt 70 prosent av de fornærmede.

17.03.2020 kl. 15:56

Independent Living-festivalen 2020 avlyses

Uloba – Independent Living Norge avlyser Independent Living-festivalen som skulle gått av stabelen 5. og 6. juni i år. På sin facebookside deler organisasjonen et bilde med teksten:

«Kampen for funksjonshemmedes likestilling er viktig, men akkurat nå er den nasjonale dugnaden for å bekjempe korona-smitten enda viktigere! Vi har ingen å miste!»

Samtidig opplyser de at de jobber med å finne alternative måter å avvikle arrangementene på, og at de vil komme med oppdatert informasjon så snart de vet mer.

Avlysningen av Independent Living-festivalen føyer seg inn i rekken av mange avlyste arrangementer som følge av Korona-viruset den siste tiden.

17.03.2020 kl. 10:33

Dømt til døden for massedrap på funksjonshemmede

(NTB-AP:) En tidligere ansatt på et japansk pleiehjem ble mandag dømt til døden for å ha drept og skadd en rekke mennesker i det verste massedrapet i japansk historie.

30 år gamle Satoshi Uematsu ble dømt til å henges for knivdrapet på 19 mennesker med funksjonsnedsettelse og for å ha skadd ytterligere 24 pasienter, samt to pleiere, for fire år siden.

Under etterforskningen sa Uermatsu gjentatte ganger at han ikke angret på noe, og at han bare prøvde å hjelpe verden ved å drepe folk han mente var en byrde for samfunnet.

Retten avviste forsvarerens påstand om at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket på grunn av en overdose marihuana.

(©NTB)

16.03.2020 kl. 08:33

Folkehelseinstituttet: Ingen karanteneregelendringer

(NTB:) Karantenereglene som gjelder, er de som ble etablert torsdag kveld, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, beklaget fredag ettermiddag forvirringen som hadde oppstått i løpet av dagen.

De som har vært utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, må fortsatt være i hjemmekarantene i 14 dager – men ikke familiene deres, som det ble meldt tidligere på dagen.

Under fredagens pressekonferanse utdypet også Stoltenberg smittefaren for gravide.

– Gravide kan ha økt risiko for enkelte forløp hvis de blir smittet, blant annet influensa, men vi vet ikke om dette gjelder for covid-19. Derfor gjelder samme regler for gravide som for andre, sa FHI-direktøren.

Barn bes nå om å være mest mulig hjemme, og FHI fraråder å samle barn til leketreff. De kan imidlertid omgås søsken som vanlig.

(©NT

13.03.2020 kl. 15:57

Høie: Opplever at hele befolkningen er med på dugnaden

(NTB:) Helseminister Bent Høie (H) sier han er utrolig takknemlig for måten de kraftige koronatiltakene regjeringen kom med i går, er blitt mottatt på.

– Jeg opplever at hele befolkningen er med på denne store dugnaden som både handler om å begrense smittespredningen og jobbe for å unngå at for mange blir syke på en gang, sa Høie da helsemyndighetene holdt pressekonferanse fredag.

Høie er i hjemmekarantene og deltok via videolink. Selv om linjen var noe dårlig, fikk han gjentatt flere ganger at han er utrolig takknemlig for at folk følger rådene fra myndighetene, selv om det legger begrensninger på friheten.

– Dette koster mye for mange, sa Høie.

Han påpekte at de inngripende tiltakene går rett inn i alle typer virksomheter i Norge, og at regjeringen skal jobbe for å lette situasjonen for dem som er rammet.

Han opplyste at de offentlige helsemyndighetene nå får muligheten til å øke budsjettrammene, og at økonomien ikke skal stå i veien for tiltak.

Han ba også bedrifter legge til rette for at folk som er i hjemmekarantene, ikke lenger trenger attest fra fastlege for å søke sykepenger.

(©NTB)

13.03.2020 kl. 15:56

Blottla personopplysninger om funksjonshemmede – får bot

(NTB:) Rælingen kommune i Viken får et gebyr på 800.000 kroner etter at helseopplysninger til 15 elever med fysisk og psykisk funksjonshemning lå tilgjengelig på en app.

– Saken startet med at vi fikk inn en avviksmelding fra kommunen. Ved nærmere redegjørelser viste det seg at applikasjonen ikke var vurdert med et sikkerhetsnivå som var tilpasset risikoen, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i en pressemelding.

Overtredelsen omfatter 15 elever på en tilrettelagt avdeling med barn med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Applikasjonen Showbie har blitt brukt til å kommunisere helserelaterte personopplysninger mellom skole og hjem.

Datatilsynet mener at applikasjonen ikke har vært testet grundig nok før bruk og peker på at mangelfull sikkerhet ved innlogging blant annet har ført til at det mulig å få tilgang til personopplysninger til andre elever i gruppen.

