Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

– Ingen skjenking uten tilgjengelighet

Serveringssteder må dokumentere at de er tilgjengelige for funksjonshemmede dersom de skal få lov til å skjenke alkohol. Det foreslår nestleder i Gjøvik Arbeiderparti, Bjug Ringstad.

Både Sandefjord og Halden har innført liknende bestemmelser, og nå mener Ringstad at Gjøvik bør følge etter.

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Les også: POLITIKERNE DROPPET SITT EGET KRAV OM HANDIKAPTOALETT – GA SKJENKRERETT

Bjug Ringstad la dette fram som et verbalforslag i kommunestyret før jul, etter at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde gått inn for det samme.

Kommunestyret besluttet å ta forslaget opp i forbindelse med en grundigere gjennomgang av serverings- og skjenkereglementet på nyåret.

Bjug Ringstad har tidligere vært ansatt i Norges Handikapforbund som regionkontorleder i Innlandet.

03.01.2020 kl. 10:57

Høyre ser rødgrønt ansvar for trygdeskandalen

(NTB-Kristian Skårdalsmo:) Dagens regjering har fått trygdeskandalen i fleisen, men Høyre krever svar på hva som gikk galt da den rødgrønne regjeringen innførte regelverket i 2012.

– Det er åpenbart at det ble gjort en feiltolkning den gangen, sier Svein Harberg (H) til NTB.

Han er nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som 9. og 10. januar holder åpen høring om trygdeskandalen.

Til høringen kommer statsminister Erna Solberg (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og hennes forgjenger Robert Eriksson (Frp).

Men de rødgrønne slipper heller ikke unna. Tidligere utenriksminister og dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre og de to tidligere arbeids- og sosialministrene Hanne Bjurstrøm (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap) må forklare seg.

Statsministeren i den rødgrønne regjeringen, dagens NATO-sjef Jens Stoltenberg, er imidlertid ikke innkalt.

Sakens kjerne er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Den nå mye omtalte trygdeforordningen ble vedtatt innført i juni 2012. Solberg og hennes borgerlige regjering overtok som kjent makten året etter.

Hauglies redegjørelse i Stortinget 5. november, som formelt danner grunnlaget for høringen, dekker perioden fra innføringen av forordningen fram til i dag.

Det er også et åpent spørsmål om den norske feiltolkningen går helt tilbake til 1994, det året EØS-avtalen ble innført. Prinsippet om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital på tvers av grensene er selve fundamentet i EUs indre marked, som Norge er en del av.

01.01.2020 kl. 13:01

Ansatt teipet igjen munnen til person med utviklingshemning

(NTB:) Fylkeslegen i Møre og Romsdal gransker en pleier som teipet igjen munnen på en person med psykisk utviklingshemning. Det melder NRK.

Pleieren selv sier at det hele var en spøk, ifølge kanalen.

Hendelsen skjedde under et felles sosialt arrangement, og det var pleierens kollegaer som varslet.

Pleieren skal først ha truet en høyrøstet beboer med teipen. Da pasienten fortsatte å være like høylytt skal pleieren ha hentet en teiprull fra vaktrommet og festet teipen over personens munn.

Både kommunen og pleieren granskes nå av fylkeslegen.

– De meldingene vi har fått til nå, tilsier at dette er veldig alvorlig. Her dreier det seg om en bruker som har et særdeles behov for omsorg. Nå innhenter vi informasjon fra helsepersonellet før vi vurderer hele saken, sier fylkeslege Karin Müller Mikalsen til NRK.

Les også: TVANG OG MAKTBRUK MOT UTVIKLINGSHEMMEDE ER UTE AV KONTROLL

Pleieren sier til NRK at hun alltid har hatt et godt forhold til personen, og at det hele var en spøk.

Hun jobber ikke lenger ved institusjonen. Kommunen vurderer å politianmelde hendelsen.

(©NTB)

28.12.2019 kl. 21:04

Nav: Trygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder kroner fram mot 2030

(NTB:) En ny prognose viser at trygdeutgiftene vil gå kraftig opp de neste ti årene. Hovedårsaken er at det blir flere og eldre pensjonister med alderspensjon.

De neste ti årene øker utgiftene i folketrygden til 581 milliarder kroner målt i 2020-kroner.

Det viser en ny analyse fra Nav og Helsedirektoratet, skriver Aftenposten.

Med det regner de med at trygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder kroner fra 2018 til 2030, dersom politikerne beholder dagens regler og ikke bevilger nye penger til ulike tiltak.

