Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Anniken Hauglie holder fram avtalen og er omkranset av forhandlingsdelegasjonen.
HER STÅR DET INGENTING OM FUNKSJONSHEMMEDE: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte den nye IA-avtalen på en pressekonferanse tirsdag. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix)

Funksjonshemmede er ikke nevnt i den nye IA-avtalen

Delmålet om å få flere funksjonshemmede i arbeid er fjernet i den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv, som ble lagt fram tirsdag.

Handikapnytt
Publisert 18.12.2018 23:04

(NTB og Handikapnytt:) Den nye IA-avtalen skal kutte sykefraværet med 10 prosent.

Mer vekt på forebygging og bransjevise tiltak er oppskriften.

Og sykelønnen fredes videre.

Men denne gangen er ikke funksjonshemmede nevnt i avtaleteksten.

– Målene er ambisiøse, fastslo arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), da hun sammen med partene i arbeidslivet signerte en ny avtale om inkluderende arbeidsliv tirsdag.

Avtalen har som hovedmål å få ned sykefraværet med 10 prosent fra årsgjennomsnittet for 2018, samt redusere frafall fra arbeidslivet.

Den nye avtalen løper fram til utgangen av 2022.

Trodde ikke egne ører

Den forrige IA-avtalen inneholdt også et tredje delmål: å få flere personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. I den nye avtalen er dette målet borte.

Dette reagerte generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sterkt på. Tirsdag deltok hun i en debatt på NRK Dagsnytt 18 og sa blant annet:

– Jeg trodde knapt mine egne ører da jeg hørte at funksjonshemmede var ute av avtalen. Dette er et stort tilbakeskritt i arbeidet med å sikre likestilling for funksjonshemmede.

Elvestad kritiserte også at endringen kom uten at funksjonshemmedes organisasjoner verken var tatt med på råd eller orientert på forhånd. I stedet hørte hun om det på radio.

Har ikke gitt resultater

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forsvarte endringen i avtalen med at både eldre og funksjonshemmede har vært en del av avtalen i 17 år, uten at det har gitt resultater.

Derfor har regjeringen lansert inkluderingsdugnaden i stedet.

–  IA-avtalen handler om å gjøre den enkelte arbeidsplass til en mer inkluderende arena. I tillegg har vi den nye inkluderingsdugnaden som skal bidra til å inkludere flere som står på utsiden, sa Hauglie på Dagsnytt 18.

Åpnes for alle

Totalt har IA-avtalen klart å redusere sykefraværet med 12,9 prosent siden oppstarten i 2001, men den har ikke nådd målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent.

Sykelønnen fredes også i fire nye år, slik arbeidstakerorganisasjonene krevde.

Den største endringen er at avtalen ikke lenger vil ha noen såkalte IA-bedrifter – bedrifter som har signert avtaler som forplikter dem å følge opp sykefravær på en rekke måter.

I stedet åpnes gulrøttene i avtalen – ulike støtteordninger og verktøy – for alle landets bedrifter.

– I dag er det bare 30 prosent av bedriftene i privat sektor som har underskrevet avtalen, og det har vært et viktig mål for regjeringen å få inkludert hele arbeidslivet, uttalte Hauglie.

Tiltakene er nå flere og bedre, noe som gjør det attraktivt for bedriftene jobbe med å få ned fravær og frafall. For å få tilgang til midlene, må bedriftene også forplikte seg på ulike måter.

– Mer rettferdig

I den nye avtalen gjøres tiltakene mer bransjespesifikke for å bedre fange opp forskjellene mellom ulike sektorer og yrker.

Fram til i dag har privat sektor hatt en mye større nedgang i sykefraværet enn i offentlig sektor.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, sier det har vært viktig for kommunesektoren at en ny avtale i større grad anerkjenner ulikhetene i arbeidslivet.

– For KS har det vært viktig å få dette perspektivet på plass. Særlig når kvinnedominerte yrker med mye deltid skal sammenlignes med mannsdominerte bransjer. Det gjør at vi føler vi at vi kan sammenlignes på en mer rettferdig sett opp mot andre bransjer, sier Gangsø.

Mer forebygging

I den nye avtalen er det også en langt større satsing på forebygging. Blant annet settes det av 70 millioner kroner i 2019 og deretter 50 millioner kroner årlig til en ny arbeidsmiljøsatsing.

– Forskning har vist at det er mye av det bedriftene har gjort, som for eksempel gratis fruktkurv på jobb, trening i arbeidstiden og lignende, har hatt lite å si for å redusere fraværet. Det betyr ikke at de skal slutte med fruktkurv, men det må andre tiltak til, utdyper Hauglie overfor NTB.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen fremhever fredningen av sykelønnen i fire nye år som et av de viktigste punktene for LO. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke sier seg fornøyd med at det i avtaleperioden kan åpnes for en endring av sykelønnsordningen og at det ikke legges lokk på problemstillingen.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.