Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Vant anbud om ny hjelpemiddelsentral i Agder

Selskapet Agderbyen 1 AS har vunnet anbudet om å oppføre den nye, felles hjelpemiddelsentralen for Agder i Lillesand. Avtalen er verdt 110 millioner koner, skriver Agderposten.

Ifølge avisen står profilerte aktører i entreprenørbransjen i Lillesand og Grimstad sentralt i selskapet. 

Beslutningen om å samle hjelpemiddelsentralene i de to tidligere Agder-fylkene til en felles sentral ved Lillesand ble fattet i 2018.

Den nye sentralen, som blir 4458 kvadratmeter stor og får 70 ansatte, skal etter planen stå ferdig 1. november neste år.

Les mer: HJELPEMIDDELSENTRAL FOR HELE AGDER SAMLES I LILLESAND

21.04.2020 kl. 15:34

Legevaktbilen tok handikapplassen

Den to år gamle legevakta i Ålesund har det siste året i praksis vært uten tilrettelagt handikapparkering fordi legevaktbilen har lagt beslag på plassen i stedet. Dermed har bevegelseshemmede hatt store problemer med å parkere.

Bakgrunnen for den konstante feilparkeringen er at legevaktbilen har brukt ladeuttaket som er montert rett ved handikapplassen, skriver Sunnmørsposten.

Norges Handikapforbund region Nord Vest har mottatt mange klager fra medlemmer som har hatt parkeringsproblemer med legevakta. Og nå har forbundet skrevet klagebrev til kommunen der man viser til parkeringsforskriften og hevder at mangelen på parkering ved legevakta er diskriminerende. 

Og i kommunen får NHF støtte, uten forbehold.

– Klagen er selvsagt helt berettiget, skriver rådgiver Karsten Vingen i Legetjenester og akutt helseberedskap, ifølge Sunnmørsposten.

Han lover at en ny, tilrettelagt parkering vil komme på plass umiddelbart og beklager ulempen som saken har medført.

21.04.2020 kl. 15:08

Fysioterapeutene åpner igjen – med strenge regler

I dag, mandag 20. april, åpner fysioterapeutene igjen, etter å ha vært stengt i flere uker som følge av korona-krisen.

Helsedirektoratet har utarbeidet en bransjestandard med regler for hvordan man kan utføre konsultasjoner og behandling med minst mulig smitterisiko.

Det skriver fagbladet Fysioterapeuten, som gjengir bransjestandarden i sin nettutgave.

Den nye bransjestandarden sier blant annet at helsevirksomheten «bør informere pasienter/brukere med behov for ledsager om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person».

Standarden pålegger også fysioterapeutene å vurdere om det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, eller om man kan bruke videokonsultasjon eller liknende i stedet.

Fysioterapeutforbundet har kritisert myndighetene for ikke å ha fått bransestandarden klar i tide.

– Det skaper usikkerhet for alle fysioterapeuter som skal starte opp igjen, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund Gerty Lund til Fysioterapeuten.no.

Handikapnytt har tidligere skrevet at stengte fysioterapeuter har ført til mer smerteproblematikk hos flere funksjonshemmede.

Les mer her: STENGTE FYSIOTERAPEUTER GIR MER SMERTER

20.04.2020 kl. 10:28

Åpner for å bruke TT-kort til hjemkjøring av varer

Samferdselsstyret i Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt en midlertidig endring i TT-ordningen slik at TT-kortet skal kunne brukes til å betale for hjemkjøring av varer med drosje.

Endringen gjelder foreløpig ut mai. Det skriver avisen iFinnmark.

Fem millioner kroner blir omdisponert fra det som skulle brukes til tilrettelagt skoleskyss, og over til ordningen med tilrettelagt transport (TT).

Den midlertidige regelendringen er en del av en pakke som skal komme komme en korona-kriserammet drosjenæring til unnsetning.

20.04.2020 kl. 09:25

Slutt på driftskontoer i Stange

Stange kommune i Innlandet er kjent for å være en av de kommunene i Norge med flest innbyggere med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i forhold til innbyggertallet.

Nå har kommunestyret vedtatt å fjerne ordningen med driftskonto knyttet til BPA-ordningene.

Det var med 18 mot 17 stemmer at kommunestyret gikk inn for å avvikle ordningen med driftskonto, skriver Stangeavisa

Inntil nå har 11 BPA-andelseiere i kommunen hatt driftskonto. De øvrige 23 har ikke hatt ordningen.