– Mange går rundt og tror at effekten av at vi blir flere eldre og lever lenger fortsatt er langt fram i tid. Faktum er at vendepunktet er nå, sier seksjonsleder Ole Christian Lien i Nav til avisen.

Den viktigste årsaken til at utgiftene øker såpass mye er at det blir flere og eldre pensjonister med opparbeidet alderspensjon.

Samtidig øker trygdeutgiftene til legemidler og helseformål med 26 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 83 prosent. Grunnen til den store økningen er mer bruk av legemidler og dyrere medisiner.

(©NTB)

20.12.2019 kl. 10:34

Sverige sier fra seg Special Olympics i 2021

(NTB-TT:) Sverige trekker seg som vertsland for Special Olympics i 2021. Lekene for utviklingshemmede skulle vært avviklet i Åre og Östersund.

– Det ville vært stort å få stå som verter for en konkurranse der den olympiske ild fikk komme til Sverige for første gang siden sommer-OL i 1912, men det kommer ikke til å skje. Fakkelen må vandre en annen vei. Grunnene til det gjør oss både frustrerte og skuffet, sier generalsekretær Johan Strid i Sveriges parasportforbund i en uttalelse.

Forbundet skriver at grunnen til at man må si fra seg arrangementet først og fremst er økonomisk.

Parasportforbundet har fått to avslag på søknad om støtte fra sosialdepartementet. Etter nyheten om at Special Olympics-arrangementet var i fare kom det politiske signaler om at en tredje søknad kan få positivt svar, men det viste seg å være for sent.

Vinterlekene i Special Olympics, for utøvere med utviklingshemning, ble arrangert i 1977 i Steamboat Springs. Lekene har vært avviklet seks ganger i USA, to i Østerrike, en hver i Canada, Japan og Sør-Korea. Lekene i Sverige skulle være de 12. i rekken.

Sverige har gjentatte ganger søkt om å få arrangere olympiske vinterleker, men har aldri nådd fram. Så sent som i sommer ble Stockholm og Åre vraket til fordel for Milano og Cortina d’Ampezzo i kampen om lekene i 2026.

(©NTB)

20.12.2019 kl. 10:26

Misfornøyd med Solbergs «husker ikke»-svar

(NTB-Kristian Skårdalsmo:) Statsministeren har fortalt Stortinget at hun ikke husker når hun ble kjent med at Nav endret praksis. Nå borer kontrollkomiteen videre i spørsmålet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk sist uke svar fra statsminister Erna Solberg (H) på sine første spørsmål til henne om trygdeskandalen.

– Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere, skrev hun da.

Komiteen undrer seg imidlertid over at statsministeren likevel vurderte det slik at det ikke var grunn for å foreta seg noe.

– På hvilken bakgrunn kan statsministeren ha kommet til denne beslutningen hvis hun samtidig ikke husker når og hvordan hun ble orientert? heter det i et nytt spørsmål som ble stilt tirsdag.

Komiteen stusser også over at Solberg i sitt forrige svar skriver at hun ikke vil kommentere saken videre før den eksterne granskingen blir avgitt.

– Mener statsministeren generelt at et nedsatt offentlig utvalg er grunn for regjeringens medlemmer å ikke svare på spørsmål fra Stortinget? Hvis ikke bes det på nytt om svar på statsministerens vurdering av tidsbruken i saken, skriver komiteen tirsdag.

SVs Freddy André Øvstegård har forfattet spørsmålene som også Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kontrollkomiteen stilte seg bak på tirsdagens møte.

– Vi kan ikke godta at statsministeren prøver å heve seg over opplysningsplikten til Stortinget ved å henvise til et utvalg som regjeringen har satt ned, sier han til NTB.

SV-politikeren peker også på at saken kunne vært avslørt tidligere dersom Solberg hadde foretatt seg noe i saken, for eksempel informert Stortinget, da hun selv ble klar over den.

Solberg har varslet at hun vil svare på kontrollkomiteens spørsmål, ikke minst i den åpne høringen om trygdeskandalen i Stortinget 9.–10. januar. Statsministeren har fått frist til over nyttår med å svare på de nye skriftlige spørsmålene fra komiteen i saken.

(©NTB)

17.12.2019 kl. 19:30

Solberg varsler ny klagenemnd etter trygdeskandalen

(NTB:) Det er på sin plass å bruke ordet skandale om Nav-saken, mener statsminister Erna Solberg (H). Hun varsler nå en nemnd som skal se på klager på erstatningskrav.

