Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tove Linnea Brandvik i elektrisk rullestol i NHFs lokaler.
SELGER FUNKISKOMPETANSE: Gjennom det kommersielle selskapet Inclue AS skal Norges Handikapforbund lære arbeidsgivere om mangfold og sørge for at flere funksjonshemmede kommer i jobb, forklarer forbundsleder Tove Linnea Brandvik. (Foto: Ivar Kvistum)

Handikapforbundet satser i rekrutteringsbransjen

Handikapforbundet har opprettet et selskap for å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet – og samtidig tjene penger på det.

Ivar Kvistum
Publisert 05.04.2022 10:38

Nylig opprettet NHF rekrutterings- og kompetanseselskapet Inclue AS.

Virksomheten kommer ikke til å være veldig ulik andre rekrutteringsbyråer, bortsett fra på ett punkt, ifølge NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik:

– Dette er det eneste byrået som har spisskompetanse om mekanismene i både samfunnet og hos individene som gjør at det til enhver tid er 105.000 funksjonshemmede som ønsker å komme ut i jobb. Basert på erfaring, testing og forskning vet NHF, som eier og idéutvikler, hvilke grep som kan og må gjøres for å øke sjansene til å finne rett kandidat til jobben blant kandidater som ellers vegrer seg for å søke fordi de ikke orker nok et avslag.

Samtidig, påpeker Brandvik, er det mange arbeidsgivere der ute som ønsker å rekruttere funksjonshemmede. Men de lykkes ikke.

– De vil, men får det ikke til, konstaterer Brandvik.

Funkiskompetanse til salgs

Basert på NHFs store og gode nettverk er Inclue i gang med å bygge opp en kandidatbase som i stor grad består av funksjonshemmede med ulik bakgrunn og kompetanse. Alle som ønsker, er velkommen til å melde sin interesse,  også kandidater som representerer andre grupper som opplever utpreget diskriminering I arbeidslivet.

– Inclue finner rett person der andre ikke søker, konkluderer Brandvik.

Selskapet skal også levere det Brandvik kaller «funkiskompetanse» til ledergrupper og HR-avdelinger, slik at de som har ansvaret for å jobbe med mangfold, HR-strategier, bærekraft, personal og rekruttering får den innsikten og forståelsen som er nødvendig for å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet.

– Rett og slett til å gå fra ord til handling, oppsummerer Tove Linnea Brandvik.

Selskapet skal også tilby veiledning til Navs tjenester for arbeidslivet og kunne bidra i arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Søker daglig leder

Ståle Bratlie er styreleder i det nye selskapet. Han er til daglig visegeneralsekretær i Uloba Independent Living Norge.

NHFs leder for HR og organisasjonsutvikling Anett Kleven står oppført som daglig leder, men det er midlertidig. For i disse dager søker Inclue AS etter både daglig leder og en rekrutteringsrådgiver.

– Planen er å velge ut kandidater og starte intervjurunder i tiden etter påske. Avhengig av kompetanseprofilen til de ansatte vil det i oppbyggingsfasen være aktuelt å leie inn funkiskompetanse fra NHF til opplæring av de ansatte i Inclue og/eller til å levere funkiskompetanse direkte til kunder. Dette er kompetanse som NHF har og videreutvikler på flere ulike områder, blant annet arbeid, påpeker Brandvik.

Andre virkemidler må til

– Er formålet til Inclue primært å skaffe inntekter til organisasjonen, eller primært å fremme NHFs ideer og mål for samfunnet?

– Inclue er et kommersielt selskap, en type sosial entreprenør som selger tjenester, som har som formål å utfordre etablerte rekrutteringspraksiser og gjennom det bidra til å åpne arbeidslivet slik at funksjonshemmede og andre minoriteter har en naturlig plass i arbeidslivet, svarer Brandvik.

Hun svarer skriftlig på Handikapnytts spørsmål.

– Hva er det Inclue kan gjøre som Nav og den øvrige rekrutterings- og bemanningsbransjen ikke kan?

– Som nevnt er tallet på funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet stort. Og det har vært stabilt, med en svakt økende tendens, over svært mange år. IA-avtalen, arbeidsmarkedstiltak, tilskuddsordninger, arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid har i det store og det hele liten eller ingen effekt. I den grad det lykkes, så vet vi at det ikke har skapt varige endringer i arbeidslivet. Det er på høy tid å ta i bruk andre virkemidler som bidrar til nye praksiser og rekruttering til ordinært arbeid og faste stillinger, svarer Brandvik.

