Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Håvard Ravn Ottesen utenfor en skolebygning.
SÆRAVGIFT I SKOLEGÅRDEN: Håvard Ravn Ottesen er primus motor i aksjonen som skal få fjernet foreldrebetalingen som bare foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må betale for skolefritidsordningen. (Foto: Ivar Kvistum)

Foreldreaksjon mot «særavgift» i skolefritidsordningen

Foreldre til funksjonshemmede barn får en ekstraregning fra skolefritidsordningen på rundt 30 000 kroner året som andre foreldre slipper. Nå aksjonerer de over hele landet for å få «særavgiften» bort.

Ivar Kvistum
Publisert 07.09.2018 06:00

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud for skolebarn før og etter skolens vanlige undervisning.

Med SFO får ungene tilsyn og aktiviteter mens foreldrene er på jobb.

SFO er i utgangspunktet for alle barn fra 1. til 4. klasse.

Men for barn som har såkalt særskilte behov, strekker SFO-ordningen seg helt ut barneskolen.

Siste skoleår var det 1715 barn som benyttet dette tilbudet fra 5. til 7. klasse.

I motsetning til sine jevnaldrende kan de fleste av disse barna ikke være alene uten tilsyn, så to tredeler av dem har fulltidsplass i SFO.

Frivillig tvang

SFO-tilbudet skal gi foreldrene deres en mulighet til å være i arbeid.

– Men det koster penger. Og selv om SFO er frivillig, er det en «frivillig tvang» for veldig mange foreldre. Vi mener at foreldrebetalingen er en særavgift for foreldre med funksjonshemmede barn.

Det sier Håvard Ravn Ottesen fra Trondheim. Han er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) og primus motor bak aksjonen som har som mål å fjerne foreldrebetalingen for SFO fra 5. til 7. skoletrinn.

I gjennomsnitt koster en fulltids SFO-plass 30 000 kroner i året. Det innebærer 2800 kroner i måneden om SFO er åpent 11 måneder i året.

Egenbetalingen i SFO har dessuten økt langt mer enn både barnehagepriser og konsumprisindeksen de siste årene.

Det blir med andre ord bare dyrere og dyrere.

Men Håvard Ravn Ottesen minner om at forskjellen fra andre foreldre i virkeligheten er langt større enn selve egenbetalingen for de tre ekstra årene, siden barn uten nedsatt funksjonsevne gjerne trapper ned SFO-bruken etter hvert som de blir større.

I mange kommuner kan «særavgiften» derfor beløpe seg til godt over 100 000 kroner for de tre årene.

Landsomfattende aksjon

Det er kommunene som fastsetter betalingssatsene for SFO. Og det er mot kommunepolitikere landet rundt at aksjonistene setter inn støtet mot foreldrebetalingen.

– Mange av de folkevalgte som vi snakker med, innser at dagens praksis åpenbart er urimelig. Dette er familier som gjør en betydelig omsorgsinnsats hver eneste dag, sier Ottesen.

Mange av de folkevalgte som vi snakker med, innser at dagens praksis åpenbart er urimelig. Dette er familier som gjør en betydelig omsorgsinnsats hver eneste dag.

I aksjonen deltar foreldre som er tilknyttet Handikappede Barns Foreldreforening så vel som Norsk Forbund for Utviklingshemmede. De driver systematisk lobbyarbeid på lokalt plan og har allerede fått gjennomslag i flere store kommuner.

Ålesund er foreløpig sist ut, der et flertall i kommunestyret sikret at foreldrebetalingen for SFO kuttes fra og med høsten for barn på 5. til 7. trinn.

Aksjonen kunne også notere seg gjennomslag i Bergen, og ifølge Håvard Ravn Ottesen er det prosesser i gang både i Stavanger og Kristiansand.

Aksjonen jobber også overfor storkommuner som Drammen, Bærum og Fredrikstad. Høsten blir viktig, for å sikre at vedtakene kommer på plass i budsjettene for 2019.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Må løfte kvaliteten

Saken er også løftet opp på nasjonalt politisk nivå. I Stortinget fikk Arbeiderpartiet flertallet med på å kartlegge de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder SFO-tilbudet etter 4. klasse.

– Når Arbeiderpartiet sentralt er så tydelig, vil det ha betydning også for de Ap-styrte kommunene, sier Ottesen.

Han har også et argument som hilser til regjeringspartiene:

– Regjeringen har lansert en inkluderingsdugnad for å få flere til å delta i arbeidslivet. Da er det viktig at de også ser på hvordan foreldre til funksjonshemmede barn kan ha mulighet til å jobbe.

Håvard Ravn Ottesen mener likevel at kampen ikke er over den dagen foreldrebetalingen er borte.

For det handler om mer: Neste trinn er å sette søkelyset på kvaliteten i det tilbudet som barn med nedsatt funksjonsevne får i SFO-tiden. Ikke bare fra 5. til 7. klasse, men også videre i ungdomsskolealder.

– Hovedpoenget er at vi må få på plass tilsynsordninger som er tilpasset det enkelte barn. I dag blir de fratatt ungdomstiden og muligheten til å utforske livet og bli selvstendige. Vi må få disse barna ut av grupperommene og sørge for at de blir synlige i samfunnet, sier Ottesen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.