Bakgrunnen for forskjellsbehandlingen er ifølge sakspapirene til kommunestyret at de 11 personene tidligere hadde BPA-avtale hos Uloba. Da kommunen selv overtok tilretteleggingen av tjenesten i 2010, ble ordningene med driftskontoer videreført for disse 11 – men ikke for noen andre med BPA i Stange kommune.

«En slik forskjellsbehandling kan sees på som usaklig og utfordrer det grunnleggende prinsipp om likebehandling», skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Rådmannen påpeker at driftskonto ikke er en del av den lovpålagte tjenesten. «Dette kan forstås slik at kommunen står fritt til å ikke videreføre den beskrevne ordningen med driftskonto», heter det i sakspapirene.

Driftskontoen brukes til å dekke utgifter knyttet til å ha med seg en assistent, for eksempel på reiser, arrangementer eller møter. I Ulobas ordninger settes 5 prosent av timeprisen av til dette formålet.

17.04.2020 kl. 16:07

Sykepleier vil jobbe, men får ikke avlastning

Vefsn kommune i Nordland søker ekstra helsepersonell som kan bidra i forbindelse med koronakrisen. Sykepleier Bodil Berntsen stiller gjerne opp. Men det kan hun ikke, fordi den samme kommunen ikke har et tilbud til sønnen når både skolen og avlastningsboligen er stengt.

Dermed må hun holde seg hjemme.

Det er avisen Helgelendingen som skriver dette.

Berntsen sier til avisen at hun har møtt motstand i kommunen i alle år for å få avlastning til 16-åringen. Hun forteller at hun søkte avlastning for denne perioden i forkant av koronakrisen.

– Kommunen var på saken og vet om det, men etter tre uker har jeg fortsatt ikke fått svar. Nå er det krise og jeg trengs jo, sier hun.

15.04.2020 kl. 09:41

Krass kritikk mot samrøre i arbeidssamvirke

Den tidligere styrelederens regnskapsfirma fikk oppdraget med å føre regnskapene. Der jobbet kona til daværende daglig leder, som ble satt på jobben. Samtidig sørget mannen hennes for å manipulere varelageret for å pynte på resultatet i bedriften.

Dette er noe av det knusende innholdet i en revisorrapport om det kommunalt eide aksjeselskapet Skjervøy Arbeidssamvirke, som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser for et 40-tall funksjonshemmede.

Samrøret, rotet og de manglende kontrollrutinene i selskapet har allerede kostet skattebetalerne på Skjervøy 1,5 millioner kroner, ifølge avisen Nordlys. Men det faktiske underskuddet er trolig på tre millioner kroner.

Tidligere daglig leder har ikke besvart Nordlys’ henvendelser.

15.04.2020 kl. 09:29

«Rekrutteringsproblemer» ga BPA-avslag

19-årige Mats oppfyller vilkårene for å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Men Trondheim kommune avslo likevel søknaden og begrunnet det blant annet med at det ikke er lett å få rekruttert ansatte som tilfredsstiller lovens krav i en BPA-ordning.

Nå har Fylkesmannen i Trøndelag opphevet kommunens vedtak og bedt om ny behandling. Fylkesmannen mener kommunen ikke har foretatt en grundig utredning om det faktisk er mulig å organisere tjenestene som BPA, men bare viser til tidligere erfaring om at det vil være vanskelig. Fylkesmannen etterlyser en konkret og individuell vurdering av 19-åringens assistansebehov.

Det er avisen Nidaros som skriver dette.

19-åringen, som har alvorlig utviklingshemning, autisme og epilepsi, bor i dag i en barnebolig som bare er tilrettelagt for barn opp til 18 år. Halvparten av tiden er han hos foreldrene sine.

Moren, Lucy Sørensen, er også vergen til Mats. Hun sier til Nidaros at hun er fortvilet over det hun mener er manglende vilje i kommunen, etter at familien fikk avslag på søknaden om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

15.04.2020 kl. 09:03

Hannah Lunden anker ikke BPA-saken mot staten

I februar år møtte Hannah Lunden Helse- og omsorgsdepartementet i Aust-Agder tingrett i et forsøk på å få flere timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), slik at ordningen også dekker behov om natten.

Jeg vil leve fritt hele døgnet, sa Lunden til Handikapnytt før rettssaken.