Det er på høy tid å ta i bruk andre virkemidler som bidrar til nye praksiser og rekruttering til ordinært arbeid og faste stillinger.

Portrett av Tove Linnea Brandvik.

NYE GREP: Det er nødvendig å ta i bruk nye virkemidler for løse problemet med at funksjonshemmede ikke får jobb, mener Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF. (Foto: Ivar Kvistum)

– Hvordan kan dere forsvare at det skal være et eget rekrutteringsselskap for funksjonshemmede? Er ikke det segregering?

– Inclues arbeid handler om å rekruttere til ulike bransjer og stillinger i konkurranse med andre arbeidssøkere. Dette handler ikke om arbeidsmarkedstiltak og særordninger, Inclue skal rekruttere til ordinære stillinger. Historien har vist at det i alle rettighetskamper har vært behov for å gjøre ting på nye og andre måter som særlig fremmer den gruppen mennesker som er diskriminert. Detter kommer også tydelig fram gjennom markedsundersøkelsen som blant annet viser at andre byråer gjør det samme, bare for andre diskriminerte grupper, for eksempel Vi er oss, Helt med og Inkludi.

Mål: tjene penger fra første år

– Hvor mye regner NHF med å tjene på Inclue – og når?

– I forkant av etableringen av selskapet ble det gjort markedsundersøkelser som undersøkte arbeidsgivernes interesse for Inclues tjenester og for betalingsviljen. Basert på dette og på markedspris for tilsvarende tjenester er det utviklet en forretningsplan med blant annet en prismodell og et budsjett som gir en prognose på et driftsresultat på 1,4 millioner kroner det første året, 2,7 millioner år to og 4 millioner år tre. Det er viktig å understreke at samtidig som Inclues styre har vedtatt budsjettet, så legger til grunn at det må revideres kort tid etter at selskapet er i drift. Fremtidig overskudd skal i sin helhet tilfalle NHF, svarer Brandvik.

Hun forklarer at markedsundersøkelsene, forretningsplanen og budsjettet er utviklet i nært samarbeid med advokater, økonomer, rekrutterere og forretningsutviklere i konsulentselskapet EY. Selskapet har inngått en avtale om å stille med 500 timer gratis for å bistå med oppstarten av Inclue.

Etterspurte tjenester

Det er ikke første gang NHF satser på næringsvirksomhet med utgangspunkt i organisasjonens interessepolitikk. Selskapet Universell Utforming AS ble opprettet sammen med Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Blindeforbund i 2009. Nå er det solgt, uten at det genererte inntekter til NHF.

– Hvorfor mener dere at det vil gå bedre med Inclue?

– Det er selvsagt ingen garantier når man starter et nytt selskap, men har særlig de siste tre årene – med påfallende tiltagning det siste året – vært en markant økning i slike henvendelser fra arbeidsgivere som søker råd om hvordan de skal få tak i arbeidstakere med egenerfaring som funksjonshemmet, hva de kan og ikke kan gjøre og ikke minst hva de bør gjøre, svarer Brandvik.

Hun sier at Inclues tjenester er etterspurt i ulike sektorer som finansbransjen, it-bransjen, medie-bransjen og konsulentbransjen.

– Selv før selskapet er i drift har vi interessenter som venter på oss og vil bruke Inclue så snart vi er klare. Det er åpenbart at Inclue treffer tidsånden svært godt, og responsen vi har fått fra både arbeidssøkere og arbeidsgivere er utelukkende svært positiv.

Når vi skaper noe nytt og gjør ting vi ikke har gjort før, så må vi samtidig være innstilt på å ta en viss risiko.

– Hva er planen dersom det ikke går etter planen?

– Når vi skaper noe nytt og gjør ting vi ikke har gjort før, så må vi samtidig være innstilt på å ta en viss risiko. Vi har jobbet grundig med forretningsmodell, prognoser og budsjett i tillegg til at vi har kunder som venter på oss og at konseptet skaper interesse og begeistring. Inclue har et meget godt styre med svært viktig og relevant kompetanse og stor tro på Inclue, svarer NHFs forbundsleder.

***

Vi gjør oppmerksom på at Handikapnytt er eid av Norges Handikapforbund, men er redaksjonelt uavhengig. Handikapnytt har sitt eget styre som redaktøren rapporterer til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.