– Denne høsten har norsk politikk, embetsverk og rettsvesen stått overfor en sak vi tidligere ikke har sett maken til. Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Men denne saken fortjener faktisk «det ordet», sier Solberg.

Hun oppsummerte den politiske høsten på en pressekonferanse i statsministerboligen tirsdag.

– Regjeringen vil i nær fremtid opprette en egen nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som springer ut av EØS-saken, fremholder statsministeren.

Kjernen i trygdeskandalen er at reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land har vært praktisert feil over mange år.

– Regjeringen skal sørge for at vi kommer til bunns i denne EØS-saken. Hver stein skal snus. Alle fakta skal på bordet, sier Solberg.

– Norge er et samfunn med høy tillit mellom folk og myndigheter. Nav-saken har svekket den tilliten. I denne saken er det flere deler av det offentlige Norge som har sviktet, både i forvaltningen og i rettsvesenet. Vi ser også at feilen i Nav har fått følger i andre sektorer, som for eksempel i Skatteetaten, sier statsministeren.

(©NTB)

17.12.2019 kl. 11:47

Tannleger flytter fram barn i reguleringskøen

(NTB:) Kjeveortopeder i Bergen har skjøvet barn i kø for regulering fram slik at de likevel får behandling før støtten forsvinner fra nyttår.

Mange tannleger og kjeveortopeder over hele landet har reagert på at om lag 10.000 barn ikke lenger vil få støtte til det som regjeringen har kalt kosmetisk tannregulering. Fra nyttår vil pasienter som i dag er i gruppe C av behandlingstrengende, miste støtten på 40 prosent.

I Bergen har nå flere kjeveortopeder skjøvet fram barn som allerede står i køen for å få regulering slik at de får behandling før kuttet i støtten inntrer, skriver Bergensavisen.

– Vi har startet opp behandling av pasienter som kan stå i fare for å miste refusjon fra staten, forteller kjeveortoped Paul Sæle til avisen.

I hans praksis betyr dette at 15 barn som egentlig hadde time i januar, i stedet får innkalling før jul. Alle er barn som allerede har fått en henvisning fra den offentlige tannpleien. Ingen nye blir tatt inn. Sæle har engasjert seg sterkt mot budsjettkuttet og avviser at det handler om kosmetikk, slik regjeringen har kalt det.

– Det er en helt misforstått oppfattelse. De kan ha en kosmetisk faktor, men hovedårsak er oftest av funksjon- eller hygieneårsaker. Det er provoserende og samtidig trist at helseminister Høie mener vi er kosmetologer og ikke en del av Helse-Norge, sier han.

(©NTB)

16.12.2019 kl. 09:08

TV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport

(NTB:) Nesten to av tre nordmenn mener det er viktigere å hindre trygdeeksport enn å ha fri bevegelse over landegrensene med Nav-støtte, viser en måling fra TV 2.

Meningsmålingen er tatt opp i kjølvannet av Nav-skandalen, og omhandler reiser til andre EU/EØS-land samtidig som man mottar trygdeytelser. 37,6 prosent svarer at fri bevegelse over landegrensene er viktigst for dem, mens hele 62,4 prosent mener det viktigste er å stanse såkalt trygdeeksport.

– Jeg tolker det som en støtte til det som har vært det norske politiske standpunktet, at vi skal begrense eksporten av trygd, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Spørsmålet er formulert slik: «I avveiningen av hvorvidt personer med NAV-støtte skal kunne oppholde seg i et EU/EØS-land, bør man da vektlegge:

a) Å begrense muligheten for trygdeeksport …

b) … eller å sikre fri flyt over landegrensene?»

– Det må settes tydeligere krav til hva du må gjøre i den perioden du får støtte fra den norske staten, sier Solberg, og opplyser at regjeringen jobber med endringer i regelverket.

28. oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Som følge av skandalen er 111 personer blitt anmeldt på feil grunnlag i perioden 2012–2018.

(©NTB)

16.12.2019 kl. 09:04

Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile

(NTB:) To av de sju medlemmene av Navs uavhengige granskingsutvalg var selv med på å dømme en person i 2012. Det gjør dem inhabile, mener professor.

Begge de to tidligere dommerne, utvalgsleder Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo og Jens Edvin Skoghøy ved Universitetet i Tromsø, stemte i Høyesterett i 2012 for å dømme en mann for flere forhold, blant annet for at han tok med seg sykepenger til Spania, skriver Klassekampen.

