Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Simen Bondevik.
NÅ MÅ DET SKJE: Simen Bondevik er leder i Unge Sentrum. Han synes regjeringen har vært altfor treg med å inkorporere CRPD. (Foto: Privat)

Menneskerettsloven er rett adresse for CRPD

MENINGER: Det er i menneskerettsloven CRPD hører hjemme, skriver Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, i dette innlegget.

Simen Bondevik
Publisert 25.03.2022 07:00

Arbeidet med å inkorporere CRPD – FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – har tatt alt for lang tid.

Når det forhåpentligvis snart skal skje, er det avgjørende at det gjøres ordentlig. Alle tolkningserklæringene må bort og CRPD må inkorporeres i menneskerettighetsloven!

Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir systematisk diskriminert i Norge hver eneste dag. Kritikken rettet mot Norge har vært sterk fra FN fordi vi bryter mennesker med nedsatt funksjonsevnes grunnleggende menneskerettigheter.

Blant annet har Norge fått kritikk gjentatte ganger for å ikke ha inkorporert CRPD i norsk lov. Når CRPD ikke er inkorporert går norsk lov alltid foran når det er forskjeller mellom lovgivning og CRPD. Det fører til diskriminering.

Kvinner, barn og etniske minoriteter har et godt menneskerettslig vern gjennom kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og konvensjonen mot rasediskriminering som alle er inkorporert i norsk menneskerettslov.

Det er veldig bra. Dette vernet må også Norges største minoritet få. En anerkjennelse som likestilte borgere og oppfylling av grunnleggende rettigheter er helt nødvendig at skjer nå for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Mange jublet da Arbeiderpartiet og Senterpartiet slo fast i regjeringsplattformen at de ville inkorporere CRPD i norsk lov. Det er bra at regjeringen har gått inn for dette, men de har dessverre vært utrolig treige.

Hvorvidt mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres rettigheter på lik linje med resten av befolkningen burde ikke være et spørsmål som trengtes å utredes så lenge. Politikerne må bestemme seg for det.

I tillegg kunne kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fortelle Handikapnytt at Regjeringen ikke har bestemt seg for hvilken lov CRPD skal inkorporeres i. Den beslutningen burde være relativt enkel å ta. CRPD hører hjemme i menneskerettsloven!

Den beslutningen burde være relativt enkel å ta. CRPD hører hjemme i menneskerettsloven!

Kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og en rekke andre FN-konvensjoner er allerede tatt i menneskerettsloven. Det er her CRPD også burde inkorporeres, fordi det er nettopp det konvensjonen handler om – rettigheter.

I tillegg er Norges Handikapforbund, Uloba, Safo, FFO, Amnesty Norge og en rekke andre aktører samstemte om at CRPD hører hjemme i menneskerettighetsloven.

Det er det som må til for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få grunnleggende menneskerettigheter oppfylt.

I dag har Norge to tolkningserklæringer som er gjeldende i forbindelse med CRPD. De handler om vergemål og tvang hvor Norge tolker artikkel 12, 14 og 25 i CRPD annerledes enn FN. Disse tolkningserklæringene svekker mennesker med nedsatt funksjonsevnes rettigheter.

Det er viktig at alle tolkningserklæringene tas bort når Norge forhåpentligvis inkorporerer CRPD i menneskerettsloven. Rettighetene må stå slik de er formulert fra FN.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet og mest diskriminerte gruppe. Det er på tide med oppfyllelse av grunnleggende rettigheter. CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven og alle tolkningserklæringene må bort.

Simen Bondevik
Leder i Unge Sentrum

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.