Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bergstø på talerstolen
ADVARTE MOT FORSKJELLER: SVs nestleder Kirsti Bergstø benyttet talerstolen på Handikapforbundets landsmøte til å angripe en politikk hun mener undergraver funksjonshemmedes levekår og likestilling. (Foto: Ivar Kvistum)

– Det er slående hvor mange festtaler dere utsettes for

SVs nestleder Kirsti Bergstø åpnet Handikapforbundets landsmøte med å ta et kraftig oppgjør med en politikk hun mener tvinger flere funksjonshemmede ut i fattigdom.

Ivar Kvistum
Publisert 14.06.2019 18:59

Egentlig skulle det være kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) som skulle stått på talerstolen og representert regjeringen.

Ved tidligere landsmøter i Norges Handikapforbund har både statsråder og statsministre vært til stede ved åpningen.

Men ikke denne gangen. For ifølge forbundsleder Arne Lein hadde statsråden med ansvaret for funksjonshemmedes likestilling i sin portefølje meldt avbud uten noen nærmere begrunnelse.

Større forskjeller og flere fattige

Dermed var det opposisjonen som fikk mulighet til å snakke direkte til landsmøtedelegatene som denne helgen er samlet i Asker utenfor Oslo.

Og SVs nestleder Kirsti Bergstø benyttet sjansen til å ta et oppgjør med en politikk fra regjeringen som skaper større forskjeller og flere fattige, samtidig som den samme regjeringen snakker varmt om funksjonshemmedes rettigheter.

– Det er slående hvor mange festtaler dere utsettes for. Samtidig blir innholdet i festtalene stemt ned like etter at talene er holdt, sa Bergstø.

Som eksempel trakk hun blant annet fram manglende forpliktende satsing på universell utforming, særlig når det gjelder skoler. Uten konkrete tidsfrister vil det gå altfor sakte, mente hun.

Press på fellesskapsløsningene

Hun mente at regjeringens økonomiske politikk særlig rammer dem som er avhengige av velferdsordningene som er under press, blant annet bostøtte, arbeidsavklaringspenger, ytelsene til sårbare barnefamilier.

– Den økonomiske politikken er velferdsrivende. Vi opplever et stadig større press på fellesskapsløsningene, sa Bergstø.

Skyver funksjonshemmede foran seg

Hun beskyldte også regjeringen for å skyve funksjonshemmede foran seg når den bruker denne gruppen som begrunnelse for å åpne for mer midlertidighet i arbeidslivet og liberalisere arbeidsmiljøloven.

– Jeg finner meg ikke i en slik type argumentasjon. Det er ikke slik at man ikke trenger fast jobb og trygghet fordi man bruker rullestol. Dette er en splittende retorikk som bidrar til å sette grupper opp mot hverandre, sa Bergstø.

Hun pekte på at målet om å få flere funksjonshemmede ut i arbeid ikke lenger er med i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

– Jommen sa jeg inkluderende arbeidsliv! For det er ikke nok med uforpliktende dugnader. Vi trenger forpliktende avtaler og smidige ordninger, sa Bergstø.

Bergstø rekker ut armen for å omfavne Lein.

TAKKET ARNE: Kirsti Bergstø rettet en stor takk til Handikapforbundets avtroppende forbundsleder, Arne Lein. Hun mener han har vært svært viktig for å løfte funksjonshemmedes saker inn i de politiske miljøene. (Foto: Ivar Kvistum)

Fulle menneskerettigheter

SVs nestleder understreket hvor viktig det er at FN-resolusjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, blir en fullverdig del av norsk menneskerettslovgivning.

Et standpunkt bare SV, MDG og Rødt går inn for på Stortinget, til tross for skarp kritikk fra FN om dette.

– Vi slår oss ikke til ro før menneskerettighetene er for alle. Og derfor må CRPD inkorporeres i norsk lov, sa Kirsti Bergstø.

Takket Arne

Kirsti Bergstø benyttet anledningen til å takke NHFs avtroppende forbundsleder Arne Lein, som hun mener har gjort en stor innsats i å løfte funksjonshemmedes saker inn mot Stortinget og det politiske miljøet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.