Det gjør saken etisk betenkelig, mener jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo, som sier de to jussprofessorene kan ha egeninteresse av granskingens konklusjoner.

– Offentligheten har krav på å få vite hvordan dette kunne skje. Da kan vi ikke ha to personer som i fellesskap har gjort feil, i et granskingsutvalg. De får et klart insentiv til å vinkle granskingen til sin fordel, sier Høgberg.

Både Finn Arnesen og Jens Edvin Skoghøy avviser at de er inhabile, og de forteller til avisa at de underrettet departementet om Høyesterett-saken fra 2012 i et skriv 12. november.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opplyser at hun har bedt Justisdepartementet vurdere de to mennenes habilitet.

Hovedoppgaven til gruppen er å komme til bunns i hvordan flere titalls mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

(©NTB)

14.12.2019 kl. 14:07

5 millioner kroner tilbakebetalt etter Nav-skandalen

(NTB:) 76 av dem som er rammet av Nav-skandalen har så langt fått tilbakebetalt til sammen 5 millioner kroner, melder Dagsavisen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fattet vedtak i 158 saker, opplyser Nav i en epost til avisen.

I 114 av sakene er vedtakene om tilbakekreving til Nav helt omgjort, mens 43 vedtak er delvis omgjort. I 12 saker er vedtakene opprettholdt.

– Delvis omgjøring og opprettholdelse skjer hovedsakelig på bakgrunn av at personer har vært både innenfor og utenfor EØS i tilbakebetalingsperioden, sier leder av Navs innstatsteam Magne Fladby i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.

Nav har nå 50 personer som jobber dedikert med opprydningen.

– Ytterligere 35 saker er ferdigbehandlet til utbetaling, men her er det ikke utbetalt noe da disse personene ikke har tilbakebetalt noe til Nav, sier Fladby.

48 personer kan ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Dommene dreier seg om trygdeytelser for 16 millioner kroner, uttalte revisjonsdirektør i Nav Terje Klepp på torsdag.

– Hittil har vi mottatt i underkant av 2.000 henvendelser. Alle som henvender seg angående denne saken, får nå tilbakemelding i løpet av fem-seks virkedager, sier lederen av innsatsteamet.

(©NTB)

13.12.2019 kl. 15:41

Skarstein nummer fem i snødrevet: – Ble vanskelig å se sporene

(NTB:) Paralangrennsløperen Birgit Skarstein fikk det tøft og endte på 5.-plass på fredagens 10 kilometer i verdenscupen på Lillehammer.

For annen dag på rad ble det amerikansk dobbeltseier i klassen for sittende utøvere. Oksana Masters gjorde som på torsdagens 5 kilometer og vant klart foran lagvenninnen Kendall Gretsch.

Russiske Irina Guljajeva tok 3.-plassen. Hennes landskvinne Marta Zajnullina ble nummer fire.

Skarstein ble slått med 1.58 minutt av Masters, mens det skilte 39,6 sekunder opp til en plass på seierspallen for trønderen.

– Det ble en hard dag på jobb, men jeg hadde bra driv og tar med meg mye fra denne gjennomkjøringen, sier langrennsprofilen.

Forholdene på Lillehammer var ikke de beste.

– Løypa var ganske tøff med så tett snødrev at det ble vanskelig å se sporene, sier Skarstein – og la til:

– Jeg er veldig godt fornøyd med femteplass. Jeg tenkte at jeg kunne ligge topp åtte og slåss om sjetteplassen. Med en tredjeplass i går og en femteplass i dag er jeg absolutt innafor der jeg skal være – og vel så det.

Hun ble nummer tre i torsdagens renn, som innledet verdenscupen for parautøverne.

Skarstein var eneste norske deltaker på 10-kilometeren.

(©NTB)

13.12.2019 kl. 15:28

Staten sidestiller CV-hull med funksjonsnedsettelser

(NTB-Oda Ertesvåg:) Ansettelser i staten krever nå at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og det innføres moderat kvotering. Endringene i reglene for ansettelser i staten ble vedtatt i statsråd fredag.

Endringene innebærer at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i dag, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener endringene vil gjøre det lettere for virksomheter å rekruttere bredere og ikke overse kompetanse når de har behov for å ansette nye medarbeidere.

I praksis betyr endringene at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og at denne typen søkere kan ansettes om de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren. Det er også endringer i reglene for ansettelser gjennom såkalte trainee-program.

Søkere med hull i CV-en defineres som personer som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene.