Kommunen har dermed fått varsel om et overtredelsesgebyr på 800 000 kroner.

(©NTB)

11.03.2020 kl. 11:34

SV strever med bioteknologi

(NTB:) SV sliter internt med å enes i spørsmålet om eggdonasjon og endringer i bioteknologiloven. Nå kalles landsstyret i partiet inn.

Ifølge Vårt Land kalles nå landsstyret – som er partiets øverste topporgan mellom hvert landsmøte – inn til møte for å avgjøre SVs standpunkter på betente de betente sakene.

Dette gjelder tidlig ultralyd, bruk av blodprøven NIPT, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom, og åpning for mitokondriedonasjon, der arveanlegg fra tredjeperson settes inn i et befruktet egg for å reparere sykdom.

I forrige uke la Fremskrittspartiet fram en rekke vidtrekkende forslag og inviterte da både Arbeiderpartiet, Venstre og SV til et forlik om endringene i bioteknologiloven.

Både Frp og Ap ønsker å vedta ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og en rekke liberaliseringer, men må ha med stemmene til SV for å få flertall i Stortinget. Ifølge avisen uttrykkes det i begge partier at de venter i spenning på hva SV til slutt lander på.

Da stortingsmeldingen om ny bioteknologilov – altså forløperen til en ny lov gikk gjennom Stortinget våren 2018, sto SV for et strengere ja til eggdonasjon, men nå er holdningen i ferd med å mykes noe opp, ifølge avisen.

SV har i sitt stortingsprogram for gjeldende periode sagt ja til NIPT-testen, men programmet inneholder ikke noe om tidlig ultralyd, mitokondriedonasjon, eller former for fosterdiagnostikk.

Endringene i bioteknologiloven ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

Derfor mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.at det er viktig med et landsstyremøte nå.

– Det er viktig å forankre standpunktene i landsstyret, mener Kaski.

(©NTB)

10.03.2020 kl. 07:58

Tilsyn: For dårlig spesialundervisning på kristne friskoler

(NTB:) Et tilsyn blant norske friskoler avdekket mangler ved spesialundervisningen som ble gitt. Skolene svarer at rammene er for trange.

Et tilsyn som Utdanningsdirektoratet har utført ved 31 kristne friskoler, har avdekket at over en tredel av dem har mangler knyttet til tilbudene om spesialundervisning, skriver Vårt Land.

Bransjeorganisasjonen Virke sier at tilbudene ble forverret etter at Stortinget i 2017 vedtok en lov om at barn i friskoler skulle likebehandles med barn i den offentlige skolen.

Både fra den enkelte skole og paraplyorganisasjonen Kristne Friskolers Forbund (KFF) har loven ført til en skjevhet i finansieringen av friskolene, noe som gjør rammene for trange til å tilby riktig spesialundervisning til den enkelte elev.

– Alle barn er kommunens barn, men slik det er nå behandler kommunene sakene ulikt med ulik finansiering per elev. På en friskole er det gjerne elever fra ulike kommuner, og det fører igjen til at elevene forskjellsbehandles. Sånn kan det ikke være, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Tirsdag avgir Utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling til en stortingsmelding om tidlig innsats og inkludering i barnehage, skole og SFO.

(©NTB)

10.03.2020 kl. 07:52

Lysbakken ber regjeringen ta uføre-grep

(NTB:) SV-leder Audun Lysbakken mener kutt i arbeidsavklaringspenger har bidratt til at flere blir uføre.

– Regjeringen har kastet bort seks år, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa til VG tirsdag at regjeringen ber Nav forsterke innsatsen for å stanse veksten av antall uføre i landet.

Nå reagerer Lysbakken sterkt på statsrådens forsøk på å komme på offensiven.

– Jeg vil si det rett ut til arbeidsministeren: Du og regjeringen har kastet bort seks år i kampen for å holde antallet uføre nede. Dere kunne handlet, men dere gjorde det ikke, sier SV-lederen til VG.

Lysbakken mener kutt i arbeidsavklaringspenger har bidratt til at flere blir uføre. Han utfordrer Isaksen til å fremme et forslag Isaken selv har støttet, ett av forslagene som SV tok opp i en interpellasjon i 2012.

– Han kommenterte en tale fra SVs Karin Andersen som foreslo at ungdom og unge på uføretrygd skulle ha samme rett til oppfølging fra Nav som dem som går på arbeidsavklaringspenger, sier SV-lederen.

Isaksen avviser beskyldningene fra Lysbakken og sier at det måtte en høyreregjering til for å få et skikkelig løft for psykiatrien, gjøre det enklere for Nav-brukere å ta utdanning og tørre å stille krav til unge sosialklienter.

