Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av 17. maitog på Karl Johans gate i Oslo, med slottet i bakgrunnen.
MANGELFULLT DEMOKRATI: 17. mai feirer hele nasjonen det norske demokratiet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon benytter anledningen til å minne om at det fortsatt er mangelfullt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Funksjonshemmede blir stengt ute fra demokratiet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vil minne Norge om at demokratiet som vi feirer 17. mai, fortsatt ikke er for alle.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.05.2018 13:50

Når millioner av nordmenn torsdag ikler seg bunad og annen finstas for å feire nasjonal- og grunnlovsdagen, håper Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at de har med seg en tanke som vanligvis ikke er spesielt fremtredende i 17. mai-talene:

Det norske demokratiet er fortsatt ikke for alle.

Funksjonshemmede er en gruppe som systematisk stenges ute – fra verv, fra stemmelokaler, fra rådhus og saksdokumenter.

Fire store mangler

I kampanjen «Et funksjonshemmet demokrati?» retter FFO søkelyset mot fire store mangler som gjør at funskjonshemmede utestenges fra fullverdig demokratisk deltakelse:

  • En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet.
  • Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere.
  • Utilstrekkelige transportordninger, tilbud og støtteordningenr gjør det vanskelig å delta i det politiske liv, og å stemme ved valg.
  • En møtekultur med få pauser og lange møter gjør det vanskelig å følge med.

En grei påminnelse

– 17. mai er en anledning til å sette denne saken på dagsorden, siden dette er en dag hvor man feirer demokratiet, sier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad til Handikapnytt.

Portrettfoto av Lilly Ann Elvestad.

KAMPANJE FOR DELTAKELSE: Utilgjengelige sakspapirer og rådhus er to av problemene som begrenser funksjonshemmedes demokratiske rettigheter, mener Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hun tror ikke dette er en sak som oppleves «upassende» på nasjonaldagen, der det er lang tradisjon for å la politiske stridstemaer ligge.

– Nei, dette handler ikke om å kjøre fram en konflikt, men om å oppfordre folk til å tenke på noe de vanligvis ikke tenker så mye på. Jeg mener det er en grei påminnelse på nasjonaldagen at også funksjonshemmede skal kunne delta i demokratiet, sier Elvestad.

Jeg mener det er en grei påminnelse på nasjonaldagen at også funksjonshemmede skal kunne delta i demokratiet.

Tilbakemeldingene på kampanjen så langt tyder også på at det er slik det blir oppfattet, mener hun.

– Inntrykket er at folk sier: dette har vi ikke tenkt på. Jeg tror denne saken skaper positiv gjenklang hos folk flest, sier FFO-generalsekretæren.

Partiene utestenger

I forbindelse med kampanjen har FFO laget en egen flyer om temaet.

Der viser de blant annet til at bare sju prosent av inngangspartier til offentlige bygg er tilgjengelige for bevegelseshemmede. 

Og statlige tilsyn viser at selv ikke de politiske partienes nettsider oppfyller krav til universell utforming.

De viser også til at papirbaserte valg gjør at blinde og svaksynte ikke får mulighet til å stemme hemmelig. 40 prosent av dem oppgir at de har opplevd å bli fratatt denne muligheten, ifølge tall fra Norges Blindeforbund.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.