Regjeringen har som mål at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Endringene i ansettelsesreglene kommer etter tilbakemeldinger om utfordringer i dette arbeidet, opplyser Mæland.

– Mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en fortjener en mulighet til å komme seg i jobb. Mange av dem opplever at til tross for at de er kvalifisert for jobben, så blir de ikke innkalt til intervju. Nå gir vi lederne våre verktøy som gjør at de kan bli bedre på å rekruttere fra denne gruppen, sier hun.

(©NTB)

13.12.2019 kl. 15:19

Vilde Nilsen sesongåpnet med gull

(NTB:) Vilde Nilsen sikret seier i sin klasse, mens Birgit Skarstein staket seg inn til 3.-plass i verdenscupåpningen i paralangrenn på Lillehammer torsdag. 

Vilde Nilsen vant på kortdistanse 7,5 kilometer foran russiske Jekaterina Rumejantseva og ukrainske Ljudmila Liasjenko. 18-åringen utklasset konkurrentene og var nesten ett minutt foran i mål.

– Det var tungt, veldig tungt. Men jeg klarte å kjøre hele veien inn med hele støtteapparatet rundt i løypa som heiet meg fram, sa Nilsen etter målgang.

Birgit Skarstein fikk tøff konkurranse fra USA og Russland, men staket seg inn til 3.-plass i verdenscupåpningen. Regjerende verdenscupvinner Vilde Nilsen fortsatte suksessen og gikk inn til seier på kortdistanse, på dagen ett år etter hun tok sin første verdenscupseier.

Skarstein fullførte det 5 kilometer lange rennet på tiden 16.45,1 minutter. Det holdt til 3.-plass bak den amerikanske duoen Oksana Masters og Kendall Gretsch.

Skarstein var 50 sekunder bak vinneren Masters. Nærmest den norske jenta var fire russere. Skarstein slo 4.-plasserte Marta Zajnullina med 6,8 sekunder og var meget godt fornøyd med å ta turen opp på seierspallen.

– Å prestere til pallplass var utrolig deilig. Det er nesten så jeg glemmer hvor tøft det er. Jeg jobbet godt i bakkene og hadde et innmari bra driv. Løypa er veldig teknisk krevende og fysisk tung, sa hun.

Indira Lindseth ble nummer 14 i sesongens første renn for parautøverne, mens Isabell Valen endte på 17.-plass.

(©NTB)

12.12.2019 kl. 17:54

Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring

(NTB-André Lorentsen:) I et skriftlig svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver statsminister Erna Solberg at hun ikke husker når hun ble kjent med at Nav endret praksis.

I det første spørsmålet fra kontroll og konstitusjonskomiteen til statsminister Erna Solberg vises det til at hun i juni i år ble orientert om at Nav hadde endret praksis for nye saker om rett til ytelser under kortvarige midlertidige opphold i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

– Hva foretok statsministeren og Statsministerens kontor seg da, og ble det gjort noen vurderinger av om det burde bli gitt noe informasjon til Stortinget? heter det.

– Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere. Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet, svarer Solberg i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Praksisendringen var en offentlig opplysning. Basert på den informasjonen jeg hadde på det tidspunktet, var det ikke grunnlag for at Statsministerens kontor skulle foreta seg noe i sakens anledning, heter det videre i svaret fra statsministeren-

– Det var først 18. oktober at Statsministerens kontor ble varslet om at reglerverket hadde vært praktisert feil helt siden 2012, og at enkeltpersoner kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet, skriver hun.

SVs Freddy Øvstegård i kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer på svaret:

– Det er oppsiktsvekkende at Erna Solberg svarer at hun ikke husker hvordan hun ble informert om Navs praksisendring i denne saken i juni 2019. Regjeringen viser nok en gang hvor omtrentlig de har behandlet viktig informasjon i denne saken.

– Samtidig som statsministeren ikke husker hvordan hun fikk opplysningen, så husker hun at opplysningen ikke ga grunn for henne til å foreta seg noe. Det ikke henger ikke logisk på greip, påpeker SV-representanten overfor NTB.

Hvis denne praksisendringen hadde blitt informert om til Stortinget, kunne Nav-skandalen ha blitt avdekket tidligere, mener Øvstegård

– Derfor kan Erna Solberg nå ha gjort seg medskyldig i manglende informering av Stortinget, sier han.

Statsminister Erna Solberg må forberede seg på å møte i en åpen kontrollhøring om Nav-skandalen 9. og 10. januar.

(©NTB)

10.12.2019 kl. 21:28
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.