Noen uker senere kom dommen: Hun hadde tapt. Nå har 20-åringen bestemt seg for ikke å anke dommen fra tingretten.

Portrettfoto av Hannah Lunden.

Hannah Lunden. (Arkivfoto)

I stedet starter hun sin fjerde søkerunde om personlig assistanse hele døgnet direkte med hjemkommunen Gjerstad.

– Det kom fram i rettssaken at kommunen følte de fikk ny informasjon, selv om de egentlige har hatt alt hele tiden. Så da tenker jeg det er like greit å starte en søknadsrunde direkte, sier Lunden til Handikapnytt.

– Selv om jeg hadde vunnet rettssaken, er det slik at det bare hadde gitt meg rett på en ny vurdering og ikke et nytt vedtak. Så da vil jeg heller starte den prosessen med det samme. Jeg gleder meg til å få kommet i gang, sier Lunden.

Mens Hannah Lunden ventet på dommen, ble det arrangert støttedemonstrasjoner over hele landet. Les mer her: 10 600 UNDERSKRIFTER FOR FRIHET – HØIE SVARTE MED Å VARSLE NY BPA-LOV

03.04.2020 kl. 15:35

Kommunen ba mor ta skylden om datteren skulle dø

Dersom Marianne Oma ville fortsette å besøke sin utviklingshemmede datter, krevde Molde kommune at hun skulle underskrive på at hun aksepterte ansvaret dersom datteren skulle bli smittet av korona og dø.

Både moren og Norsk Forbund for Utviklingshemmede reagerte kraftig, og nå har kommunen snudd og beklager.

Datteren er utviklingshemmet og mottar kommunale tjenester. 13. mars innførte kommunen besøksforbud i omsorgsboliger og kommunale bofellesskap.

Men datteren bor i et privat sameie og ikke i en kommunal bolig. Marianne Oma påpekte derfor overfor kommunen at de ikke kunne ilegge besøksforbud i datterens hjem. Det innrømmet kommunen var riktig. Men noe senere fikk hun likevel en e-post:

– Der ba Molde kommune om en signatur, fordi at vi på tross av deres oppfordringer, fortsetter å besøke vårt familiemedlem. På de siste linjene skal altså vi pårørende og vergene signere og bli spikret på veggen for at hvis hun skulle dø på grunn av koronavirus, så er det vår feil og ikke noen av de 30 som er innom der og jobber i løpet av ei uke, sier Oma til Romsdals Budstikke.

Hun reagerte kraftig på e-posten. Det samme gjorde Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Forbundsleder Jens Petter Gitlesen sier han aldri har hørt om noe liknende.

– Jeg tror ikke dette har vært en bevisst politikk fra kommunens side. Det er vel en følelse av panikk, de har ikke fått god nok informasjon, og så havner de i ubalanse. Sånn kan det bli når du har for dårlig informasjon, sier Gitlesen til avisen.

Selv om eksempelet fra Molde er spesielt, har Norsk Forbund for Utviklingshemmede registrert mange eksempler på at personer med utviklingshemning er ilagt besøksforbud og isolasjon, uten at de har fått informasjon som de kan forstå. Les mer her: NFU: – ISOLASJONEN SKADER MER ENN KORONA

Nå har moren fått en beklagelse fra Molde kommune, som også har sendt ut ny informasjon om korona-tiltak der det nå står presisert: «Besøksforbud i bofellesskap opphører da dette er å regne som brukerens eget hjem.»

Jens Petter Gitlesen roser kommunen for å ha vist handlekraft, snudd og beklaget da de skjønte at de var på ville veier.

03.04.2020 kl. 10:25

KABB gleder seg over kirke-digitalisering

Når det ikke er mulig å møtes til gudstjenester og andre møter, har mange kirker og forsamlinger tatt i bruk flere digitale hjelpemidler. Det er noe organsiasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB) har jobbet for lenge.

Nå gleder generalsekretær Øyvind Woie seg over at utviklingen har skutt fart, som en bivirkning av korona-krisen.

For KABBs målgruppe er det blitt mulig å ta mer del i fellesskapets formidling, samtidig som skillet mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede blir mindre.

– Utfordringen har vært at digitale fellesskap ikke har blitt sett på som en type fellesskap med høy verdi. Tanken har alltid vært at det er best å sitte i samme rom. Men det har alltid vært en gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke har hatt muligheten til det, sier generalsekretær i KABB, Øyvind Woie, til Kristelig Pressekontor, gjengitt i avisen Dagen.