– Mye av det jeg snakket om i 2012, er gjort under denne regjeringen. Uføre som kan komme seg tilbake i jobb, skal få hjelp av Nav, samtidig er jeg aller mest opptatt av å følge opp unge før de havner i utenforskap, sier Lysbakken.

Bare i fjor ble det nesten 13.000 flere uføre i landet, og for første gang utgjør de uføre over 10 prosent av folk i arbeidsfør alder: 10,3 prosent.

(©NTB)

07.03.2020 kl. 20:56

Fakkeltog for BPA avlyst

Søndag skulle Uloba – Independent Living Norge arrangert fakkeltog i Drammen for å markere kravet om en god ordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestre Viken. Arrangementet er avlyst av hensyn til korona-smittefaren.

«Vi gjør dette fordi vi ikke vil bidra til økt korona-smittefare. Nye arrangementer og møteplasser skaper nye arenaer for smitteoverføring, og vi velger å være forsiktige», skriver Uloba i en melding på Facebook.

Fakkeltoget skulle være en del av mobiliseringen for å sikre at den nye konsesjonen for BPA i Vestre Viken er i samsvar med spesifikasjonene i Norsk Standard. 

Les mer her: SKJEBNEKAMP FOR BPA I VESTRE VIKEN

06.03.2020 kl. 16:31

Ridderuka og Ridderrennet er korona-avlyst

Foreningen Ridderrennet har besluttet å avlyse Ridderuka 2020 på grunn av koronaviruset. Det melder Ridderrennet på sine nettsider.

Arrangementet skulle gått av stabelen 22. til 29. mars. Beslutningen om å avlyse er fattet «ut fra en helhetlig vurdering og etter faglige anbefalinger», i forståelse og samråd med medarrangører fra Forsvaret, Beitostølen Helsesportsenter og Norges idrettshøgskole.

Det var påmeldt over 400 deltakere fra 14 nasjoner til Ridderuka. Med frivillige og medarrangører er 1500 til 2000 personer involvert i arrangementet.

Ridderuka med Ridderrennet på Beitostølen er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede. Årets arrangement ville vært det 57. i rekken.

06.03.2020 kl. 14:55

Bergen avlyser utenlandsferier for utviklingshemmede

(NTB:) På grunn av fare for koronasmitte avlyser Bergen kommune de årlige utenlandsferiene for personer med utviklingshemming.

Hvert år arrangerer kommunen feriereiser i inn- og utland, men på grunn av smittefare knyttet til det nye koronaviruset har Byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet, samt medisinsk fagsjef i Bergen kommune, vurdert at risikoen i år er for høy.

– Vi kjenner i dag områdene med vedvarende smittespredning, men dette kan endre seg over tid. Vi ønsker ikke å bidra til at personer blir utsatt for unødig smitterisiko ved utenlandsreiser, der mange personer er samlet og en kan risikere kontakt med smittede personer, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Et utbrudd av sykdom som følge av koronasmitte vil også øke risikoen for manglende helsepersonell i Berge kommune, opplyser de på sine hjemmesider.

Kommunen planlegger nå feriereiser i Norge i stedet.

(©NTB)

05.03.2020 kl. 15:35

Sunniva Ørstavik ny Virke-styreleder

Generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik, er ny styreleder for Virke ideell og frivillighet.

– Ideell og frivillig sektor forandrer samfunnet. Det er en stor ære å få være med å forme framtiden for frivillig sektor, sier Ørstavik i en uttalelse som er gjengitt på organisasjonens Facebook-sider.

Med cirka 1000 medlemmer i ideell og frivillig sektor, blant dem Norges Handikapforbund, er Virke ideell og frivillighet blant de største bransjeområdene i Virke. Organisasjonen arbeider for å fremme ideelle og frivillige organisasjoners plass i samfunnet, i tillegg til å gi støtte i arbeidsgiverspørsmål.

– Vi som organiserer frivilligheten, er helt avhengig av gode og trygge arbeidsforhold, uttaler Ørstavik.

05.03.2020 kl. 12:57

Bente Lund Jacobsen blir Norges første eldreombud

(NTB:) Eldre i Norge har fått sitt eget ombud, og det er Bente Lund Jacobsen (56) som blir Norges første eldreombud.

Lund Jacobsen er i dag direktør for Næringsforeningen Ålesundsregionen og har bakgrunn fra Mørenot, Shell-konsernet og Manpower.

– Jeg skal se på hvordan vi kan utnytte ressursene og løse utfordringene med en voksende eldregenerasjon. Dette må settes på agendaen i samfunnsdebatten, i det politiske miljøet og blant de eldre selv, sier Lund Jacobsen i en pressemelding.

Eldreombudet blir lokalisert til Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge.

(©NTB)

28.02.2020 kl. 12:37
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.