Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hånd som holder et nøkkelknippe. Boligblokk uskarpt i bakgrunnen.
EN MENNESKERETT: Bolig er en menneskerett. Ingen skal måtte betale mer enn en tredel av nettoinntekten i kommunal husleie, krever Norsk Forbund for Utviklingshemmede. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krever tak på kommunal husleie

Stortinget må sette en øvre grense for hvor mye kommunene kan kreve i husleie i kommunale boliger.

Ivar Kvistum
Publisert 16.03.2021 10:26

Det krever Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i en uttalelse fra helgens landsmøte.

NFU viser til at norske kommune har innført gjengs leie, tilsvarende markedsleie, som prinsipp for utleie av boliger.

Det fører til at mange mennesker med utviklingshemning betaler en husleie som tilsvarer mer enn halvparten av inntekten deres, ifølge uttalelsen.

Hever husleien – fjerner bostøtten

Samtidig har stadig flere har mistet kommunal bostøtte som følge av uførereformen i 2015.

«Kommunene har med andre ord hevet husleien og samtidig tatt bort bostøtten. Dette gjør det umulig for mange samfunnsborgere å spare til egen bolig. Det er ofte heller ikke rom for ferier og fritidsaktiviteter andre tar som en selvfølge. Noen lever på et minimum», skriver NFU-landsmøtet i uttalelsen.

Og de konkluderer:

«Slik kommunene praktiserer husleie i kommunale boliger, er det umulig for mennesker med utviklingshemming å få et likestilt liv i henhold til FN-konvensjonen for funksjonshemmede.»

Slik kommunene praktiserer husleie i kommunale boliger, er det umulig for mennesker med utviklingshemming å få et likestilt liv i henhold til FN-konvensjonen for funksjonshemmede.

Grunnleggende menneskerett

Forbundet viser til den såkalte Wien-modellen som mulig løsning. Den bygger på prinsippet om at husvære er en grunnleggende menneskerett, og at kommunal husleie ikke kan utgjøre mr enn enn tredel av netto inntekt.

«På denne måten styrker man både retten til bolig og legger til rette for likestilte og fullverdige liv for mennesker med funksjonsnedsettelser», heter det i uttalelsen fra NFU-landsmøtet.

Segregering på sykehjem

NFU protesterer også mot at personer med utviklingshemning i stadig større grad blir henvist til egne sykehjem og egne omsorgsboliger.

«Et bærende prinsipp i norsk eldreomsorg er at man skal bo i eget hjem så lenge som mulig. For mange mennesker med utviklingshemming ligger forholdene godt til rette for dette. De har allerede bistand der de bor, og ofte er leilighetene allerede tilrettelagt for hjelpemidler.
Likevel etablerer stadig flere kommuner egne sykehjem eller egne omsorgsboliger for eldre personer med utviklingshemming», uttaler NFU-landsmøtet.

Tap av trygghet

I en uttalelse fra landsmøtet pekes det på en rekke alvorlige følger for mange mennesker: De mister tryggheten i eget hjem og kjente omgivelser, de mister sitt sosiale nettverk, de fratas sine vante omsorgsgivere, de må flytte mot sin vilje, og de blir plassert i segregerte bo- og sykehjemstilbud.

«Når sykehjem er nødvendig, er det ingenting som tilsier at dette må være et segregert tilbud. Eldre med utviklingshemming har de samme behov som andre sykehjemsbeboere.
Kommunene bør derfor ikke etablere egne sykehjem eller omsorgsboliger i eldreomsorgen for mennesker med utviklingshemming», krever landsmøtet i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.