Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre sammen på kunstgress utenfor den nye idrettshallen.
PRØVEHALL: I hallen som reiser seg bak Per-Einar Johannessen (fra venstre), Vegard Olsen og Svein Bergem skal det være mulig å prøve seg i 15–20 forskjellige idretter. (Foto: Georg Mathisen)

Her kommer Norges første paraidrettssenter

Lettere å prøve seg, og 750 nye, aktive paraidrettsutøvere de første to årene. Det er målene prosjektleder Per-Einar Johannessen håper å nå.

Georg Mathisen
Publisert 30.09.2021 09:03

Millionene går fort, både til tilrettelegging og ekstra lagerplass. Når Paraidrettssenteret i Trøndelag flytter inn i egne lokaler rett over nyttår, blir det i en helt ny idrettshall.

Ranheim Idrettslag bygger for 140 millioner kroner.

– Trondheim kommune bidrar med fem millioner kroner bare til ekstra tilrettelegging. Så trengs det større lager enn vanlig i en idrettshall – en ekstra modul med lager og universell utforming ut over kravene som ligger der i dag. Den koster fem millioner alene, forteller Johannessen.

Hundrevis av aktive

Han er prosjektleder for paraidrettssenteret som blir Norges første. Sammen med Svein Bergem og Vegard Olsen bygger han opp et senter som får kontor i den nye flerbrukshallen i Trondheim, men han understreker at paraidrettssenteret skal dekke alle de 38 kommunene i Trøndelag.

Han og kollegene kommer til å tilby utprøving og kurs også i andre deler av fylket. Det hårete målet er 750 besøkende hvert år, og at halvparten av dem blir regelmessig aktive i etterkant.

Ranheim Aktivitetshall
  • Backe Trondheim bygger Ranheim Aktivitetshall for Ranheim IL.
  • Samlet prosjektkostnad er cirka 140 millioner kroner inkludert moms.
  • Hallen får 1,6 håndballflater, tre aktivitetssaler, kontorfasiliteter, styrketreningsrom og kiosk.
  • I underetasjen blir det garderober, driftsgarasjer, lager og parkeringsanlegg for 75 biler.

– Vi skal sørge for økt rekruttering. Flere personer med funksjonsnedsettelse skal ut i fysisk aktivitet, sier han.

– Her får de prøvd seg sammen med personer som har høy kompetanse. Vi skal senke terskelen for å prøve ut idretter og følge deltagerne videre ut i idrettslagene, sier han.

Ut i skolene

Svein Bergem engasjerer seg for å nå ut til lærerne. De aller fleste som er aktive i idretten, begynner mens de går på skolen.

– Skoleverket er en viktig aktør, særlig blant barn og unge. Det er viktig at lærerne har kjennskap til denne typen hjelpemidler. Vi ønsker å bidra til å heve denne kompetansen. Når elevene kommer hit og prøver idretter, er det en forutsetning at læreren også blir med, forteller han.

Paraidrettssenteret kommer til å ha egne opplegg for lærere. Håpet er at de skal bruke kunnskapen de får til å legge enda bedre til rette i gymtimene og informere foreldrene om mulighetene som finnes.

 – Så må vi ikke glemme idrettslagene, sier Per-Einar Johannessen.

– Det er nemlig i idrettslagene aktiviteten skjer. Vi vil ha tett samarbeid med mange og ha kompetansegivende tiltak på tvers av idretter.

Vi skal sørge for økt rekruttering. Flere personer med funksjonsnedsettelse skal ut i fysisk aktivitet.

Dronebilde som viser den nye hallen og omgivelsene med flere nye boligblokker og Trondheimsfjorden i bakgrunnen.

SAMLET ANLEGG: Ranheim Aktivitetshall henger sammen med resten av anlegget til Ranheim Idrettslag i en bydel som vokser raskt. (Foto: Vegard Olsen, Paraidrettssenteret i Trøndelag)

Verksted

Når paraidrettssenteret skal tilby prøving i 15–20 forskjellige idretter, kreves det mye utstyr. Særforbundene i idretten bidrar med både kompetanse og utstyr.

– Dessuten blir det verksted her, sier Vegard Olsen.

Han trekker frem rullestolrugby som et eksempel på kontaktsport.

– Det blir jo tøff kontakt mellom stolene. På verkstedet skal vi ha muligheten til å vedlikeholde og reparere utstyret. Så blir det hev- og senkbare arbeidsbenker lett tilgjengelig, forteller han.

Verkstedet skal nemlig tilrettelegges slik at både folk på yrkestrening, personer med varig tilrettelagt arbeid og frivillige kan bruke det

Kompakt

Selve idrettshallen får alt på én flate.

– Det første du kommer til, er paraidrettssenterets kontorlokaler. Så er hallen, lageret, verkstedet og alt annet på veldig korte avstander. I tillegg til hovedhallen blir det aktivitetssaler for ulike tiltak, forteller Johannessen.

Han understreker at de aller fleste som bruker hallen, kommer til å være idrettsutøvere uten funksjonsnedsettelse.

– Men vi kommer til å oppleve at vi får en helt annen fremtid for utøvere med ulike funksjonsnedsettelser. Paraidrettstilbudet vil fortsette å være rundt omkring i idrettslagene, men noen få idretter kommer til å flytte inn i denne hallen, sier Per-Einar Johannessen.

Han regner med at Norges første paraidrettssenter får følge av flere.

– I hvert fall i de største byene. Nå er alles øyne rettet mot oss og hva vi får til i Trøndelag, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.