03.04.2020 kl. 09:32

Må kutte i tjenester for funksjonshemmede

Et overforbruk som på årsbasis er beregnet til å ende på 25,5 millioner kroner gjør at Alstadhaug kommune i Nordland må kutte.

Tjeneste for for funksjonshemmede er blant de delene av virksomheten hvor det brukes for mye penger, og nå varsler rådmannen kutt.

Blant annet har man valgt å si opp avtalen med Elines aktivitetsgård, et svært populært tilbud, men som koster 1,3 millioner kroner, skriver Helgelands Blad.

– Vi er i gang med nye vedtak til brukerne, og sender snart ut forhåndsvarsel på det. Vi har startet på store endringer og gjør om på tilbudene fortløpende, Det vil bli endringer for ansatte og brukere, samtidig som vi skal passe på at vi gir forsvarlige og gode tjenester innenfor de rammene vi har, forklarer kommunalsjef Kirsten Toft, ifølge avisen.

 

02.04.2020 kl. 12:59

Foreslår langvakter i assistanseordningen

Folk med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Aurskog-Høland kommune i Viken bør få mulighet til å la assistentene gå i langvakter på 12,5 timer.

Det foreslår Fremskrittspartiets kommunestyremedlem Rune Jørgensen i en interpellasjon i kommunestyret, ifølge lokalavisen Indre Akershus Blad.

Jørgensen mener en slik løsning vil gjøre BPA-ordningen enda bedre, både for dem som har assistanse og for dem som jobbber som assistanser. Det blir større frihet til å dra på turer utenfor kommunen og delta på ulike aktiviteter.

– Langvakter kan bidra til at bruker slipper å ha vaktskifte for eksempel midt i en fotballkamp. Det er blitt satt mer fokus på diskriminering av handikappede, og denne ordningen vil bidra til at brukerne i større grad kan leve som andre funksjonsfriske, understreker Jørgensen i interpellasjonen.

02.04.2020 kl. 12:51

Utviklingshemmede får brukerråd

Innbyggere i Harstad kommune med utviklingshemning får sitt eget kommunale brukerråd. Hensikten med rådet er at utviklingshemmede skal kunne ta opp saker som berører dem, slik at de lettere skal bli hørt.

Det er UiT Norges arktiske universitet i Harstad som har tatt initiativet til å etablere rådet, melder Harstad Tidende.

Rådsmedlemmene skal rekrutteres fra den lokale og populære fritidsklubben for utviklingshemmede, Torsdagsklubben.

I tillegg skal et medlem fra rådet for funksjonshemmede være med og bistå i oppstarten.

31.03.2020 kl. 11:16

Rune Stureson er død

Jurist Rune Stureson er død, 68 år gammel. Det skriver Nordre Follo Høyre på sine nettsider.

Rune Stureson – som var rullestolbruker etter en ulykke i ungdommen – var blant annet nestleder i det nå nedlagte Statens råd for funksjonshemmede fra 1999 til 2007. 

I perioden fra 1996 til 1999 var han varaordfører og gruppeleder for Høyre i Oppegård kommune.

– Rune var en stødig fyr på alle måter, et nydelig menneske og en stor ressurs for politikken i Oppegård, sier Sylvi Graham, ordfører i den samme perioden, til Handikapnytt.

Hun forteller at Rune Stureson spilte en viktig rolle i å lære andre i politikken om hvordan man legger til rette for at funksjonshemmede kan leve et enklere og likestilt liv.

Graham husker et eksempel fra da Stureson så tegningene til den nye arbeidskirken på Sofiemyr første gang, og han oppdaget at det var planlagt trapp til hovedinngangen og rampe på baksiden.

– Om jeg skal gifte meg i den kirken, skal jeg ikke gå bakveien, sa Rune. Og slik ble det. Den dag i dag er det både rampe og trapp ved hovedinngangen, forteller Sylvi Graham.

Juristen Rune Stureson hadde det meste av sin yrkeskarriere i Rikstrygdeverket, men han virket også som seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet i en periode.

Mange i ulike organisasjoner av funksjonshemmede vil huske ham som rådgiver og foredragsholder om rettigheter og juridiske spørsmål.

Han var også en av Norges beste i bordtennis for rullestolbrukere og representerte Norge i mange internasjonale stevner og mesterskap.

Rune Stureson døde 18. mars.

31.03.2020 kl. 09:59
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.